Eerste netwerkbijeenkomst POH’s

De komende jaren willen we als Huisartsen Eemland regelmatig een netwerkbijeenkomst organiseren. Doel is het ophalen van wensen en behoeftes uit de regio, onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring en het verstrekken van informatie vanuit HE. We trappen af met een heel belangrijk onderwerp: de ouderenzorg!

Ouderenzorg is een belangrijk speerpunt in de zorg. Het aantal thuiswonende kwetsbare ouderen neemt de komende jaren toe, we hebben te maken met krapte aan zorgpersoneel, de kosten lopen op en dan proberen we ook nog werkplezier te houden. De komende tijd gaan we in overleg met huisartsen, POH’S en samenwerkingspartners om nieuwe plannen te maken voor 2022 en verder.

Graag zouden Chantal Emaus, Debora Smits-de Vries en Marieke de Korte op 8 juli van 12.30 – 14.00 uur met POH-S in gesprek gaan over hun ervaring en ideeën over de ouderenzorg.

Aan welke bespreekpunten kan je denken?

  • Wat werkt en wat werkt niet?
  • Zijn er afspraken die we kunnen maken in de regio waardoor je je werk beter kunt doen?
  • Welke scholing heb je nodig?

Maar uiteraard gaat het om wat JIJ belangrijk vindt en in een korte bijeenkomst willen we graag je mening horen! Voor aanwezigheid van de POH S-is een vergoeding van € 55 per uur mogelijk. *In principe is het online, maar mochten we elkaar fysiek mogen ontmoeten, gaan we dat proberen te regelen.

Mocht je niet in staat zijn om aanwezig te zijn dan kun je ook input mailen naar scholing@huisartseneemland.nl ovv Ouderenzorg

08/07/2021 12:30 - 14:00
Online*
POH-S,
Kosten: Zie tekst
Plekken over: 16
Accreditatie: N.v.t.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.