Slaapstraat

Door Franciska Zeilmaker (Projectleider Slaapstraat)
De Slaapstraat is een interventie voor de aanpak van slaapproblemen. De pilot Slaapstraat wordt middels subsidie gefinancierd door de Hersenstichting. De Hersenstichting onderzoekt welke interventies effectief zijn met betrekking tot het voorkomen of behandelen van slaapproblemen en het daarmee verkleinen van de kans op hersenaandoeningen. Huisartsen Eemland voert het project uit op het gebied van de implementatie. De Slaapstraat is een set van diagnostische tools en een overzicht van therapeutische opties die de huisarts en/of de POH GGZ kan toepassen.

In onze regio zijn twee praktijken gestart met het zorgprogramma Slaapstraat. Inmiddels hebben de huisartsen, POH GGZ en assistentes een nascholing gevolgd.

Komende weken worden beide praktijken voorzien van ICT ondersteuning, voorlichtingsmateriaal en diagnostische tools zodat ze van start kunnen gaan. Tevens is op Eemvitaal een sociale kaart voor Slaapproblemen te zien waarnaar kan worden doorverwezen voor nadere diagnostiek of behandeling of als aanvulling op de begeleiding door de POH GGZ. In Minddistrict is een extra E-health programma (I-Sleep) beschikbaar met interventies als slaaprestrictie en stimuluscontrole.

Tot zover de stand van zaken. Je kunt de voortgang van deze pilot volgen in de komende nieuwsbrieven. In de komende maanden zal ik een train de trainer cursus volgen zodat ook andere huisartsenpraktijken deze nascholing (waarschijnlijk eind 2018/begin 2019) kunnen gaan volgen.

Patiënten met een licht verstandelijke beperking Woensdag 19 september 2018 / 17.30u-20.00u / Atelier 300C

Door Astrid Hertogh
Kent u een patiënt die altijd wazig knikkend beaamt dat hij u begrepen heeft? De patiënt die altijd te laat op het spreekuur komt of veel te vroeg in de wachtkamer zit? De patiënt die altijd aan de balie een afspraak komt maken? De patiënt die moeite heeft zijn klacht te vertellen?

Mogelijk heeft deze patiënt een licht verstandelijke beperking (LVB). Het herkennen van deze groep is niet makkelijk, soms weten patiënten zelf niet eens dat ze een LVB hebben. In deze nascholing krijgt u handvatten om deze patiënten te herkennen en tips hoe u hen het beste kan begeleiden. Patiënten met een LVB hebben vaak een slechtere gezondheidstoestand, lopen meer risico op seksuele problematiek (SOA´s, ongewenste zwangerschap), begrijpen gegeven uitleg niet en hebben moeite veranderingen in hun dagelijks leven te effectueren.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Onderhandelaarsakkoord Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 2019 t/m 2022

Door Helma Groeneweg
Het onderhandelaarsakkoord GGZ voor 2019 t/m 2022 is bekend!

Uitbreiding consultatieteam

Door Helma Groeneweg
Al geruime tijd kan er gebruik gemaakt worden van de consultatie van het Jellinek. De gemeente subsidieert deze mogelijkheid al langer. Om deze consultatiemogelijkheid een breder platform te bieden is Hanneke van der Kooy opgenomen in ons consultatieteam.

Hanneke is te consulteren voor die praktijken die onder de werk-regio vallen van de gemeente Amersfoort. Hier gelden dus de gemeente grenzen en is Foodvalley hierbij dus uitgesloten. Voor nu is Hanneke te benaderen via onderstaande gegevens. Hiervoor hoeft (nog) geen melding in VitalHealth gedaan worden. Let op: patiëntgegevens mogen NIET over de mail. Ook hoeven de praktijken voor deze deskundigheid NIET aangesloten te zijn bij HE.

