Inspiratieavond Chronische zorg (voorheen feedbackbijeenkomst)

Thema: Deprescribing

Kwalitatief goede huisartsenzorg leveren is waar Huisartsen Coöperatie Eemland voor staat. Huisartsen Eemland zorgt voor ondersteuning in het bieden van chronische zorg zodat praktijken ook daadwerkelijk de zorg kunnen leveren zoals we die voor onze patiënt wensen.

Belangrijk onderdeel daarin is zien welke kwaliteit je levert en hoe je dit kan verbeteren of borgen. Om beter aan te sluiten bij de behoeftes van huisartsen en praktijkondersteuners op dit gebied hebben we de feedbackbijeenkomsten in een nieuw jasje gestoken. Voortaan hebben we tweemaal per jaar een ‘Inspiratieavond chronische zorg’. Na een plenaire inleiding met informatie, ontwikkelingen en mededelingen vanuit HE gaan we met elkaar aan de slag in workshops onder leiding van een kaderarts en/of medisch specialist. Tijdens deze avond zullen we stil staan bij de tips en tops voor onze regio en nemen we je mee in waar voor jouw praktijk een verbetering te halen is. Het is belangrijk en vooral ook leuk om deze avond in ieder geval als duo (huisarts en POH) te volgen. Daarnaast is er de gelegenheid om collega’s te ontmoeten en elkaar te inspireren.

Het centrale thema voor alle drie de workshops is Deprescribing.  Je kan aan twee van de drie workshops deelnemen:

  1. Diabetes – Afbouw medicatie bij een koolhydraatarm dieet
  2. CVRM – Nierinsufficiëntie en het stoppen van medicatie door een nefroloog
  3. COPD – medicatie afbouw bij COPD door longarts Eline bij de Vaate

Het aanleveren van casuïstiek voor een workshop is mogelijk; mail dat tijdig naar scholing@huisartseneemland.nl.

Programma:

17.30 uur            Inloop met maaltijd

18.00 uur            Aanvang met plenaire introductie door Simone Fens, Manager Zorg en Innovatie, met nieuws en mededelingen vanuit de Zorgprogramma’s van Huisartsen Eemland

18.15 uur            Workshopronde 1

19.30 uur            Pauze

19.45 uur            Workshopronde 2

21.00 uur            Einde

Leerdoelen:

Na afloop van deze bijeenkomst zijn de huisartsen en praktijkondersteuners op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de zorgprogramma’s en hoe zij de kwaliteit kunnen verbeteren. Daarnaast hebben ze inspiratie om met deprescribing aan de slag te gaan en hebben zij hiervoor praktische handvatten gekregen.

Door de workshopvorm en de mogelijkheid tot het zelf inbrengen van casuïstiek kan nog beter op de specifieke leerwensen van de deelnemers worden ingegaan.

Docent(en): kaderartsen en medisch specialisten

Doelgroep(en): huisartsen en praktijkondersteuners

Kosten: gratis

Afmeldkosten bij gratis scholing: Bij verzuim of afmelding binnen twee werkdagen voor aanvang van de scholing worden kosten in rekening gebracht: voor de huisarts 50 euro en voor de POH 25 euro.

Accreditatie: Accreditatie wordt aangevraagd bij het ABC1 van de KNMG, de V&VN en de NvvPO voor 3 punten.

Van te voren hebben deelnemers bericht gekregen hoe ze zelf spiegelinformatie op kunnen halen voor bovenstaande onderwerpen

  1. Diabetes – Afbouw medicatie bij een koolhydraatarm dieet
  2. CVRM – Nierinsufficiëntie en het stoppen van medicatie door een nefroloog
  3. COPD – medicatie afbouw bij COPD door longarts Eline bij de Vaate

 

08/06/2023 18:00 - 21:00
Van der Valk hotel A1, Ruimtevaart 22-24, 3824 MX Amersfoort
Huisartsen, POH,
Kosten: Gratis, zie omschrijving
Accreditatie: Ja

Sorry. Dit formulier accepteert geen nieuwe inzendingen meer.