Het Roer om

Door Rianne Dijkema en Alinda Docter
Wij hebben vanuit een groot aantal praktijken een reactie gekregen op onze berichtgeving met betrekking tot het Roer gaat om.

Nogmaals in het kort:
Per 1 januari 2016 is bij het voorschrijven van stoppen-met-roken medicatie vermelding van de letters SMR op een recept voldoende. Huisartsen hoeven daarnaast geen aanvullend formulier aan te leveren. Als de begeleiding van het stoppen-met-roken programma niet plaats vindt binnen de eigen praktijk, vergewist de huisarts zich van de medische noodzaak voor de voor te schrijven medicatie.

In de praktijk betekent dit dat wanneer medicatie nodig is in het kader van een stoppen-met-roken programma, dit niet langer via een formulier gecommuniceerd wordt naar de apotheek maar via een recept met de letters SMR daarop.

Een aanvulling hierop is dat dit ook geldt voor de apotheken buiten de eigen woonplaats zoals:
Apotheekzorg en de Nationale Apotheek.

  • Het SMR recept kan ook naar deze apotheken gewoon worden verzonden met de opmerking SMR erop. Deze worden verzonden via zorgmail of fax.
  • Patiënten hoeven niet eerst te betalen.
  • Let op: Wanneer een patiënt voor de 2e maal in het jaar om SMR medicatie vraagt dan wordt dit niet door iedere verzekeraar vergoedt.
  • Van belang is dat op het recept zowel de startverpakking, als het vervolgrecept wordt vermeld (dus voor de volledige periode indien dit van toepassing is). Er komt geen automatisch vervolg als er geen recept is aangemaakt. Heb je meerdere recepten bv: losse startverpakking en een los vervolgrecept dan op alle recepten SMR vermelden.
  • De apotheken buiten de eigen woonplaats ontvangen wel graag het formulier maar dit gaat m.n. om de gegevens van de patiënt zoals het adres, telefoonnummer en of mail adres.
  • Zij willen ook graag een up to date medicatieoverzicht ontvangen.