Huisartsen gezocht voor online platform ‘Spreekuur’!

Voor de Huisartsenpost Eemland zijn wij op zoek naar 10-12 huisartsen voor digitale verwerking van zorgvragen door middel van online platform ‘Spreekuur’! 

Wat is Spreekuur?
Spreekuur is een app/website ontwikkeld door DigiDok en Topicus waarin de patiënt zelf triage doet en een huisarts in staat is om zorgvragen digitaal af te handelen. Doordat de patiënt zelf inlogt via de app of website en de triage zelf invult wordt er veel administratief werk uit handen genomen. De zorgvraag wordt veelal via chat afgehandeld waarbij er ook de mogelijkheid is om foto’s te uploaden of te videobellen. De onderzoekers van het UMCU (THINC) zijn betrokken om de vragenlijsten te valideren (NHG en NTS richtlijnen). Bij de ontwikkeling van Spreekuur zijn de learnings uit de eerdere pilot met digitaal consulteren meegenomen. Zo is Spreekuur bijvoorbeeld geïntegreerd met Topicus HAP, waardoor geen dubbel werk gedaan hoeft te worden.

Wat is het doel van de pilot?
Door gebruik van het digitale platform aantonen dat er een verplaatsing van (telefonisch) consult naar e-consult kan worden bewerkstelligd met een goede patiënt- en medewerkerstevredenheid. 

Wat houdt de pilot in?
Vanaf 4 maart tot en met 31 mei 2020 willen we 600 consulten behandelen met het online platform van Spreekuur. In deze periode starten we met volwassen patiënten. Verschillende behandelgebieden zijn geïmplementeerd in de app en website. De behandelgebieden zijn geselecteerd op volume op de huisartsenpost i.c.m. digitale geschiktheid. Na enkele weken zullen ook behandelgebieden voor kinderen worden toegevoegd: Een nieuwe ontwikkeling.

De openingstijden van het platform voor Huisartsen Eemland zal zijn van 17.00 – 21.30 u. ’s avonds en in het weekend van 08.00 tot 21.30 u. De ‘digitale huisarts’ vult door de week de achterwachtdiensten in en in het weekend zal dit een aparte dienst zijn, dus los van de achterwacht. Je doet de Spreekuur-diensten vanuit huis, behalve de eerste dienst i.v.m trainingsdoeleinden en monitoring.

Het kwaliteitssysteem van Spreekuur kijkt naar de patiënttevredenheid en andere kwaliteitsindicatoren. Technische ondersteuning zal vanuit Topicus en Digidok worden geleverd. Voor deze pilot zullen de huisartsen en triagisten getraind worden in het gebruik van het platform en de werkwijze.

Wie zoeken we?
Huisartsen met:

  • Goede communicatieve vaardigheden, vooral in geschreven vorm
  • Interesse in digitalisering en ervaring om met computers te werken
  • Flexibele instelling en in staat om ‘out of the box’ te denken
  • Veranderingsbereidheid

Wat zijn de verdiensten?
De uren worden gefinancierd als normale diensturen: Euro 78,- per uur. Daarnaast mogen de trainingsuren ook worden gedeclareerd. Voor gevestigde huisartsen zoeken we naar mogelijkheden om het reguliere dienstaanbod te verminderen.

Geïnteresseerd? Wil je je aanmelden?
Super leuk! Graag aanmelden voor 15 januari 2019 bij Dianne Jaspers of via 06-12635935.