Consultatie kaderhuisarts Diabetes, CVRM en COPD via Portavita

Door Alinda Docter en Rianne Dijkema
Vanaf nu is het mogelijk om, vanuit Portavita, een consultatie te doen bij de kaderhuisartsen Diabetes, CVRM en COPD. De antwoorden kunnen zowel door de kaderhuisarts of de zorgprogrammacoördinator van het betreffende zorgprogramma beantwoord worden. Deze consultatiemogelijkheid is zeker geen vervanging van de consultatie specialist, maar een toevoeging op het huidige systeem. O.a. de strenger wordende eisen t.a.v. beveiliging en privacy (AVG), zijn een reden om alle correspondentie met derden via het Portavita-dossier van de patiënt te laten verlopen. Bijkomend voordeel is dat de gegeven antwoorden te allen tijde beschikbaar blijven ter inzage omdat deze vanaf nu gekoppeld zijn aan het Portavita-dossier van de patiënt. Daarnaast kunnen wij meekijken in het Portavita-dossier van de patiënt, dus dit scheelt beide partijen tijd.

Bovenstaande is dus echt bedoeld voor het stellen van medisch inhoudelijke vragen. Vragen rondom de organisatie en logistiek van de zorgverlening ‘rondom’ de patiënt mogen nog wel via de mail.

De werkafspraak is dat er na de aanvraag van een consultatie binnen twee weken een reactie gegeven wordt. Dit geldt overigens ook voor de consultaties naar de specialist.