Diabetes behandeling tijdens de Ramadan

Door Commissie Kwaliteit Diabetes
De glucoseregulatie kan gemakkelijk ontregeld raken tijdens de Ramadan. Bespreek tijdig de aanpassing van de diabetesbehandeling met de patiënten die daar aan mee doen.

Diabetespatiënten die deel nemen aan de Ramadan weten vaak niet hoe zij hun diabetesbehandeling moeten aanpassen. Veel huisartsen en POH’s weten niet of hun patiënten deelnemen aan de Ramadan. Op 16 mei start de Ramadan. Het is dus belangrijk tijdig aan uw patiënten te vragen of zij deelnemen. Het is ook mogelijk dit in het HIS  te registreren met NHG labcode nummer 3738 (RAMA): neemt deel aan Ramadan. Dit registreren kan ook helpen gericht aandacht te besteden aan dit probleem tijdens de consulten gedurende het jaar.

Het is nu de tijd het gesprek hierover aan te gaan. Tijdens dit gesprek kunnen de volgende punten aan bod komen:
–              Besluit om te vasten (er is vrijstelling mogelijk).
–              Mogelijke glucose ontregeling en de consequenties daarvan.
–              Aanpassing van medicatie en/of insuline.
–              Zelfcontrole.
–              Afspraken over contact opnemen met de praktijk bij klachten of afwijkende glucose waarden.

Klik hier om uitgebreide informatie over dit onderwerp te vinden, inclusief een toolbox voor behandelaars. Zie ook deze link.