Langerhans Startcursus insulinetherapie

Insulinetherapie is in de 1e lijn een vast onderdeel van de zorg voor mensen met diabetes type 2. Voor het toepassen van insulinetherapie is het van belang om voldoende kennis te hebben en ervaring op te doen (en te behouden).

De cursus wordt gegeven in twee delen: module 1 en 2 zijn samengevoegd in een middag/ avondprogramma en module 3 vindt 1-2 maanden later plaats.

Het belangrijkste leerdoel van de Startcursus Insulinetherapie in de 1e lijn is huisartsen en praktijkondersteuners voldoende basis te geven om insulinetherapie in de eerste lijn te begeleiden. Nadat u deze cursus gevolgd heeft, bent u in staat zelf patiënten in te stellen op insuline en patiënten die al op insuline staan te begeleiden.

Bij Huisartsen Eemland is het een voorwaarde om deze cursus gevolgd te hebben, alvorens insulinetherapie in de huisartsenpraktijk gedaan kan worden. Hierbij is het voldoende dat één huisarts en POH-S als koppel heeft deelgenomen en is het niet nodig dat álle huisartsen dit hebben gevolgd.

Donderdag 23 juni 2022
Module 1, 1e dag, Pathofysiologie, Zelfcontrole, Injectietechniek, Insulineprofielen

15.00 – 17.45 uur Module 1: pathofysiologie, zelfcontrole, injectietechniek, insulineprofielen
17.45 – 18.30 uur Maaltijd
18.30 – 21.15 uur Module 2: startschema’s en aanpassen, koorts, braken, sport, corticosteroïden

Donderdag 1 september 2022
Intermezzo van 1 tot 2 maanden voor het huiswerk.

Module 3, 2e dag, opfrissen theorie en bespreken casuïstiek
17.30 – 18.00 uur ontvangst en registratie met warme/koude maaltijd
18.00 – 21.15 uur opfrissen profielen, hoe aanpassen, zelf ingebrachte casuïstiek

Kennis:
– Fysiologie van de normale insulineproductie, inclusief het verschil daarbij tussen type 1 en 2 diabetes mellitus (DM)
– Relatie insulinebehoefte met voeding, beweging, stress, ziekte en reizen
– Randvoorwaarden behorend bij insulinetherapie
– Verschillende fasen van insulinetherapie
– Zelfcontrole (instructie, educatie, evaluatie)
– Pen/spuitinstructie (instructie, educatie, evaluatie)
– Profielen van de verschillende insulines
– Moment waarop gestart wordt met insulinetherapie
– Startschema’s (1dd, 2dd en 4dd insulineregimes)
– Aanpassen van insulineschema’s
– Ontregeling en hoe te reageren (hypo- en hyperglykemie)
– Insulinegebruik bij verre reizen en sport.
– Gevolgen en preventie van spuitinfiltraten
– Driemaandelijkse en jaarcontrole m.b.t. insulinetherapie

Vaardigheden:
– Patiënt kunnen instrueren over zelfcontrole van de bloedglucose en hoe deze te interpreteren
– Patiënt kunnen instrueren over toedienen van insuline.
– Aanpassen insulineschema’s

De cursist kent hierbij veel zelfwerkzaamheid en wordt “aan de hand meegenomen” bij het instellen van een zelf ingebrachte patiënt.

De cursus wordt gegeven door ervaren huisartsen en diabetesverpleegkundigen.

23/06/2022 15:00 - 18:00
Kantoor Huisartsen Gelderse Vallei, Pascalstraat 15, 6716 AZ te Ede
Huisartsen, POH-S,
Kosten: Gratis
Accreditatie: Ja

Deze scholing zit helaas vol. Aanmelden voor de wachtlijst is mogelijk via en mailtje naar scholing@huisartseneemland.nl.