Welke zorgverleners wisselen gegevens over u uit?
Uw zorgverleners werken met elkaar samen in een Keten Informatie Systeem (KIS). Alle zorgverleners waar de huisarts u naar verwijst, kunnen in dit KIS belangrijke informatie opvragen en uitwisselen. Huisartsen Eemland maakt gebruikt van het KIS van Portavita. Het KIS wordt gebruikt voor patiënten met diabetes, (preventie) hart en vaatziekte, CVRM, GLI en ouderenzorg. Voor de zorgprogramma’s GGZ en Jeugd-GGZ maakt Huisartsen Eemland gebruik van het KIS Philips VitalHealth. In ieder zorgprogramma werken andere zorgverleners met elkaar samen. Huisartsen Eemland en de Keten Informatie Systemen zijn betrokken voor technische ondersteuning aan patiënten en zorgverleners.

Om u de beste zorg te kunnen geven is het van belang dat uw zorgverleners op de hoogte zijn van de actuele informatie over uw gezondheid, zorg en behandeling. Dit kan ALLEEN met uw toestemming voor de uitwisseling van uw medische gegevens. Uw huisartsenpraktijk is verantwoordelijk om uw te informeren en om uw toestemming te vragen. Uw eigen huisarts geeft, na uw toestemming ALLEEN de bij uw behandeling betrokken zorgverleners toegang tot uw dossier. Wilt u een zorgverlener de toegang ontzeggen? Neem dan contact op met uw huisartsenartsenpraktijk.

Door hieronder op een zorgprogramma te klikken ziet u wie er betrokken (kan) zijn bij uw behandeling.

Welke zorgverleners (kunnen) betrokken worden bij mijn COPD behandeling?

 • Eigen huisartsenpraktijk
 • Diëtist
 • Fysiotherapeut
 • Ergotherapeut
 • Kaderhuisarts COPD (Huisartsen Eemland)
 • Laboratorium
 • Longarts
 • Helpdesk zorgverleners & patiënten (Huisartsen Eemland)
 • ICT leverancier

Welke zorgverleners (kunnen) betrokken worden bij mijn CVRM behandeling?

 • Eigen huisartsenpraktijk
 • Diëtist
 • Laboratorium
 • Internist
 • Kaderhuisarts CVRM (Huisartsen Eemland)
 • Helpdesk voor zorgverleners & patiënten (Huisartsen Eemland)
 • ICT leverancier (Portavita)

Welke zorgverleners (kunnen) betrokken worden bij mijn diabetes behandeling?

 • Eigen huisartsenpraktijk
 • Diëtist
 • Laboratorium
 • Internist
 • Oogarts
 • Fysiotherapeut
 • Podotherapeut
 • Kaderhuisarts Diabetes (Huisartsen Eemland)
 • Helpdesk voor zorgverleners & patiënten (Huisartsen Eemland)
 • ICT leverancier (Portavita)

Welke zorgverleners (kunnen) betrokken worden bij mijn GLI behandeling?

 • Eigen huisartsenpraktijk
 • Diëtist
 • Fysiotherapeut
 • Leefstijlcoach
 • Helpdesk voor zorgverleners & patiënten  (Huisartsen Eemland)
 • ICT leverancier (Portavita)

Welke zorgverleners (kunnen) betrokken worden bij ouderenzorg?

 • Eigen huisartsenpraktijk
 • Diëtist
 • Laboratorium
 • Casemanager dementie
 • Specialist ouderenzorg
 • Fysiotherapeut
 • Ergotherapeut
 • Wijkverpleegkundige
 • Gespecialiseerde verpleegkundige
 • Woon-zorgboerderij
 • Kaderhuisarts (Huisartsen Eemland)
 • Helpdesk voor zorgverleners & patiënten (Huisartsen Eemland)
 • ICT leverancier (Portavita)

Welke zorgverleners (kunnen) betrokken worden bij mijn GGZ behandeling?

 • Eigen huisartsenpraktijk
 • Psychiater
 • Psycholoog
 • Kaderhuisarts GGZ (Huisartsen Eemland)
 • Helpdesk voor zorgverleners & patiënten (Huisartsen Eemland & Philips VitalHealth)
 • ICT leverancier (Philips VitalHealth & Minddistrict)

Welke zorgverleners (kunnen) betrokken worden bij mijn Jeugd- GGZ behandeling?

 • Eigen huisartsenpraktijk
 • (Kind & jeugd) Psychiater
 • (Kind & jeugd) Psycholoog
 • Kaderarts jeugd-GGZ (Huisartsen Eemland)
 • Helpdesk voor zorgverleners & patiënten (Huisartsen Eemland & Philips VitalHealth)
 • ICT leverancier (Philips VitalHealth & Minddistrict)