Nieuwe release Vitalhealth

Door Jan Joost Liefhebber
Er is een nieuwe release van Vitalhealth. Klik hier voor een overzicht van de wijzigingen.

TNO ScheidingsATLAS

Door Jan Joost Liefhebber
Minddistrict heeft in samenwerking met TNO een module ontwikkeld voor ouders die zijn gescheiden of die gaan scheiden. Deze module (de ScheidingsATLAS) gaat over het ouderschap tijdens of na de scheiding, de invloed op het kind, het contact met de andere ouder, en ook nog voor jezelf blijven zorgen. De module wordt onderzocht door TNO. De ouder zal de module daarom ook niet volgen op het Huisartsen Eemland-platform, maar zal verwezen worden naar de website van TNO om zich daar aan te melden. Uiteindelijk kunnen we de module (als hier vraag naar is) ook direct op ons  eigen platform aanbieden, tot die tijd is het verwijzen naar TNO een goed aanbod. Ook huisartsen mogen ouders naar TNO verwijzen.
Klik hier voor de folder van TNO ScheidingsATLAS of ga naar www.tno.nl/atlas.

Module ‘Problemen met Benzodiazepine’ terug van weggeweest

Door Tosca Schilperoort
De module ‘Problemen met Benzodiazepine’ is terug van weggeweest. We willen deze module opnieuw beschikbaar stellen, omdat slaap een belangrijke focus zal krijgen in het GGZ programma van 2018. Zo gaan 5 huisartsenpraktijken starten met een pilot van de Slaapstraat en zal in Scherpenzeel een programma gericht op afbouwen van benzodiazepinen starten. Benzodiazepinen zijn niet los te zien van slaapproblematiek en houden het probleem vaak in stand. De module en het dagboek zijn daarom vanaf vandaag opnieuw beschikbaar.

Vergelijkingsmateriaal modules/trainingen/dagboeken

Door Tosca Schilperoort
Ben je benieuwd hoe jouw collega’s eHealth toepassen? Dit is je kans! Wij hebben een overzicht gepubliceerd met modules, trainingen en dagboeken welke gebruikt zijn sinds januari 2017. Zo kun je zien welke modules jouw collega’s gebruiken en welke trainingen er vooral door patiënten worden gekozen. Het valt ons vooral op dat er steeds meer verschillende modules gebruikt worden en dat is goed nieuws! Heel leuk om te zien dat de POH-GGZ vertrouwt raakt met Minddistrict. Laten we deze trend voortzetten!
Klik hier voor het overzicht.

Koppeling VitalHealth en Minddistrict

Door Jan Joost Liefhebber
Sinds de ingebruikname van VitalHealth en Minddistrict had Huisartsen Eemland de wens om een koppeling te krijgen tussen deze systemen. VitalHealth en Minddistrict hebben nu de eerste versie van deze koppeling opgeleverd. Vanaf vandaag kunnen huisartsenpraktijken gebruik maken van de koppeling in VitalHealth. Met deze koppeling kan Minddistrict vanuit VitalHealth worden geopend en kunnen patiëntgegevens worden overgedragen. De handmatige handelingen zoals inloggen en dossiers aanmaken vervallen hiermee in Minddistrict. Door het realiseren van de koppeling zijn onderstaande functies nu mogelijk vanuit VitalHealth:

 • Inloggen in Minddistrict
 • Een dossier aanmaken in Minddistrict
 • Een standaard module voor een patiënt klaarzetten

Huisartsen Eemland, VitalHealth en Minddistrict gaan door met het ontwikkelen en verbeteren van deze koppeling. Tips en opmerkingen worden bij het bureau van Huisartsen Eemland verzameld en meegenomen in de verdere ontwikkeling.

Handleiding
De tab ‘’Portalen’’ en ‘’eHealth’’ zijn toegevoegd in het GGZ dashboard van VitalHealth. Door op ‘’Open Minddistrict’’ te klikken opent het Minddistrict platform, er wordt direct een dossier voor de patiënt aangemaakt in Minddistrict.

