Nieuws uit het Meander

Door Manon van Leeuwen
GGz Centraal en Meander gaan de psychiatrische zorg in de regio anders organiseren. GGz Centraal en Meander Medisch Centrum gaan samen de inrichting van de psychiatrische patiëntenzorg op een nieuwe wijze vormgeven. Aanleiding hiervoor is de vaststelling dat het volume van de gezamenlijke zorgactiviteiten binnen SymforaMeander onvoldoende krachtig is gebleken.

Voornemen is de regie over en de uitvoering van de activiteiten van SymforaMeander in de loop van het jaar over te gaan dragen aan GGz Centraal. Zo kan de organisatie van GGz Centraal optimaal worden benut om de psychiatrische zorg met een gezonde bedrijfsvoering te continueren. GGz Centraal en Meander MC blijven intensief samenwerken en vervullen over en weer een consultfunctie.

Op het terrein van Meander zal de omvang van de aan de psychiatrie gerelateerde zorg worden teruggebracht tot de eerste hulp, triagefunctie en de consultfunctie voor het ziekenhuis. Er zal ook binnen het ziekenhuis een short-stay afdeling komen waar cliënten maximaal 1 á 2 weken kunnen verblijven. In het zorgaanbod van GGz Centraal zal de zorglijn ‘stemming- en angststoornissen’ en een deel van de spoedeisende psychiatrie en ziekenhuispsychiatrie worden geïntegreerd.

De komende maand zullen GGz Centraal en Meander MC in nauw overleg met de medewerkers en ketenpartners deze plannen verder vormgeven en voor advies voorleggen. Voor patiënten verandert er de komende periode niets: zij kunnen rekenen op de zorg zoals zij die gewend zijn. Continuering van de zorg aan patiënten en behoud van expertise staan voor beide organisaties centraal in de verdere uitwerking van de plannen.

Vragen?
Stel ze aan Ans Zandee of Jan Laterveer via communicatie@ggzcentraal.nl
Hilde Dijstelbloem en Arjan Theil, namens de vennoten van SymforaMeander

Dit is ons consultatieteam II!

Martin Beeres
Mijn naam is Martin Beeres, ruim 25 jaar gevestigd als huisarts in Hoevelaken en sinds 2011 ook werkzaam als kaderhuisarts GGZ. Waar ik mij aanvankelijk vooral ook bestuurlijk inzette (o.a. met opzetten binnen de zorggroep en landelijk bestuur van PsyHAG) heb ik de afgelopen jaren mijn aandacht meer verlegd naar de vakinhoudelijke ggz zorg. De functie als kaderhuisarts en docent binnen de huisartsenopleiding in Nijmegen past daar goed bij.

Binnen de huisartsgeneeskunde heeft de context- en levensloopgeneeskunde mijn speciale aandacht. Deze aspecten zijn juist zo waardevol voor goede ggz diagnostiek en zorg. De rol van de POH-GGZ beslaat een van de mooiste delen van het huisartsen vak, waarin persoonlijke zorg en aandacht het hoofdinstrumentarium is.  De POH-GGZ verdient  dan ook een vaste plaats binnen het gehele team van de huisartsenzorg. Mijn expertise ligt in het organiseren en afstemmen binnen de praktijk en hoe je juiste zorg bij de juiste patiënt komt. Goede samenwerking met alle spelers binnen het veld is hierbij een harde voorwaarde. De huisarts en POH is de enige die het dossier nimmer sluit en het vaste aanspreekpunt is voor zijn patiënt.

