Afscheid Berend Schaeffer

Door Berend Schaeffner
Beste allen,
Het is onvermijdelijk, maar mijn werkzaamheden op de HAP hebben een einde genomen. Eerlijk gezegd spijt me dat behoorlijk, ik heb de laatste jaren met erg veel plezier bij jullie gewerkt. Het is knap zoals jullie de triage doen en ik voelde me als een vis in het water in het call center (haan in het kippenhok?) of in de consulting room.

Ik dank jullie hartelijk voor de fijne samenwerking en de vriendschap en wens jullie allen alle goeds. We zien mekaar vast nog wel eens!

Aantal positieve sputovamo’s op de HAP veel lager dan verwacht in de eerste helft van 2018

Door Marjolein van den Brink
In de eerste helft van 2018 signaleren we een opvallende daling in positief ingevulde sputovamo’s op de HAP ten opzichte van vorige jaren. Diverse oorzaken hebben we hiervoor uit kunnen sluiten en het lijkt erop dat wij als huisartsen beduidend minder signalen van een (vermoeden) van kindermishandeling aangeven tijdens consulten op de huisartsenpost Amersfoort. We kunnen alleen maar gissen naar de oorzaken hiervan ( werkdruk, negatieve aandacht in de media, het ‘gedoe’ om een melding, kindermishandeling niet in de DD, etc). Kindermishandeling is een van de moeilijkste diagnoses, en kan alleen maar gesteld worden als er meerdere signalen uit de gehele keten afgegeven worden ( van school, jeugdgezondheidszorg, huisartsenzorg, ambulance, SEH, kinderartsen, etc). Een positieve sputovamo kan net het verschil maken voor een kind, zodat er een onderzoek gestart kan worden met hulp in het verschiet. Alle kleine beetjes helpen in dit geval, en kunnen wel degelijk tot een veiligere omgeving leiden voor een kind. Wellicht spreekt deze informatie aan: 75% van de ouders die hun kind mishandelen willen heel graag hulp maar durven het niet te vragen! Heb je vragen of zorgen over een kind, cq huiselijk geweld en je weet niet hoe hiermee om te gaan, kun je me via Huisartsen Eemland bereiken via het nummer 0900-5552288.

Inhaleren of vernevelen?

Door Dianne Jaspers
We vernevelen regelmatig op de huisartsenpost of thuis bij de patiënt maar de vraag is of dit wel zo effectief is?
Even een aantal acute dyspnoe oorzaken op een rij gezet:

 1. Acute astma aanval:

NHG standaard geeft aan salbutamol dosisaerosol met voorzetkamer, deze is net zo effectief als vernevelen.

Middel en toedieningsvorm Dosis Opmerkingen
Salbutamol dosisaerosol 100 microg/dosis met voorzetkamer 4 tot 8 inhalaties (1 inhalatie per keer in voorzetkamer, 5 maal inademen) herhaal inhalaties na een kwartier; verwijs bij geen verbetering binnen half uur
Prednis(ol)on (off-label) tablet van 5 mg, bij zuigelingen en peuters drank (5 mg/ml) 1 tot 2 mg/kg lichaamsgewicht (max. 40 mg/dag) in 2 doses gedurende 3 tot 5 dagen ineens stoppen, geleidelijk minderen niet nodig
 1. Pseudokroep

NHG: Matig-ernstige pseudokroep: eenmalig dexamethason (0,15 mg/kg) oraal/intramusculair

 1. Exacerbaties COPD:

NHG:

 • Bij aanwezigheid van = of > 1 alarmsymptoom : cyanose, uitputting en bewustzijnsdaling; O2 en vernevelen met atrovent en ventolin en verwijzen!
 • Bij aanwezigheid van dyspnoe, ademhaling >30 /min, hartslag > 120min, gebruik ademhalingspieren of saturatie < of gelijk aan 92%: salbutamol dosisaerosol per inhalatie en voorzetkamer (zie astma protocol) bij onvoldoende verbetering dan atrovent dosisaerosol toevoegen per voorzetkamer.

Dus eigenlijk zijn er maar weinig indicaties voor vernevelen alleen die bij zeer ernstige COPD waarbij de patiënt verwezen dient te worden, in veel andere gevallen volstaat de dosis aerosol per voorzetkamer. De methode voor de inhalaties wordt ook aan de doktersassistente, chauffeurs en triagisten doorgegeven dus zij kunnen deze behandeling dus voor de huisartsen uitvoeren!

