Online bijeenkomst over Bemoeizorg met Team BAS en JIT

In de stad Amersfoort hebben zeven organisaties de handen ineengeslagen om twee bemoeizorgteams te vormen. Voor de doelgroep jongeren tussen 14 en 27 is er het Jeugd Interventie Team (JIT). Dit team bestaat uit medewerkers van Jellinek, welzijns- en vrijwilligersorganisatie Indebuurt033, het Leger des Heils, EFM support team en Kwintes. Ze helpen jongeren tussen de 14 en 27 jaar om inzicht in hun situatie te krijgen en hun hulpvraag te formuleren.  Zij helpen laagdrempelig door even te praten of samen een rondje te lopen. Ze stellen zich naast de jongeren op. Hierdoor vertrouwen ze de medewerkers en lukt het vaak om ze uiteindelijk toch bij de hulpverlening te krijgen die ze nodig hebben.

Voor de volwassen doelgroep is er TeamBAS, wat staat voor Team Bemoeizorg Amersfoort Stad. TeamBAS bestaat uit medewerkers van GGz Centraal, het Leger des Heils, Abrona, De Tussenvoorziening, Jellinek en Kwintes. Vanuit verschillende invalshoeken proberen zij contact te leggen met mensen die om verschillende redenen niet meer in beeld zijn bij de hulpverlening, maar over wie wel zorgen bestaan. Zoals verwaarlozing, verzameldrang, overlast of eenzaamheid. TeamBAS kan bij een WvGGZ aanvraag door de gemeente gevraagd, worden om het verkennend onderzoek uit te voeren. Team BAS zit in de opvolging van het meldpunt bezorgd van de GGD.

Wil je graag meer weten wat zij precies doen en wat bemoeizorg inhoudt, volg dan deze online bijeenkomst. Deze teams werken dus enkel in de stad Amersfoort. Als je geïnteresseerd bent in het thema bemoeizorg, maar niet werkzaam in stad Amersfoort, ben je ook van harte welkom om aan te sluiten.

Sprekers: Carolien van Houten en Elfriede Brons

16/06/2021 16:00 - 17:00
Online
POH-GGZ,
Kosten: Gratis
Accreditatie: Nvt
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.