Rapportages Q1

Zoals jullie misschien gemerkt hebben zijn er nog geen eerste kwartaal rapportages gestuurd. Dit komt omdat we nog niet helemaal tevreden zijn over de cijfers die zijn aangeleverd door VitalHealth en Minddistrict. We zijn met hen in gesprek om de rapportages te verbeteren. Zodra we meer weten komen we natuurlijk bij jullie terug met een update.

Bewerkingsovereenkomst

Er zijn momenteel veel landelijke ontwikkelingen gaande op het gebied van privacy. ICT veiligheid is ook een van de speerpunten van het jaarplan van Huisartsen Eemland, Er komt nieuwe regelgeving aan en de inspectie ervan wordt strenger. Dit heeft er toe geleid dat wij een medewerker gedeeltelijk vrij hebben gemaakt als Functionaris Gegevensbescherming: Jan Joost Liefhebber. Wij zijn kritisch gaan kijken naar onze privacy overeenkomsten, gevat in bewerkingsovereenkomsten, met onder andere onze ICT leveranciers.

Aangezien VitalHealth de nieuwste leverancier is en er privacy vraagstukken ontstonden bij de koppeling met Omnihis, zijn we hiermee begonnen. Ook voor de ICT leveranciers is het een uitdaging het privacy beleid goed te vervatten in overeenkomsten. We hebben ons laten adviseren door deskundigen en ICT veiligheidsspecialisten. We zijn in een afrondende fase en het is inmiddels duidelijk wat wij verlangen van VitalHealth (en daarmee ook andere ICT leveranciers) en hoe wij de positie van de huisartsen veilig kunnen stellen. We houden jullie op de hoogte en uiteraard zullen we jullie berichten zodra er een overeenkomst is bereikt.

Samenwerkingsafspraken SymforaMeander

We krijgen te horen dat er in de regio problemen in de samenwerking met veel SGGZ instellingen blijven. De problemen die huisartsen ervaren met SymforaMeander hebben we recent onder de loep genomen in de GGZ commissie (commissie van huisartsen met bovengemiddelde interesse op GGZ- gebied). Daar kwam een heel scala aan onderwerpen aan bod die voor verbetering vatbaar zijn. Vanuit Huisartsen Eemland hebben we al regelmatig contact gehad met SymforaMeander over onze zorgen maar deze hebben tot nu toe niet tot verbeteringen geleid. We hebben nu nogmaals de problemen aangekaart en hebben een plan van aanpak besproken dat hopelijk zal leiden tot verbetering. De eerste stap is om samen met het MCCE de GGZ- werkafspraken te vernieuwen, vervolgens zullen we hier een paar punten uit nemen die voor de grootste ergernissen zorgen. Deze zullen we bespreken met SymforaMeander. Wij zullen SymforaMeander vragen of zij met een plan van aanpak kunnen komen om deze punten te verbeteren. Als zij deze punten hebben verbeterd zullen wij bij de huisartsen gaan meten of deze punten ook daadwerkelijk verbeterd zijn. Vervolgens zullen we weer nieuwe punten nemen om zo telkens verbeteringen door te voeren. Zoals jullie begrijpen is dit een proces dat ook tijd nodig heeft. Weet wel dat wij hier mee bezig zijn en dat dit ook onze prioriteit heeft. Graag horen wij het dan ook terug als jullie tegen problemen aanlopen. Wij kunnen dan vervolgens deze casus meenemen in onze besprekingen. Alvast hartelijk dank!

Nieuwe modules Minddistrict

In de afgelopen gebruikersgroep bijeenkomst hebben we VitalHealth en Minddistrict geëvalueerd. Hierin hebben we een wensenlijst gemaakt voor VitalHealth waar wij als HE mee verder kunnen.
Daarnaast hebben we gekeken naar de modules van Minddistrict. Uit onze cijfers komt naar voren dat de modules Gezond Bewegen en Problemen met Benzodiazepines niet worden gebruikt. We hebben daarom besloten deze modules te vervangen door twee nieuwe modules:

 • Basiszorg: Gedachtenschema
 • Basiszorg: Minder piekeren

Basiszorg: Gedachtenschema:
Het doel van deze module is om de cliënt inzicht te geven in zijn of haar niet-helpende gedachten en een meer helpende manier van denken aan te leren. De module is ontwikkeld voor volwassenen die last hebben van niet-helpende gedachten en belemmerende gevoelens en/of gedragingen.
De module bestaat uit 2 algemene sessies:

 • Gedachtenschema
 • Meer oefenen met het gedachteschema en 5 optionele uitdaagsessies:
  • Uitdaagtechniek voor- en nadelen onderzoeken
  • Uitdaagtechniek taartpunttechniek
  • Uitdaagtechniek positief logboek
  • Uitdaagtechniek kijk anders naar je oordeel
  • Uitdaagtechniek bewijsmateriaal verzamelen

Basiszorg: Minder piekeren:
Het doel van de module is het aanreiken van handvatten om met het piekeren om te gaan en zo de piekerklachten te verminderen. De module is ontwikkeld voor volwassenen die last hebben van piekergedachten.
De module bestaat uit 7 sessies:

 • Welkom
 • Waarom pieker je?
 • Wat kun je doen als je piekert?
 • Hoe kun je anders denken?
 • Laat je gedachten komen en gaan
 • Ontspan!
 • Waar sta je nu?​