Nascholing ‘Het andere gesprek voor SOLK patiënten’

Herken je het als huisarts dat je soms heel hard aan het werk bent terwijl de patiënt/ eigenaar eigenlijk zelf niet de hulpvraag duidelijk naar voren kan brengen, echter wel de duiding kan geven van pijn en ongemak met de impliciete vraag ‘ u moet mij helpen’! Wellicht verwacht je van jezelf en/of zetten deze patiënten je aan om medische oplossingen te bieden die je eigenlijk vanuit je zorgverlenersperspectief niet als eerste zou willen adviseren. Ondanks je interventie merk je dat de patiënt niet geholpen is daar deze regelmatig terugkeert op het spreekuur en/of contact heeft met meerdere zorgverleners binnen de praktijk.

Het andere gesprek
In ‘het andere gesprek’ focust men niet alleen op een aandoening, maar vooral op de mens achter de aandoening. Met als doel om te achterhalen voor jou als zorgverlener en  ‘de eigenaar’  van het probleem wat nu ‘onbewust’ weerhoudt om het ongemak op te lossen. Om zo samen vanuit inzicht een reëel haalbaar plan te maken die daadwerkelijk kunnen bijdragen aan de oplossing voor het werkelijke probleem.

Resultaat
Omdat je dit advies samen met de patiënt realiseert, is de kans op het welslagen ervan groter. De patiënt wordt immers gestimuleerd om meer regie over de eigen hulpvraag/gezondheid te nemen/ Samenwerken vanuit vertrouwen, elkaar beter leren verstaan, expertise op maat aanbieden en eigenaarschap kunnen nemen; je levert afgestemde zorg met gedeelde verantwoordelijkheid.

Hulpmiddelen
– Vier patiëntprofielen om gedrag en weerstand te onderscheiden, er zijn vier patiëntprofielen te onderscheiden die eigenaarschap nemen over eigen hulpvraag in de weg kan staan. Aan jou de uitdaging om – al dan niet bewuste – weerstanden positief om te buigen. Alleen zo immers kun je vanuit goede informatie, veiligheid en in vertrouwen blijven samenwerken.
– Vier bollenmodel, gespreksmodel om binnen de vier domeinen van de patiënt open te exploreren welke gaan over zijn eigen ervaren: gezondheid – activiteiten – eigen manier en sociale omgeving. Zodat je samen vanuit de context van de patiënt naar een reëel haalbaar plan en acties kan komen.

01/02/2022 18:00 - 20:30
Basicweg 12c te Amersfoort
Huisartsen,
Kosten: gratis
Plekken over: 5
Accreditatie: ja
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.