Nascholing ‘Het andere gesprek’ (Groep 8)

De coachende POH, van doelen naar acties, van weerstand naar ‘gezonde’ eigen regie: Van Persoonsgerichte zorg 1.0 naar Persoonsgerichte zorg 2.0

 • Training wordt gegeven door Karin Dubois, van Dubois en van Rij.

Onderwerpen die worden besproken tijdens de training:

 • De Coachende zorgverlener
 • Het Waarom, Wat en Hoe van Persoonsgerichte zorg 2.0
 • Patiëntprofielen, de vier type patiënten in een fase van verandering
 • Wat heeft welk type patiënt nodig van jou als zorgverlener
 • Oefenen in het herkennen van patiëntprofielen
 • Wie ben ik als zorgverlener/ de emotie van de zorgverlener
 • Het Waarom wat en Hoe van het andere gesprek – samen doelen stellen
 • Het verhaal van de patiënt open exploreren middels de 4 domeinen van het vier bollenmodel
 • Oefenen aan de hand van eigen ingebrachte casussen

Dag 1 – Training (van 09.00u-15.00u)
Het andere gesprek – patiëntprofielen – Weerstanden en hoe deze positief om te buigen. De verdiepingsslag maken vanuit theorie en ingebrachte casussen

Dagdeel 2 – Verdiepingsbijeenkomst (van 09.00u-15.00u)
Doel: het borgen van Persoonsgericht werken/zorgen 2.0 in de dagelijkse werkzaamheden
Middel: Verdiepingsslag maken vanuit theorie en ingebrachte casussen
Tijdens het gehele proces is er begeleiding middels e coaching. Training en coaching is een combinatie van theorie, ervaren en oefenen.
Aan het einde van de training ontvang je een uitgebreide map als naslagwerk en ondersteuning.

Resultaat van de training

 • De patiënt in staat te stellen om een eigen actieve rol te laten nemen rondom zijn eigen gezondheid
 • Samen beslissen vanuit medische mogelijkheden en vanuit de patiënt zijn wensen, verwachtingen en mogelijkheden.
 • De patiënt kunnen begeleiden om zijn doelen ook daadwerkelijk te beheren
 • Meer werkplezier, meer rendement uit het consult, meer patiënttevredenheid
 • Doel: Minder gestandaardiseerde zorginterventies

* Gratis voor praktijken die aangesloten zijn bij Huisartsen Eemland.

09/11/2021 09:00 - 15:00
Volgt
Huisartsen, POH-GGZ, POH-JGGZ, POH-S,
Kosten: Gratis
Accreditatie: Ja

Deze scholing zit helaas vol. Aanmelden voor de wachtlijst is mogelijk via en mailtje naar info@huisartseneemland.nl.