Diabeteszorg op maat

Door Rianne Dijkema
Een jaar na de start van het project Zorg op maat is de belangrijkste conclusie en tevens zorg, het toenemend aantal mensen jonger dan 70 jaar bij wie de glucoseregulatie minder goed is. Waar het project gestart is met de zorg van overbehandeling blijkt nu onderbehandeling een groter probleem.

Het project Diabeteszorg op maat is op 1 oktober 2016 van start gegaan. De resultaten daarvan zijn op de website van HE zorg in te zien. Het project richt zich naast het vastleggen van persoonlijke streefwaarden ook op onder- en overbehandeling van de glucose, bloeddruk en lipiden. In welke mate persoonlijke streefwaarden zijn vastgelegd is helaas niet te meten. Dat dit echter een basisvoorwaarde is voor maatwerk spreekt voor zich. Wel zijn de uitkomsten bekend van de behandeling.  Deze vind je met een analyse in bijgevoegd document. De volgende conclusies zijn te trekken:

  1. Overbehandeling met glucoseverlaging bij de oudere groep lijkt iets terug te zijn gelopen.
  2. Onderbehandeling met glucoseverlagende middelen lijkt een toenemend probleem.
  3. De bloeddruk regulatie wisselt in de tijd, maar veranderd niet echt structureel.
  4. De behandeling van het cholesterol lijkt langzaam minder goed te gebeuren.

Overbehandeling met glucoseverlagende medicatie bij ouderen is een probleem wat blijvend aandacht verdient. Het risico op hypoglykemie en de gevolgen daarvan moet niet onderschat worden.
Het is mogelijk dat de aandacht die voor dit probleem gevraagd wordt en de differentiatie in streefwaarden voor het HbA1c in de laatste NHG standaard diabetes mellitus type 2 er toe hebben geleid dat ook de groep die wel een strakke instelling verdienen minder scherp zijn ingesteld. De indicatoren in het zorg op maat project voor glucose onder behandeling betreffen mensen jonger dan 70 jaar. Juist in deze groep is een goede instelling van essentieel belang voor het voorkomen van de complicaties op lange termijn. Juist deze complicaties (retinopathie, neuropathie, nefropathie) kunnen de kwaliteit van leven van mensen zeer nadelig beïnvloeden en zorgen voor toename van zorgbehoefte en kosten. Het is daarom van groot belang in gesprek te gaan met die patiënten die nu onderbehandeld worden. Als eerste kunnen dan de persoonlijke streefwaarden worden vastgelegd en vervolgens is dan te zien waar verbetering mogelijk en ondersteuning nodig is. Portavita analytics kan de huisarts en POH ondersteunen in het opsporen van deze patiënten. Klik hier voor het volledige document met resultaten.