Let op! De eerste keer moet een e-mailadres worden ingevuld. Vul hier het e-mailadres in dat aan je Minddistrict account is gekoppeld!

Vanuit de tab ‘’eHealth’’ kan een standaard module worden klaargezet. Door op het + teken te klikken opent de bibliotheek.

Wanneer een module is klaargezet kan je direct naar de module in Minddistrict gaan door op het icoon te klikken.

Let op!

 • Binnen VitalHealth zijn alleen de modules zichtbaar die vanuit VitalHealth klaargezet zijn.
 • Feedback, berichten en meldingen blijven volgens de normale werkwijze uitgevoerd worden binnen het Minddistrict platform.

Scholing Angst en Paniek

Door Helma Groeneweg
Naar aanleiding van enquête waarin door vele is aangegeven behoefte te hebben aan scholing, om zo nog beter gebruik te kunnen maken van Minddistrict, organiseert Huisartsen Eemland op 9 november 2017 de scholing Angst en Paniek.
Voor deze training maken wij gebruik van de expertise van Indigo.
INDIGO > mentale ondersteuning direct en dichtbij” data-cke-saved-src=”https://www.indigo.nl/images/2016/logo/logo.png” /><br />
De training bestaat uit de volgende items:</p>
<ul>
<li>herkennen van klachten en risicofactoren</li>
<li>screenen en (vermoeden) diagnose stellen, welke vragenlijst zit hiervoor in VitalHealth</li>
<li>Bepaling van ernst en doorverwijzing</li>
<li>Interventies, waarbij uitgebreid stilgestaan wordt bij de e-health module van Minddistrict</li>
</ul>
<p><strong><span style=Datum
Donderdag 9 november van 17.00-20.30 uur
Locatie 
Huisartsen Eemland (vergaderzaal beneden, linker ingang Yellowstones gebouw)
Nijverheidsweg Noord 60-66
3512PM Amersfoort
Programma 
17.00- 17.30: Ontvangst met brood en soep
17.30- 19.30: Indigo
19.30- 20.30 Tosca met uitleg module angst en paniek in Minddistrict modules
Accreditatie 
Op dit moment nog niet duidelijk of er accreditatie mogelijk is.
Kosten 
Gratis voor bij Huisartsen Eemland aangesloten huisartsenpraktijken.

Slaap! theaterdebat POHdag

Door Tosca Schilperoort
Op donderdag 11 januari 2018 zal er een groots georganiseerde POHdag plaatsvinden, waar o.a. diverse workshops gevolgd kunnen worden. Een persoonlijke uitnodiging volgt binnenkort.
Wij willen deze dag spectaculair afsluiten met het theaterdebat ‘Slaap!’. Dit zal een interactieve, muzikaal theaterdebat zijn waarin er samen met het publiek over het thema slaap gesproken zal worden. Huisartsen zijn bij dit gedeelte, dat om 15.15 uur begint, hartelijk welkom! Zie de flyer voor een indruk van het theaterdebat Slaap!.
Omdat wij dit debat graag voeren met professionals uit de regio zoeken wij een enthousiaste huisarts en een (wellicht ervaringsdeskundige) POH-GGZ/ POH-S die hieraan een bijdrage wil leveren. Ken je daarnaast een neuroloog of verpleegkundige met veel kennis over slaapproblematiek dan horen wij dat ook graag.
Het theaterdebat is de kick-off van Slaapstraat Eemland. Slaapstraat Eemland is een nieuwe aanpak voor slaapproblematiek in de huisartsenzorg die wij als Huisartsen Eemland graag willen uitrollen in onze regio.
Bij interesse kunt u mailen naar T.Schilperoort@huisartseneemland.nl of info@huisartseneemland.nl

Start Slaapstraat Eemland

Door Tosca Schilperoort
‘Dokter ik ben zo moe’. Het gesprek met een patiënt over slaapproblemen wordt vaak als ingewikkeld ervaren. Slapeloosheid is een groot probleem, maar medicatie is niet altijd de oplossing op de lange termijn. In de tweede lijn is er uitvoerige diagnostiek mogelijk en veel kennis aanwezig. Helaas geldt dit niet /te weinig voor de eerste lijn. Het is tijd voor een nieuwe aanpak. Daarom presenteren wij u Slaapstraat Eemland. Slaapstraat Eemland is een zorgprogramma voor de aanpak van slaapproblemen.