Hanneke van der Kooy | preventiewerker (senior) Jellinek Preventie
T +31 (0)88 – 1617634 M +31 (0)6 – 46437034 | A Utrechtseweg 11-13, 3811NA Amersfoort
E <astyle=”color: #007cc1;”=”” href=”mailto:hanneke.vander.kooy@jellinek.nl”>hanneke.vander.kooy@jellinek.nl | I https://www.jellinek.nl/
W ma di do</astyle=”color:>

Eerste ervaringen met het nieuwe consultatieteam van Huisartsen Eemland

Door Jeannette Moll-Marx – POHGGZ Praktijk de Koppel en Praktijk de Ronde Tafel Hoevelaken
Consulteren kon al langer in VitalHealth, echter dat liep niet altijd even voorspoedig. Sinds 1 april is er een consultatieteam aangetreden en kreeg daarmee een gezicht. We hebben persoonlijk kennis kunnen maken met een aantal leden van het consultatieteam van HA Eemland. Te weten 2 psychologen, een psychiater en een kaderarts.

Huisartsen in de regio, kunnen laagdrempelig gebruik maken van het team en een consultatie aanvragen is via VitalHealth een fluitje van een cent. Wij van de huisartsenpraktijken de Koppel en de Ronde Tafel uit Hoevelaken maken hier dankbaar gebruik van. Hoe vaak gebeurt het niet dat je met een vraag zit over medicatie, en of dat het fijn is dat iemand even met je meedenkt over behandel– en verwijsmogelijkheden of juist eens out of the box met nieuwe inzichten komt. In Hoevelaken hebben we inmiddels ook persoonlijk kennis gemaakt met psychiater Remke van Staveren.

Vrijdag 25 mei is Remke van Staveren, de psychiater volwassen en ouderenzorg, naar de praktijk gekomen Ze heeft met de huisartsen kennis gemaakt en even face to face een aantal consultaties doorgesproken. Ik had een persoonlijk gesprek aangevraagd voor een patiënt. Het dossier had ik al open gezet voor Remke, zodat ze zich kon inlezen en op de hoogte was van de consultatievraag. Daarna heeft zij samen met mij een patiënt gesproken en dat was voor ons alle drie een plezierige en positieve ervaring. Voor de patiënt heel prettig om binnen 1 à 2 weken op je eigen praktijk in aanwezigheid van je huisartsarts of POHGGZ een gesprek te hebben met een psychiater en zo je gezondheidsvragen te kunnen bespreken. De patiënt denkt nu na over de nieuwe inzichten die ze n.a.v. dit gesprek heeft opgedaan en ervaart regie over haar eigen behandeling. Voor mij als POHGGZ heel plezierig om zo te kunnen samenwerken met de psychiater. Toegankelijk, korte lijnen en persoonlijk. Ik ken Remke van Staveren nog van mijn werkperiode in het ziekenhuis Meander op de psychiatrieafdeling, dus ze was voor mij al een bekend gezicht.

Met dit team zijn de problemen die in het verleden bestonden, zoals de anonimiteit van degene die je consulteert, antwoorden die weken op zich lieten wachten, of helemaal niet beantwoord werden niet meer aan de orde.

Ik hoop oprecht dat collega’s uit de regio veel gebruik gaan maken van het consultatieteam van HA Eemland en dat dit team een niet meer weg te denken plek krijgt. Ik ben positief.

Vooraankondiging!

Door Helma Groeneweg
Wij zijn verheugd jullie te kunnen mededelen dat per 18-06-2018 Carolien Spierings, psychiater Kind & Jeugd, toegevoegd zal worden aan het consultatieteam.

Carolien is werkzaam bij GGZ Centraal. Naast haar uitgebreide kennis omtrent Kind & Jeugd is Carolien ook consulent bij Abrona (VG & LVB) en consulent bij Bartimeus.

Zij is vanaf 18-06 op dinsdag en donderdag tussen 16.00-17.00 uur bereikbaar op 06-12073683 of 033-4603500. Graag de consultatievraag in VitalHealth zetten zodat wij de consultaties aan de betreffende consulent kunnen vergoeden. In de eerst volgende nieuwsbrief Carolien zichzelf nog even voorstellen.

