Folder ‘Spreek op tijd over het levenseinde’ op voorraad

Door Marieke de Korte
Sinds 1,5 jaar stellen we deze folders ter beschikking aan de huisartsenpraktijken.
De folder geeft de patiënt inzicht in de keuzes die gemaakt kunnen worden in de laatste levensfase ten aanzien van behandeling, wat hij daarbij van de zorgverleners verwacht en hoe dit vast te leggen. Met name in de ouderenzorg is het van belang dat we dit in kaart hebben gebracht.
De folder kan de patiënt ondersteunen in de voorbereiding van het gesprek met huisarts/POH. De uitkomst van het levenseindegesprek, wat meer is dan wel/niet reanimeren, wordt in het HIS genoteerd bij episode A20.

De papieren versie van de folder kan aangevraagd worden via: info@huisartseneemland.nl

Per keer max 25 exemplaren.