Geriatrische reuzen – ziektebeelden ouderenzorg

Eerste kwartaal 2023 organiseren we een scholing die bestaat uit 4 bijeenkomsten van 14.45u-20.00u. De training combineert theorie over de geriatrische reuzen met regionale afspraken en casuïstiek-bespreking. Hierbij is ruimte voor onderlinge uitwisseling en zal de docent van de hogeschool Ede (CHE) aangevuld worden door sprekers/zorgverleners uit onze eigen regio. Een aantal bijeenkomsten vragen enige voorbereiding d.m.v. een e-learning of andere (kleine) opdracht om iets te lezen.

Lesdagen:
De scholing bestaat uit 4 lesdagen.
Dag 1: 19-1-2023
Dag 2: 16-2-2023
Dag 3: 16-3-2023
Dag 4: 20-04-2023

Lesdag 19-1

Introductie module door docent CHE Emmalie van Rij.
Zij bespreekt wat de geriatrische reuzen zijn. Een specialist ouderengeneeskunde uit onze regio gaat vervolgens in op dementie, depressie en delier. Casemanager Renske Leistra licht de rol van een casemanager toe, de onderlinge samenwerking komt aan de orde en er is ruimte voor casuïstiekbespreking.

Lesdag 16-2

We gaan het hebben over incontinentie, vallen, mobiliteitsproblemen, gedragsproblemen en eenzaamheid.

Kaderhuisarts Lianne van Doornik zal deze thema’s bespreken.

Arineke van Deinum, diëtiste in onze regio, gaat in op ondervoeding bij ouderen

Lesdag 16-3

‘Medicatie bij ouderen’ is het thema dat apotheker Zacharias de Waal bespreekt. Hierbij is er aandacht voor polyfarmacie en wordt met name medicatie voor diabetes en bij CVRM toegelicht. Een deel van het programma is ingeruimd voor casuïstiek bespreking onder leiding van Lianne van Doornik.

Lesdag 20-4

Advance careplanning en zorgmijding staan op het programma. Hierbij zal een acteur ingezet worden om in het kader van ‘zorgmijding’ op verrassende wijze met elkaar bepaalde situatie uit te werken. Een kaderhuisarts ouderenzorg/palliatieve zorg zal ingaan op ACP.

 

Accreditatie aangevraagd bij V&VN en NVvPO door CHE
Opgeven via de nascholingsagenda voor alle 4 de bijeenkomsten.
Gratis voor praktijken die meedoen met regio contractering. 200 Euro voor de overige praktijken.

 

16/02/2023 14:45 - 20:00
Huisartsen Eemland, Basicweg 12c, Amersfoort
POH-ouderenzorg, POH-S,
Kosten: Zie omschrijving
Accreditatie: Ja

Deze scholing zit helaas vol! Mail scholing@huisartseneemland.nl voor een plek op de wachtlijst.