Werkdruk spoedzorg

Door Ineen
Het is vakantietijd en mede vanwege de lagere bezetting op veel huisartsenposten nemen de geluiden over de werkdruk in de ANW-uren weer wat toe. Niet alle huisartsen blijken al op de hoogte zijn van de inspanningen die op tal van plaatsen in Nederland worden gepleegd om de werkdruk te verlichten. Wellicht is het een idee de website met praktijkvoorbeelden uit het hele land eens  te bekijken. Hetzelfde geldt voor de anw-campagne ‘Eerste hulp bij overbelasting’. In aansluiting op deze campagne laat InEen momenteel een explainer-animatie ontwikkelen die alle posten kunnen inzetten om duidelijk te maken hoe de huisartsenpost werkt en waarvoor men er terecht kan.

Gevraagd: Opleiders Coördinator Aios voor de HAP

Door Dianne Jaspers
Per september zijn we op zoek naar een nieuwe coördinator voor aiossen op de huisartsenpost. Ilona Tinnemans heeft dit jaren gedaan (waarvoor dank Ilona!) maar ze zal hier per september mee stoppen.

Wat houdt deze functie in?

 • 2 x per jaar een introductie middag leiden voor startende aiossen op de huisartsenpost. De organisatie van deze middag ligt in handen van de management assistente.
 • Samen met PNO indienen van jaarplan voor de SBOH (waaronder deze introducties deel van uit maken)

Voor deze functie zijn vacatiegelden beschikbaar tegen regulier tarief (staat gelijk aan ANW tarief en is vanaf 2019 76,56 euro).
Heb je interesse? Stuur je mail naar d.jaspers@huisartseneemland.nl

Vacature Huisartsen Chauffeur (m/v)

Door Dave Hoekstra
Regelmatig zijn wij binnen Meditaxi op zoek naar een geschikte kandidaat voor de functie van Huisartsen Chauffeur (m/v). Op dit moment is er een vacature voor huisartsen chauffeur in Amersfoort. Werkdagen zijn in principe om het weekend en soms, na overleg, een doordeweekse avond- of nachtdienst.

Wanneer u iemand kent die wellicht geschikt is om deze vacature in te vullen, wilt u hem/haar dan op deze vacature wijzen? Voor aanvullende informatie, klik hier. Voor meer informatie kun je terecht op de website van Meditaxi.

Ter voorbereiding op het huisartsen-diensten-rooster 2019: patiëntaantallen up to date brengen

Door Laura Nieuwenhuis
Een uitleg hoe je jouw ION database up to date krijgt zodat we de juiste patiënt-aantallen voor het HAP diensten rooster 2019 kunnen gebruiken.
Het is de verantwoording van iedere aangesloten huisarts om de eigen ION database up to date te houden. Om tot een rooster te komen, gaan we uit van de patiënt aantallen per 01-09-2018 zoals bekend bij het ION.

Om ervoor te zorgen dat jouw ION database up to date is, volgt hieronder een beschrijving hoe dit gaat:

Met de ION-module van je softwareleverancier (van je HIS of van VIP), kun je niet alleen de initiële vulling doen maar ook het bestand van de patiënten die op jouw naam zijn ingeschreven up to date houden. Dat gaat op de volgende manier:

 1. Je leest een nieuw patiëntenbestand in.
 2. Je draait een COV-controle.
 3. Als je daarna de batchcontrole van ION doet, kan het programma je patiëntenbestand vergelijken met de patiënten die al in de ION-database staan. Je nieuwe (aan te melden) patiënten komen dan in het scherm aanmelden te staan en de af te melden patiënten in het scherm afmelden.
 4. Je hoeft dan alleen maar op de juiste knop te klikken en je hebt al je eigen patiënten weer op je naam staan.

Raadpleeg de handleiding van je leverancier voor de juiste werkwijze.

Let op: het is belangrijk dat je patiënten aan- en afmeldt voordat je je inschrijftarieven declareert.

In de ION-database geldt het principe van “nieuw aanmelden is gelijktijdig afmelden bij de oude huisarts”. De oude huisarts krijgt in dat geval automatisch een melding van uitschrijving waarbij de datum van afmelding de dag voor de datum van aanmelding wordt.

De eerste dag van een kwartaal is de peildatum voor de inschrijftarieven. Om onzuivere declaraties te voorkomen worden mutaties op de eerste dag van een kwartaal pas op de tweede dag van het kwartaal verwerkt en op naam ingeschreven.

Voor meer informatie: https://ion.lhv.nl/ion-database

Samenwerken is leuk! Toch?

