Huisartsen Eemland organiseert op dinsdag 13 september 2022 voor de 4e keer de HE Dag! Na de online editie van afgelopen jaar, is het dit jaar weer mogelijk om met elkaar samen te komen bij Leerhotel ’t Klooster. Op deze pagina vind je alle informatie over de HE Dag 2022!

Dinsdag 13 september 2022

Locatie
Leerhotel het Klooster
Daam Fockemalaan 10
3818 KG Amersfoort

Programma HE DAG 2022

Ontvangst   13.00 uur 
Opening   13.15 uur – 13.30 uur 
Vind je het gek! 13.30 uur – 14.30 uur 
Pauze  14.30 uur – 15.00 uur 
Workshop ronde 1  15.00 uur – 16.15 uur 
Pauze (wissel moment)  16.15 uur – 16.45 uur
Workshopronde 2  16.45 uur – 18.00 uur 
Diner  18.00 uur – 19.00 uur 
Omdenken 19.00 uur – 20.15 uur 
Afsluiting met borrel 20.15 uur – 21.00 uur 

Workshops

Workshop 1 – Overlap hartfalen en COPD
Onderzoek in onze eigen regio Eemland door Mark Valk wees uit dat onze patiënten met hartfalen vaak óók COPD hebben ¹. Andersom is dat ook zo. Is de ene aandoening bekend, zoek dan ook naar de andere om je patiënt niet te kort te doen en elke exacerbatie toe te schrijven aan de aan hen bekende episode en niet te denken aan de nog niet ontdekte. Het bleek dat 8% overlap hartfalen/COPD doorgaans bekend is, maar dat dat in werkelijkheid 30%(!) is. Onthoud je patiënt niet de juiste zorg.
In deze workshop wordt je uitgedaagd mee te denken al je patiënten de juiste episode te geven bij dyspneu. Ook de jou reeds bekende patiënten met óf COPD óf hartfalen gaan vanaf dan het voordeel hebben van een nog meer optimale zorg.

Om je voor te bereiden kun je naar de podcast “Vroege herkenning hartfalen” en ook de podcast “NHG standaard hartfalen” luisteren.

1) COPD in patients with stable heart failure in the primary care setting. Valk M, Broekhuizen B, Mosterd A Int J COPD. 2015; 10: 1219–1224

Workshop 2 – Casuïstiek ouderen
In deze workshop gaan we een aantal veel voorkomende casussen van kwetsbare ouderen bespreken met de kaderhuisarts ouderenzorg, specialist ouderengeneeskunde een transferverpleegkundige.

Thema’s: ACP, Wlz/WMO, RM/IBS, diagnose dementie. Het gaat over de rol die jezelf hebt en wat je daarbij van andere zorgverleners kunt verwachten. Als je je opgeeft voor deze workshop dan heb je ruimschoots de gelegenheid om te bespreken waar je in je werk tegenaan loopt. We gaan gezamenlijk casuïstiek bespreken en genoemde disciplines zullen hun visie geven en bevraagd kunnen worden door de deelnemers.

Workshop 3 – Voorkeursstijl/DISC
Krijg inzicht in je eigen voorkeuren in gedrag en communicatie. Wanneer je inzicht krijgt in deze verschillende stijlen ontstaat er meer begrip voor diversiteit en weet je deze in de samenwerking beter te benutten. In deze workshop maken we aan de hand van het DISC-model een analyse van je eigen persoonlijke stijl. Ook leer je de ander meer begrijpen, waardoor je meer op dezelfde golflengte kunt communiceren en de samenwerking verbetert. 

Workshop 4 – Angst na kanker
Ongeveer 85% van de mensen die de diagnose kanker krijgt, heeft last van angstklachten. Bij 1 op de 3 mensen zijn dat forse klachten die ook jaren na de behandeling nog hoog kunnen opspelen. Ook partners van (ex)kankerpatiënten hebben veel last van angst. Angst en onzekerheid zijn logische reacties maar ze hebben invloed op je werk, relatie, sociale contacten en je slaappatroon. In veel gevallen is er iets aan te doen. Wat kun je als POH-er betekenen voor deze patiënten? Op welke signalen moet je letten, hoe maak je het bespreekbaar en welke interventies zijn er? Tijdens deze workshop heeft Nicolle Magnin inzicht en concrete handvatten

Workshop 5 – Schulden
De professionele beschermingsbewindvoerder neemt je mee in het doen en laten van de financiële zorgverlening ten opzichte van zorgtaken welke liggen bij de medische zorgverleners. Welke rechten en plichten zijn er bij mensen met een uitdagend financiële situatie  

Workshop 6 – Het vrouwenhart
Het is een actueel onderwerp, de media besteedt er regelmatig aandacht aan. Het vrouwenhart zou zoveel anders zijn dan dat van mannen. Cardiale klachten bij vrouwen worden niet op waarde geschat en vrouwen worden onderbehandeld!  
 
Maar is dat wel zo? Zijn er wezenlijke verschillen? Cardiovasculaire risicofactoren bij vrouwen zijn inderdaad anders en de pathofysiologie ook, maar het is goed onderscheid te maken tussen mythes en werkelijkheid! 
 
Is het vrouwenhart zo complex? Of valt het mee en moeten we alleen een beetje beter luisteren? In deze workshop gaan we, aan de hand van de laatste evidence, nader in op het vrouwenhart. 

Workshop 7 – Spoed GGZ
Elke professional binnen de eerstelijnszorg heeft weleens te maken gehad met de psychiatrisch patiënt. In deze interactieve workshop worden psychiatrische aandoeningen besproken, ook wordt er gekeken naar de eventuele achterliggende ‘somatische’ oorzaak. Hoe ga jij om met de psychiatrische patiënt, wat zijn de valkuilen. D.m.v. casuïstiek zullen we met elkaar in gesprek gaan.

Plenair programma

Vind je het gek!
13.30 uur tot 14.30 uur
Vind je het gek! is muziektheater gebaseerd op waargebeurde levensverhalen en indringende portretten van 6 mensen met een psychische aandoening. In de voorstelling gaan de theatermakers op zoek naar herkenning in deze verhalen en verleggen de fragiele scheidslijn tussen “normaal en gek”.  Nynka Delcour maakte de voorstelling samen met pianist Rob Stoop. Fotograaf Sanne Willemsen maakte indringende portretten die onderdeel zijn van de voorstelling.  

Nieuwsgierig geworden? Bekijk alvast de trailer!

Omdenkshow
19.00 uur tot 20.15 uur
De Omdenkshow zet je aan tot een andere manier van denken en samenwerken. Van denken in problemen en beperkingen, naar denken in kansen en mogelijkheden. Je leert elke beperking te zien als een probleem dat op een creatieve manier omgedacht kan worden. Je ervaart tijdens deze show een sterk wij-gevoel, waarvan we hopen dat door de collectieve leerervaring dit positief doorwerkt op de organisatiecultuur.