NHG STIP cursus tijdig spreken over het levenseinde voor POH-S en huisartsen

Plekken over: 0

Wist je dat:

  • Driekwart van de Nederlanders duidelijke ideeën heeft over hoe en waar hij wil sterven? Bent u op de hoogte van de wensen van uw patiënt?
  • De meeste zorgverleners en patiënten een drempel ervaren om hierover het gesprek aan te gaan?
  • In medische correspondentie tussen huisarts, SOG of medisch specialist bij ernstig zieke patiënten vaak geen wensen of beleid t.a.v. het levenseinde staan vermeld?

De cursus beoogt het tijdig spreken over het levenseinde met patiënten in de huisartspraktijk te bevorderen. Hiertoe wordt het concept van Advance Care Planning als kapstok gehanteerd. De cursus bestaat uit twee samenhangende trainingsmodulen van elk 2 uur en een praktijkopdracht.

Met de opdracht ga je in de praktijk aan de slag, je selecteert patiënten in je HIS die voor zo’n gesprek in aanmerking komen, je reflecteert op zo’n gesprek en legt dit van in HIS of Portavita (zorgplan).

Liesbeth van der Jagt geeft de cursus, zij is expert op het gebied van communicatie arts-patiënt als op het terrein van Advanced Care Planning.

Meer informatie over de leerdoelen van de cursus vind je hier.

Inschrijven via de scholingsagenda van Huisartsen Eemland.
Je kunt je alleen aanmelden voor beide modules:
12 maart 2019 van 15:45 – 18:00 uur
7 mei 2019 van 16:00 – 18:00 uur

Voor POH’s en huisartsen die werken met het zorgprogramma ouderen via Portavita ouderenzorg is de scholing gratis. Voor praktijken die niet meedoen met Portavita ouderen zijn de kosten € 100,- per persoon. De cursus is geaccrediteerd voor 4 nascholingspunten.
* Gratis voor praktijken die aangesloten zijn bij HE Ouderenzorg.

12/03/2019 15:45 - 18:00
Nijverheidsweg Noord 60a, 3812 PM Amersfoort
Huisartsen, POH-S,
Kosten: Gratis*
Accreditatie: 4 punten

Helaas zit deze scholing vol. Aanmelden voor de reservelijst kan via info@huisartseneemland.nl.