De Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld gaat veranderen!

Door Marjolein van den Brink
Per januari 2019 zijn we wettelijk verplicht om in de meldcode een afwegingskader te gaan gebruiken, voor een evt. doorverwijzing naar Veilig Thuis of andere hulp. Via HE gaan we kijken in hoeverre we jullie op de HAP en in de praktijk kunnen ondersteunen om met deze aangepaste meldcode bekend te raken en deze zo nodig toe te passen.