Binnen de TaskForce Wachttijden GGZ maak ik mij sterk voor goede zorg binnen redelijke tijd. Door goede onderlinge afspraken te maken kunnen we een beter samenwerking bewerkstelligen en vooral voor de meest zwakkeren onder onze patiënten. Daarnaast heb ik persoonlijk veel interesse in aandacht voor ADHD symptomatologie (wat geen ziekte is maar een symptomencomplex wat heel invaliderend kan zijn) en de behandeling van stemmingsstoornissen. Graag wil ik als consulent meewerken aan betere afstemming van GGZ zorg in de regio en kijk er naar uit om deze uitdaging samen aan te gaan. Mijn verwachting is dat middels dit team de consultatiefunctie een flinke impuls krijgt.
Anne-Marie Hubers
Ik woon in Amersfoort en werk hier als psychotherapeut en ben geregistreerd GZ- psycholoog en Klinisch Psycholoog. Ik heb 23 jaar in verschillende kinder- en jeugd psychiatrische instellingen gewerkt. Zowel in algemene kinder- en jeugd psychiatrie als in Rintveld, een gespecialiseerd behandelcentrum voor eetstoornissen. Acht jaar geleden heb ik met twee collega’s Florespraktijk opgezet, waar ik deels met jongeren en deels met volwassenen werk, veelal in de Specialistische GGZ. Specialisme in mijn behandelaanpak zijn cognitieve gedragstherapie, EMDR en systeemtherapie. Speciaal aandachtgebied is trauma behandeling, de laatste jaren ook voor zwangerschaps- en bevallingstrauma’s.

Reden om in een eigen praktijk voor psychotherapie te werken is de mogelijkheid om zonder wachtlijsten cliënten effectieve hulp te kunnen bieden en met korte lijnen samen te werken met andere disciplines. Dit sluit aan bij de reden om nu consultatie voor de huisartsen en POH-GGZ’ers te willen doen: cliënten zo goed mogelijk de weg wijzen naar hulpverlening waar ze op de juiste plek zijn en goed aan de slag kunnen is motiverend voor de cliënt en de hulpverleners en helpt ook de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Dit is ons consultatieteam!

Door Helma Groeneweg
Monique ten Houte de Lange – Corduwener
Ik ben als GZ-psycholoog werkzaam bij Mindfit, in de BGGZ. Hier doe ik met name kortdurende behandelingen bij volwassenen met uiteenlopende psychische klachten. Ik zie het als een uitdaging om precies datgeen uit te lichten wat iemand het meest belemmert en dat van klacht om te buigen naar kracht. Tijdens de GZ-opleiding heb ik een jaar gewerkt op de afdeling ontwikkelingsstoornissen van Dimence, waar ik met name diagnostiek naar autisme en ADHD heb gedaan. Hiervoor heb ik een aantal jaar in de ouderenpsychiatrie gewerkt bij Parnassia, waar ik complexe diagnostiek heb gedaan op zowel persoonlijkheids- als neuropsychologisch gebied. Ik vind het ontzettend leuk om nu als consultant mijn diagnostische kennis weer in te kunnen zetten om ervoor te zorgen dat mensen de juiste zorg ontvangen.

Remke van Staveren
Mijn naam is Remke van Staveren. Sinds 2010 ben ik all round psychiater, daarvoor was ik huisarts (HIDHA in Noord Holland en docent ‘patiëntgericht communiceren’ aan de VU). Ik werk momenteel als FACT-psychiater (Functional- Assertive Community Treatment) in een multidisciplinair team aan het herstel van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening: zorg op maat en in de wijk.

Ik geloof in de herstelondersteunende visie van prof. Jim van Os (ook wel bekend als ‘de Nieuwe GGZ’). In 2016 ben ik ui t onvrede over de wachtlijsten en de kwaliteit van zorg een eigen beweging begonnen www.hartvoordeggz.nl, voor een betere, herstelondersteunende, menswaardige ggz.

Ik verheug me op het werk als psychiater-consulent voor de Huisartsen en POH-GGZ Eemland. U kunt me raadplegen over diagnostiek, verwijzingen (is het zinvol, en zo ja, waar naartoe?), herstel (wat is er nog mogelijk?), medicatie (ook, en misschien zelfs vooral, afbouw!), bejegening van mensen met ernstige persoonlijkheidsstoornissen… Voorlopig ben ik 3 uur per week beschikbaar voor consultatie, i.p. op de vrijdagochtend.

Besluit intern verwijzen tussen GGZ instellingen van S-GGZ naar GB-GGZ en omgekeerd

Door Helma Groeneweg
Graag willen wij jullie nog eens wijzen op het besluit intern verwijzen tussen GGZ instellingen van S-GGZ naar GB-GGZ en omgekeerd. De praktijk blijkt toch weerbarstiger dan de theorie. Echter als we met elkaar bij verzoek om doorverwijzing deze bindende afspraken hanteren, en dus verantwoording omtrent de verwijzing terug leggen bij de regiehouder waar de patiënt op dat moment in zorg is, dan zal de administratieve belasting daadwerkelijk in de huisartsenvoorziening afnemen.

