Scholing CVRM voor doktersassistentes

Binnen het zorgprogramma CVRM is in veel huisartsenpraktijken een belangrijke taak weggelegd voor de doktersassistent. Vragen waar je als startende, maar ook als meer ervaren assistent tegenaan kunt lopen zijn o.a.:

  • Wat is CVRM?
  • Risicoschatting bij wie en hoe?
  • Leefstijl en andere behandelingen

Tijdens deze scholing besteden we daarom aandacht aan:

  • Veranderingen in de NHG Standaard CVRM van 2019
  • Risicoschatten en communicatie
  • (Beperkingen van) verschillende tools (bv U-prevent.nl)
  • Diverse manieren van bloeddruk meten
  • Streefwaarden bloeddruk en LDL-cholesterol in diverse situaties
  • Behandeldoelen bij ouderen en jongeren

Duur scholing: 1,5 uur

Doelstelling: De assistent kan op een juiste manier de standaard CVRM in de praktijk toepassen en op juiste gronden de huisarts raadplegen.

Doelgroep: doktersassistentes in de eerste lijn die betrokken zijn bij de CVRM-zorg

Niveau: zowel interessant voor praktijken die beginnen met ketenzorg als die er al mee aan de slag zijn

Kosten: gratis

Accreditatie is toegekend door Kabiz voor 1,5 punt.

14/11/2023 18:00 - 19:30
Huisartsen Eemland, Basicweg 12c te Amersfoort
Assistenten,
Kosten: Gratis
Accreditatie: Ja

Deze scholing zit helaas vol! Mail scholing@huisartseneemland.nl voor een plek op de wachtlijst.