Eerste maandelijkse evaluatie van het consultatieteam

Door Helma Groeneweg
De consulenten zijn erg enthousiast over het project zelf en hopen dat het een succes gaat worden. Huidige wijze van consulteren kan helpen om de wachtlijsten te verkorten. Bijvoorbeeld als na een consultatie blijkt dat een patiënt eigenlijk helemaal niet naar de SGGZ hoeft, maar elders beter behandeld kan worden, dan wel ter voorkoming dat de patiënt naar een ander loket doorverwezen had moeten worden. Daarnaast kan een consultatie ook ondersteuning bieden aan de huisarts en POH-GGZ.

Een aantal punten die naar voren zijn gekomen, zijn:

  • De bereikbaarheid van POH-GGZ en of huisarts is verre van optimaal. Het verzoek om onder de consultatieaanvraag je naam en 06 nummer te zetten.!!
  • Graag zouden de consulenten feedback willen hebben op de gedane consultatie. Was hun advies helpend en passend? Hiervoor zullen wij een enquête gaan opzetten.
  • Er kan nog meer gebruik worden gemaakt van het consultatie team. Er zijn onder deze structuur al meer consultaties gedaan dan afgelopen periode, maar er is ruimte voor nog meer vragen.
  • Vragen die tot nu toe bij de consultenten zijn binnengekomen zijn allemaal zeer passende vragen. De consultenten zijn blij dat zij hierin kunnen meedenken.

Er kan nog meer gebruik worden gemaakt van het consultatie team. Er zijn onder deze structuur al meer consultaties gedaan dan afgelopen periode, maar er is ruimte voor nog meer vragen.