Zie ook de verwijsafspraken MMCE die hierover met de regio zijn gemaakt.

Meet en Greet met het consultatieteam!

Door Helma Groeneweg 
Huisartsen Eemland Zorg nodigt jullie uit om op woensdag 21 maart 2018 vanaf 17.00u kennis te maken met het consultatieteam. Dit team is in het leven geroepen om de consultatiefunctie een flinke impuls te geven. De leden schuiven graag aan bij het consult met patiënt met psychische klachten. Eén team, een bekend gezicht.

Dit team bestaat uit:
Remke van Staveren, psychiater.
Martin Beeres, kaderhuisarts GGZ
Anne-Marie Hubers, klinisch psycholoog naast volwassenen ook goed bekend met kind en jeugd (Florespraktijk)
Monique ten Houte de Lange, GZ psycholoog naast volwassenen ook bekend met ouderen (Mindfit)

Graag vertellen wij u op 21 maart wat u van dit team mag verwachten.
Datum:
21 maart 2018

Locatie: 
Atelier 300c
Soesterweg 300c te Amersfoort

Welkom:
16.45 uur

Aanvang:
17.00 uur

Programma:
Opening door Astrid Hertogh, kaderhuisarts GGZ I.O.
Voorstellen door de consulenten
Hapje en drankje
18.30 uur Vitalhealth (Scholing voor POH-GGZ die nog niet geheel bekwaam is in VitalHealth en/of verdieping wenst in VitalHealth. Mocht je hierin geïnteresseerd zijn, neem dan ook je laptop mee.)
20.00 uur afsluiting

Wij vertrouwen erop dat jullie graag willen kennis komen maken om zo de consultatiefunctie samen tot een succes te maken. Wil je ons laten weten of je ook komt, en of je ook scholing wenst in VitalHealth.  Klik hier om je aan te melden!

Start pilot Slaapstraat

Door Helma Groeneweg
Afgelopen jaar hebben wij jullie je geïnformeerd over deelname aan de Slaapstraat. De Hersenstichting had meer aanmeldingen gekregen dan dat zij konden subsidiëren waardoor wij opnieuw onze motivatie voor het voetlicht moesten brengen. Wij zijn verheugd te kunnen mededelen dat wij vorige week groen licht hebben gekregen en dus in aanmerking komen voor de subsidie. Er gaan 5 praktijken starten met deze pilot. De kwaliteit coördinator hiervan is Franciska Zeilmaker.

Het doel van deze pilot is dat de praktijken in staat zijn tot:

  • het herkennen van primaire en secundaire slaapstoornissen,
  • patiënten voorlichten over slaaphygiëne en slaapproblematiek
  • het behandelen van de secundaire slaapstoornissen binnen de eigen praktijk
  • het terug dringen van het gebruik van benzodiazepines
  • differentiëren wat binnen de eigen praktijk kan en wanneer er doorverwezen moet worden naar bijv de slaap/waakpoli van het Meander

Wij zullen de praktijken monitoren. Als de pilot een succes blijkt zullen wij voor volgend jaar onderzoeken of deze Slaapstraat breder binnen Eemland ingezet kan worden.

Meet en Greet met het consultatieteam!

Door Helma Groeneweg 
Huisartsen Eemland Zorg nodigt jullie uit om op woensdag 21 maart 2018 vanaf 17.00u kennis te maken met het consultatieteam. Dit team is in het leven geroepen om de consultatiefunctie een flinke impuls te geven. De leden schuiven graag aan bij het consult met patiënt met psychische klachten. Eén team, een bekend gezicht.

Dit team bestaat uit:
Remke van Staveren, psychiater.
Martin Beeres, kaderhuisarts GGZ
Anne-Marie Hubers, klinisch psycholoog naast volwassenen ook goed bekend met kind en jeugd (Florespraktijk)
Monique ten Houte de Lange, GZ psycholoog naast volwassenen ook bekend met ouderen (Mindfit)

Graag vertellen wij u op 21 maart wat u van dit team mag verwachten.
Voorafgaand, vanaf 16.00 uur, zal er voor de POH-GGZ die nog niet geheel bekwaam is in VitalHealth en/of verdieping wenst in VitalHealth scholing worden aangeboden. Mocht je hierin geïnteresseerd zijn, neem dan ook je laptop mee.