De Slaapstraat:

 • Kennis over slaapproblemen uit de tweede lijn naar de eerste lijn halen.
 • Tijdrovende tweedelijnsdiagnostiek binnen de huisartspraktijk mogelijk maken met behulp van de slaapmeetweek
 • Een rijker palet aan behandelopties eenvoudig toegankelijk maken voor de patiënt.
 • Facilitering van diagnose en behandeling dicht bij huis

Wat is hiervoor nodig?

 • Kennis verwerven
  Huisartsen Eemland biedt u en uw praktijkmedewerkers een Slaapstraat training van 2 dagdelen van elk 3.5 uur op uw eigen huisartsenpraktijk. Dit wordt u kosteloos aangeboden.

Samen leert u meer over de inhoud en implementatie van de Slaapstraat en maakt u afspraken voor de toepassing in uw praktijk.

 • Goede diagnostiek
  Tijdens een slaapmeetweek krijgt de patiënt een activity tracker (een geavanceerde stappenteller) en een slaapdagboek mee en vult een vragenlijst in. De verzamelde data en de (eerder opgedane) kennis van de huisarts stelt de u in staat een specifieke diagnose te stellen.
 • Adequate behandeling
  In een vervolggesprek wordt door de huisarts een passende interventie voorgesteld aan de patiënt. De verzamelde gegevens uit de slaapmeetweek vormen hiervoor het vertrekpunt. Voorbeelden van interventies zijn cognitieve therapie, e-health, slaapoefentherapie, medicatie en gesprekken met de POH GGZ. Uiteraard wordt er in complexe situaties of bij fysieke oorzaken, zoals ernstige OSAS, doorverwezen naar de tweede lijn.

De financiering van de slaapstraat valt binnen de reguliere bekostiging. De hersenstichting zal de kosten voor de opleiding en activity tracker vergoeden.
Wij zijn op zoek naar 5 tot 10 huisartspraktijken die willen deelnemen. De slaapstraattrainingen zullen begin 2018 starten.

Afspraken om wachtlijsten GGZ te verminderen

Door Tosca Schilperoort
Afspraken om wachtlijsten GGZ te verminderen
Goed nieuws voor de GGZ! Vorige maand heeft minister Schippers met de GGZ-partijen afspraken gemaakt om de wachtlijsten in de GGZ-sector aan te pakken. Hiervoor is in 2018 bijna 4 miljard euro beschikbaar. De eerste resultaten moeten al dit jaar zichtbaar worden en binnen een jaar (dat wil zeggen vóór 1 juli 2018) moet de problematiek opgelost zijn. De afspraken gaan onder andere over een betere verdeling van de behandelcapaciteit zodat er meer ruimte komt om binnen en buiten kantoortijden psychische zorg te verlenen aan patiënten met zware problematiek. Behandeltrajecten van ‘lichte’ patiënten worden zo mogelijk bekort. Tegelijk wordt de opbouw van ambulante zorg versterkt en de inzet van eHealth uitgebreid. Verzekeraars gaan meer bekendheid geven aan wachtlijstbemiddeling.
Bron: rijksoverheid.nl

Twee declaraties op één dag

Door Jan Joost Liefhebber
Afgelopen jaren was het vaak onduidelijk of een POH-GGZ meerdere declaraties voor één patiënt op dezelfde dag mocht declareren. Dit resulteerde in een inefficiënte werkwijze en het niet declareren van e-consulten. Huisartsen Eemland heeft van het Zilverenkruis een bevestiging ontvangen dat een POH-GGZ nu op dezelfde dag zowel een consult bij de POH-GGZ van 20 minuten en langer als een e-consult mag declareren. Voor een patiënt met één hulpvraag die bij de POH-GGZ op spreekuur is geweest en een vragenlijst heeft ontvangen mag mogen dus beide gedeclareerd worden