E-consultatie obese patiënten

Door Lioe-Ting Dijkhorst-Oei / Marian de Cloet
Sinds 2010 kunnen ernstige obese patiënten met DM2 behandeld worden met een GLP-1-agonist (bijv. liraglutide).
De internist start dit op en geeft een artsenverklaring af, opdat het voor patiënt vergoed wordt. Sinds juli 2015 zijn die artsenverklaringen slechts 24 maanden geldig. Ook als patiënt inmiddels de huisarts als hoofdbehandelaar heeft, moet de artsenverklaring weer door een internist gegeven worden. Als de apotheek erom vraagt, hoeft patiënt niet opnieuw verwezen te worden naar de internist. Een e-consultatie volstaat. Hierin geeft de huisarts/POH aan:
•    Eigen visie (actuele behandelregime wel of niet continueren? Denk bij gestegen HbA1c ook aan de nieuwe mogelijkheid “combinatie basaal insuline + GLP-1”; patiënt moet hiervoor wel verwezen worden)
•    Naam en dosis huidige GLP-1 agonist
•    Naam en faxnummer apotheek van patiënt
•    Individuele streefwaarden en evt reden hierin af te wijken van de NHG-standaard
•    Actuele effectiviteit van de GLP1-agonist:
–  HbA1c nu en destijds bij start GLP-1-agonist
– Idem voor gewichtsbeloop
– Idem voor soort en dosis co-medicatie, regime vóór start GLP-1 agonist