Datum:
21 maart 2018

Locatie: 
Nijverheidsweg Noord 60-66
3812 PM Amersfoort
Linker ingang

Welkom:
16.45 uur

Aanvang:
17.00 uur

Programma:
Opening door Astrid Hertogh, kaderhuisarts GGZ I.O.
Voorstellen door de consulenten
Hapje en drankje
18.30 uur Vitalhealth
20.00 uur afsluiting

Wij vertrouwen erop dat jullie graag willen kennis komen maken om zo de consultatiefunctie samen tot een succes te maken. Wil je ons laten weten of je ook komt, en of je ook scholing wenst in VitalHealth.  Klik hier om je aan te melden!

Eemvitaal, sociale kaart voor jeugd en volwassen GGZ is live!

Door Jan Joost Liefhebber
Tijdens de POH dag op 11 januari jl., is de nieuwe GGZ sociale kaart van Huisartsen Eemland live gegaan!
De afgelopen jaren heeft Huisartsen Eemland veelvuldig de vraag gekregen voor meer duidelijkheid binnen het GGZ-aanbod. Eemvitaal is ontwikkeld om de juist zorg voor een patiënt te vinden.

GGZ-aanbieders kunnen in Eemvitaal een eigen pagina vullen met relevante informatie zoals expertise, leeftijd en wachttijden. Bij expertises mogen GGZ-aanbieders maximaal vijf expertises opgeven zodat huisartsenpraktijken in Eemvitaal kunnen vinden waar een organisatie in gespecialiseerd is. Het aanbod op Eemvitaal komt overeen met de aanbieders die een POH-GGZ/ huisarts op de eigen sociale kaart heeft staan. Niet een alleen de reguliere zorg is vindbaar maar ook vak-therapeuten en andere organisaties met een toegevoegde waarde zoals bijvoorbeeld lotgenotengroepen. Alle voorwaarden voor GGZ aanbieders vind je hier.

Eemvitaal is niet specifiek voor de GGZ sociale kaart ontworpen. Eemvitaal zal in de toekomst gebruikt worden om andere bestaande ketens te ondersteunen en daarnaast als platform fungeren voor nieuwe projecten binnen regio Eemland.

Opmerkingen, toevoegingen en tips zijn meer dan welkom en kunnen naar info@eemvitaal.nl gestuurd worden.

Campagne wegvandewachtlijst.nl in de GGZ

Door Jan Joost Liefhebber
In oktober lanceerden GGZ Nederland, de koepel van cliënten- en familieorganisaties MIND en Zorgverzekeraars Nederland de campagne Weg van de wachtlijst. De campagne attendeert patiënten die op een wachtlijst staan voor specialistische GGZ-zorg op wat zij zelf kunnen doen, bij wie ze terecht kunnen en waar ze recht op hebben. Hiervoor is een speciale toolbox ontwikkeld met voorlichtingsmateriaal voor in de wachtkamer. Er is veel materiaal ontwikkeld en direct beschikbaar. Dat zijn posters maar ook digitale informatie voor op de monitoren in de wachtkamer. Graag willen wij we deze campagne onder de aandacht brengen. Via wegvandewachtlijst.nl  of communicatie@ggznederland.nl zijn de wachtkamermaterialen en de digitale informatie voor de wachtkamermonitor (narrow casting) kosteloos te bestellen.

Nieuwe release Minddistrict

Door Jan Joost Liefhebber
Deze week zijn, ter voorbereiding van de release al aanpassingen in de opmaak van het patiëntdossier gedaan. Op 18-01 heeft Minddistrict een nieuwe release met daarin een nieuwe functionaliteit ‘’persoonlijke routes’’. Daarnaast heeft Minddistrict een nieuwe ACT gebaseerde module ‘’Voluit leven’’ ontwikkeld. Wij horen graag of er interesse voor deze module is. Klik hier voor de volledige releasenotes.