Door Dianne Jaspers
Werken op de huisartsenpost is net als in je praktijk, teamwerk. Het verschil is dat je de collega’s op de HAP minder goed kent en je op de HAP met andere regels en werkafspraken (en toegegeven; dat zijn er best veel) te maken hebt. Deze regels en werkafspraken zijn bedoeld om de patiënt zo goed mogelijk te kunnen helpen maar ook om goed te kunnen samenwerken met triagisten, huisartsen en ketenpartners. Zo nu en dan lijken deze afspraken even weg te zakken waarbij er situaties ontstaan die toch de illusie wekken dat samenwerking toch niet zo leuk is…… en vaak is de patiënt ook nog de dupe. Een paar voorbeelden hiervan:

 • Iedereen wordt geacht om voor 18.00 uur te hebben gegeten.
  Het gebeurde dat een aantal huisartsen besloten om na 18.00 uur gezamenlijk te gaan eten. Het back-office team werd hiermee met een enorme plannings-uitdaging opgezadeld en de wachttijden voor patiënten liepen onnodig op.

Hulde voor de regiearts en de CD triagist die toch deze collega’s aanspoorde om echt patiënten te gaan zien omdat hierdoor de wachttijd om 18.30 uur al opliep tot 40 minuten. Maar of het regie-team dit leuk vond?

 • De avonddienst start om 16.45 (of 18.00) tot 23.00 uur
  Natuurlijk is iedereen wel een beetje gaar na een avonddienst en wil iedereen graag naar huis. In de planning proberen we er rekening mee te houden dat dit ook mogelijk is door ruimte voor uitloop in de agenda’s te reserveren zodat de avondploeg ook om 23.00 uur naar huis kan. Echter een avondploeg heeft geen consulten meer gedaan na 22.45 uur terwijl er nog een aantal patiënten in de wachtkamer zaten. De nachtploeg had al gelijk visites en om 23.30 uur moest de achterwacht al worden opgeroepen. Natuurlijk kwam de achterwacht maar of hij het leuk vond?

De CD triagist zal in het vervolg de reden van oproepen achterwacht vermelden in de overdracht om meer inzicht te krijgen waarom een achterwacht opgeroepen wordt. Is de wachtkamer om 22.45 uur helemaal leeg en de nachtdienst is aanwezig? Natuurlijk mag je dan gaan, dat is wel leuk!

Kortom, meestal zit er wel een ratio achter werkafspraken ook al zie je zelf daar even de meerwaarde niet van in. Het scheelt een hoop frustraties bij collega’s als jij je gewoon aan een afspraak houdt en ik daardoor minder klachten krijg, dat vind ik nou leuk!

Van de SEH

Door Annette Nyessen
Sinds we op de SEH het Lean verbetertraject volgen, hebben we mooie resultaten geboekt. Onder andere door de stroom ‘oneigenlijke patiënten’ af te buigen. Onze doorlooptijden lijken stabiel te blijven (doelstelling is verminderen). Helaas constateren wij de afgelopen weken dat er een zorgelijke toename is van SEH patiënten die geen acute klachten hebben/ of klachten die al langere tijd bestaan, maar wel via de SEH komen om onderzoeken te krijgen die poliklinisch hadden gekund.

Daarom doe ik het dringende verzoek om jullie collega’s te attenderen op deze ‘oneigenlijke’ poli- consulten of onderzoeks-consulten en op een secure triage en -verwijzing naar onze SEH. Dit signaal is ook uitgezet naar de specialisten.

Verwijsbrief schrijven in veel gevallen niet nodig

Door Dianne Jaspers
Een huisarts heeft van een school de vraag gekregen een verwijsbrief te schrijven voor logopedie op school. Nadat de huisarts haar had uitgelegd waarom hij dit niet doet (met oog op de mogelijkheid van directe toegankelijkheid logopedie en terugdringen administratieve last) had de school aangegeven toch een verwijsbrief nodig te hebben.

Ook bij navraag bij de LHV blijkt het inderdaad niet nodig te zijn om hiervoor een verwijsbrief te schrijven. Veel instellingen dénken dat ze verwijsbriefjes van de huisarts nodig hebben, variërend van sportscholen die een briefje willen bij voortijdig beëindigen abonnement i.v.m. medische klachten, tot het opstellen van de van oudsher bekende taxibriefjes. Die instellingen moeten eigenlijk van huisartsen het duidelijke signaal krijgen dat deze briefjes niet meer worden opgesteld. Het is in de praktijk voor huisartsen echter moeilijk om hier aan vast te houden: je wilt je patiënt immers wél helpen. Het advies is daarom ook om te proberen in contact met de betreffende instelling te komen en te vragen waarom die brief precies nodig is. Wellicht kun jij (of assistente) hen overtuigen van de overbodigheid. Maak wel tijdig de afweging wanneer dit teveel tijd kost en het meer frustratie oplevert dan verandering. De LHV is ook bezig ondersteunende materialen hiervoor te ontwikkelingen.