GEANNULEERD! Longaanvallen bij COPD; tijd voor een preventieve aanpak

Nieuwe datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt!

Introductie

Mede namens het Meander MC en kaderarts Roel Wennekes nodigen wij u graag uit deel te nemen aan bovengenoemde nascholing die inzicht geeft in de gevolgen en impact van een longaanval bij COPD. Matig ernstige longaanvallen zijn al geassocieerd met een verhoogd risico op ziekenhuisopname en mortaliteit. Aan de hand van de richtlijnen wordt besproken hoe longaanvallen kunnen worden voorkomen. Centraal staat hierbij het optimaliseren van de behandeling, het monitoren van de ziektelast en het toepassen van zelfmanagement.

Voorkennis

De afgelopen jaren is het, doordat zorg moest worden uitgesteld, steeds lastiger geworden om longpatiënten te verwijzen naar het MeanderMC. Voor zowel dit ziekenhuis als andere ziekenhuizen is het opnieuw inrichten van de zorg een uitdaging. Dit herkennen we zelf ook binnen onze eigen praktijken. Ondanks alle problemen is het wel gelukt de band tussen het MeanderMc en Huisartsen Eemland vast te houden. We hebben elkaar steeds op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen op longzorggebied. Het Meander is in deze periode gestart met het opstarten van het zorgpad COPD binnen de 2e lijn. Daarin hebben zij hele mooie afspraken gemaakt om longaanvallen te voorkomen en de patiënten te leren hoe hiermee om te gaan. Huisartsen Eemland en het Meander hebben als doel om regionaal samen te werken. Dit doen wij al door middel van het zorgpad astma/COPD op gebied van inhalatie. We willen ook gaan samenwerken in de aanpak en het voorkomen van longaanvallen. Zo dragen we gezamenlijk bij aan de regionale ontwikkeling en de kwaliteit van longzorg in het gebied Eemland.

Doel

Doelgroep
Huisartsen, praktijkondersteuners, longverpleegkundigen en apothekers.
Deze nascholing is bestemd voor bovengenoemde doelgroep en de inhoud is specifiek voor deze doelgroep bestemd en inhoudelijk goedgekeurd. Het is dan ook niet toegestaan dat anderen dan de hierboven genoemde doelgroep aan deze nascholing deelnemen.

Programma

17.30 uur Ontvangst met lichte maaltijd
18.00 uur “Longaanvallen bij COPD; tijd voor een preventieve aanpak”
Roel Wennekes, kaderarts astma/COPD
Marianne Booij, longverpleegkundige, Alie van Bruggen, physician assistant en
Gea van Essen, longverpleegkundige Meander MC
19.15 uur Pauze
19.30 uur Vervolg nascholing
20.30 uur Einde bijeenkomst

Commentaar

Geboden gastvrijheid
De kosten voor de door AstraZeneca geboden gastvrijheid benaderen €10,=. Deelname aan deze nascholing is gratis.

08/06/2022 17:30 - 20:30
Huisartsen Eemland, Basicweg 12c, 3821 BR Amersfoort
Huisartsen, POH-GGZ, POH-JGGZ, POH-S, Verpleegkundig specialisten,
Kosten: Gratis
Accreditatie: Ja

Oeps! We konden je formulier niet vinden.