Onderhandelaarsakkoord Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 2019 t/m 2022

Door Helma Groeneweg
Het onderhandelaarsakkoord GGZ voor 2019 t/m 2022 is bekend!

Besluit intern verwijzen tussen GGZ instellingen van S-GGZ naar GB-GGZ en omgekeerd

Door Helma Groeneweg
Graag willen wij jullie nog eens wijzen op het besluit intern verwijzen tussen GGZ instellingen van S-GGZ naar GB-GGZ en omgekeerd. De praktijk blijkt toch weerbarstiger dan de theorie. Echter als we met elkaar bij verzoek om doorverwijzing deze bindende afspraken hanteren, en dus verantwoording omtrent de verwijzing terug leggen bij de regiehouder waar de patiënt op dat moment in zorg is, dan zal de administratieve belasting daadwerkelijk in de huisartsenvoorziening afnemen.

Zie ook de verwijsafspraken MMCE die hierover met de regio zijn gemaakt.