Nascholing ‘Perifeer arterieel vaatlijden: een sleutelrol voor huisartsen’

Chronisch ZorgNet organiseert in samenwerking met de HartVaatHAG de scholing ‘Perifeer arterieel vaatlijden: een sleutelrol voor huisartsen’. Deze twee uur durende scholing is ontwikkeld voor huisartsen en praktijkondersteuners in heel Nederland.

Achtergrond

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) is een ernstig ziektebeeld. Het wordt gekenmerkt door vernauwing of verstopping van de perifere slagaders ten gevolge van slagaderverkalking (atherosclerose). Dit leidt tot pijn in de benen bij inspanning (claudicatio intermittens, CI). PAV is een belangrijke oorzaak voor functionele achteruitgang, verminderde kwaliteit van leven en verkorte levensverwachting (verhoogd risico op hartziekten en beroerte).

Conform de multidisciplinaire richtlijnen is gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding onder begeleiding van een gespecialiseerd (Chronisch ZorgNet) therapeut de primaire behandeling voor patiënten met CI. Dit betekent dat de patiënt rechtstreeks vanuit de huisartsenpraktijk verwezen kan worden naar een Chronisch ZorgNet therapeut, en dat een verwijzing naar het ziekenhuis niet nodig is. Indien looptherapie onvoldoende effect heeft na drie tot zes maanden is eventueel verwijzing voor vervolgdiagnostiek en vervolgbehandeling aangewezen.

De huisarts heeft een sleutelrol in dit ‘stepped care’ traject, waarbij de patiënt adequate zorg krijgt die niet zwaarder is dan nodig. Uit het Zinnige Zorg traject van het Zorginstituut blijkt dat er nog verbetering mogelijk is om patiënten met PAV primair in de eerste lijn te behandelen. Zo is het verwijzen voor gesuperviseerde looptherapie geïdentificeerd als een knelpunt. De rol van de huisarts is hierbij essentieel.

Doel

De huisarts en praktijkondersteuner hebben een sleutelrol om patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) conform de richtlijn in de eerste lijn te behandelen en te verwijzen naar een gespecialiseerde fysiotherapeut. Deze scholing is gericht op alle relevante onderwerpen en knelpunten betreffende de zorg voor patiënten met PAV.

Programma (duur: 2 uur)

De scholing behandelt de rol van de huisarts en praktijkondersteuner in de behandeling van patiënten met PAV:

  • Diagnostiek: anamnese, enkel-arm index meting en differentiaal diagnose
  • Behandeling: CVRM, effectiviteit gesuperviseerde looptherapie en invasieve interventies
  • Verwijzing: indicaties voor verwijzing gesuperviseerde looptherapie vs. verwijzing naar het ziekenhuis
  • Monitoring en multidisciplinaire samenwerking
  • Patiëntinformatie

Accreditatie

Geaccrediteerd door het ABC1, NVvPO, Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals en VSR voor 2 punten.

Kosten

Deelname is kosteloos voor praktijken die deelnemen aan het zorgprogramma diabetes en/of CVRM van Huisartsen Eemland.

Docenten

De scholing zal worden gedoceerd door Erik Oudshoorn (kaderhuisarts hart- en vaatziekten) en een fysiotherapeut uit de regio, welke is aangesloten bij Chronisch ZorgNet (wie volgt z.s.m.).

Syllabus

Na afloop van de scholing ontvangen de deelnemers de syllabus per mail in PDF.

11/03/2021 19:00 - 21:00
Online - deelnemers ontvangen een link
Huisartsen, POH-S,
Kosten: Zie tekst
Accreditatie: Is aangevraagd

Deze scholing zit helaas vol. Aanmelden voor de wachtlijst is mogelijk via en mailtje naar info@huisartseneemland.nl.