Aantal vluchtelingen in de regio

In onze regio zijn er zes locaties waar Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen en meerdere regio’s waar particulieren een veelvoud vluchtelingen hebben opgevangen.
Deze opvanglocaties zijn reeds in gebruik genomen of worden nog opgeschaald. De huisartsenzorg wordt per locatie naar de behoefte gekeken en wordt beoordeeld wat er aan huisartsenzorg nodig is. Bij de kleine opganglocaties wordt de zorg geleverd door de aangesloten huisartsenpraktijk(en). De grotere locaties zullen hierin een andere organisatie hebben.
Voor de particuliere opvang zal het zorgnetwerk van het gastgezin gebruikt worden voor de 1e lijns zorg. Er is vanuit het GHOR Utrecht een wegwijzer beschikbaar om de zorg rondom deze patiënten goed te kunnen kanaliseren.Inzicht in het proces rondom organisatie opvang vluchtelingen:
1.    De gemeente zoekt naar beschikbare locaties en geeft dit door aan de GHOR;
2.    GHOR / VRU / VMG geeft aan de gemeenten door dat er vluchtelingen gaan komen voor deze locaties;
3.    De gemeente faciliteert een opvanglocatie en stelt een locatiemanager aan;
4.    De locatiemanager neemt contact op met Huisartsen Eemland dat er eerstelijns huisartsenzorg georganiseerd moet worden;
5.    Huisartsen Eemland informeert het rayonhoofd;
6.    De locatiemanager, Huisartsen Eemland en rayonhoofd starten met een briefing en inventariseren wat de opvanglocatie nodig heeft om de huisartsenzorg te kunnen leveren;
7.    Vanuit hier worden de nodige acties uitgevoerd.

Financiering

De declaratie van de consulten en verrichtingen loopt via de subsidieregeling onverzekerde bij het CAK. Het is bekend dat deze manier van declareren veel administratietijd in beslag neemt. Huisartsen Eemland is met het LHV en de GHOR in gesprek of de manier van declareren anders kan. Vooralsnog is er vanuit landelijk niveau nog geen oplossing aangeboden.
Via de website van het CAK wordt de werkwijze omtrent het declareren uitgelegd.
Tevens is er een FAQ op deze website die antwoord geeft op de meest gestelde vragen rondom de zorg aan Oekraïense vluchtelingen.

Voorafgaand aan het declareren dient de UZI-pas door het GHOR geautoriseerd te worden. Het advies om wanneer de praktijk weet dat zij zorg gaan leveren aan Oekraïense vluchtelingen deze autorisatie aan te vragen omdat hier een aantal werkdagen overheen gaat. Zo geeft dit geen vertraging het proces. De declaratie dient binnen 7 dagen aangemeld te worden bij de GHOR.

Melding aanmaken via UZI-pas
Je hebt eerst een autorisatie van GGD GHOR Nederland nodig, voordat je een melding kunt aanmaken met je UZI-pas ‘op naam’. Hiervoor dien je eenmalig in te loggen met je UZI-pas om je e-mailadres op te geven. Stuur vervolgens een e-mail naar servicedesk@ggdghor.nl, met het onderwerp ‘autorisatie UZI-pas onverzekerden’. In deze e-mail vermeld je je UZI-pas inlognaam en UZI-pasnummer. GGD GHOR Nederland zorgt er voor dat zo snel mogelijk de juiste rechten aan je UZI-pas worden gekoppeld.


Vluchtelingen bij particulieren

In de regio worden ook vluchtelingen opgevangen bij particulieren. Aangezien dit niet altijd in beeld is bij RHO of huisarts is er een wegwijzer gemaakt vanuit de GHOR VRU voor de regio Utrecht.

Psychologische zorghulp

De zorg vanuit de huisartsen voor geestelijk gezondheid zorg bij de Oekraïense vluchtelingen is bij de GHOR en LHV bekend. Op dit moment ligt de focus op het verzorgen van onderdak en opstarten van eerstelijnszorg. Het GHOR organiseert samen met de GGD de zorg-opvang voor de GGZ. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid opgepakt worden door vluchtelingen Nederland en het Rode Kruis.

Informatiekaart medische opvang voor vluchtelingen vanuit Oekraïne

Op deze informatiekaart wordt praktische informatie gedeeld met de huisarts die huisartsenzorg organiseert rondom opvang locatie van vluchtelingen uit Oekraïne.
Download de informatiekaart hier.

Handige tips en documenten

  • Gemakkelijke vertaling via de SayHi app, middels het inspreken van berichten via je telefoon, die vervolgens direct vertaald worden.
    SayHi app voor Android toestellen
    SayHi app voor Apple toestellen
  • Receptenformulieren kunnen door middel van Google Tanslate vertaald worden, wanneer er een foto van gemaakt wordt.
  • Oekraïense geneesmiddelen
    Als er uitgezocht moet worden aan de hand van een verpakking van Oekraïense geneesmiddelen wat de werkzame stof is kan de website van Mednexhandig zijn. Hier kun je heel veel geneesmiddelen per groep opzoeken. De doosjes zijn ook te zien. Wel even de site met Google Translate vertalen. Van de medicijnen zijn foto’s van de verpakking te zien en onder eigenschappen is de werkzame stof en de sterkte te vinden. De medicatie is gerangschikt op indicatie.
  • Inschrijfformulier in het Engels