Eerste maandelijkse evaluatie van het consultatieteam

Door Helma Groeneweg
De consulenten zijn erg enthousiast over het project zelf en hopen dat het een succes gaat worden. Huidige wijze van consulteren kan helpen om de wachtlijsten te verkorten. Bijvoorbeeld als na een consultatie blijkt dat een patiënt eigenlijk helemaal niet naar de SGGZ hoeft, maar elders beter behandeld kan worden, dan wel ter voorkoming dat de patiënt naar een ander loket doorverwezen had moeten worden. Daarnaast kan een consultatie ook ondersteuning bieden aan de huisarts en POH-GGZ.

Een aantal punten die naar voren zijn gekomen, zijn:

 • De bereikbaarheid van POH-GGZ en of huisarts is verre van optimaal. Het verzoek om onder de consultatieaanvraag je naam en 06 nummer te zetten.!!
 • Graag zouden de consulenten feedback willen hebben op de gedane consultatie. Was hun advies helpend en passend? Hiervoor zullen wij een enquête gaan opzetten.
 • Er kan nog meer gebruik worden gemaakt van het consultatie team. Er zijn onder deze structuur al meer consultaties gedaan dan afgelopen periode, maar er is ruimte voor nog meer vragen.
 • Vragen die tot nu toe bij de consultenten zijn binnengekomen zijn allemaal zeer passende vragen. De consultenten zijn blij dat zij hierin kunnen meedenken.

Er kan nog meer gebruik worden gemaakt van het consultatie team. Er zijn onder deze structuur al meer consultaties gedaan dan afgelopen periode, maar er is ruimte voor nog meer vragen.

Save the date: 19 september 2018 17.30 – 20.00 uur

Door Helma Groeneweg
Scholing voor huisarts en POH-GGZ gegeven door Astrid Hertogh, kaderarts GGZ.
Patiënten met een licht verstandelijke beperking: hoe herken ik ze en hoe ga ik ermee om?

Kent u die patiënt die altijd wazig knikkend beaamt dat hij u heeft begrepen? De patiënt die altijd te laat op het spreekuur komt of veel te vroeg in de wachtkamer zit? De patiënt die altijd aan de balie een afspraak komt maken? De patiënt die moeite heeft zijn klacht te vertellen?

Mogelijk heeft deze patiënt een licht verstandelijke beperking (LVB). Het herkennen van deze groep is niet makkelijk, soms weten patiënten zelf niet eens dat ze een LVB hebben.

In deze nascholing krijgt u handvatten deze patiënten te herkennen en tips hoe u hen het beste kan begeleiden. Patiënten met een LVB hebben vaak een slechtere gezondheidstoestand, lopen meer risico op seksuele problematiek (SOA´s, ongewenste zwangerschap), begrijpen gegeven uitleg niet en hebben moeite veranderingen in hun dagelijks leven te effectueren.

Doelen:
Na afloop van de nascholing:

 • Hebben de deelnemers kennis opgedaan hoe LVB te herkennen
 • Hebben de deelnemers handvatten hoe te communiceren met patiënten met LVB
 • Hebben deelnemers geoefend met communicatievaardigheden.
 • Weten deelnemers waar beeldmateriaal te vinden is om patiënten met LVB beter te begeleiden

Bereikbaarheid Annemarie Hubers

Door Helma Groeneweg
In de vorige nieuwsbrief hebben wij een verkeerd telefoonnummer van Annemarie Hubers opgenomen. Het juiste telefoonnummer is 033-4656784. Op woensdagmiddag heeft Annemarie tijd gereserveerd voor de consultatie van de huisartsen. Wanneer mogelijk is Annemarie ook op maandag of dinsdag telefonisch of via berichten in Vitalhealth bereikbaar.

Scholing problematisch gebruik c.q. verslavingsproblematiek

Door Helma Groeneweg
Wederom verzorgt Huisartsen Eemland een scholing voor huisarts en POH-GGZ. Deze keer gaat het over problematisch gebruik c.q. verslavingsproblematiek. Er zal worden ingegaan op casuïstiek en er is aandacht voor het oefenen van gespreksvaardigheden. Er zal een trainingsacteur aanwezig zijn.

Voor deze training maken wij gebruik van de expertise van Jellinek.
De training bestaat uit de volgende items:

 • Wat leeft er onder de jeugd. 4FMP en 2 CCB weet jij wat dit is??
 • Herkennen en onderkennen van mogelijke verslaving / c.q. problematisch gebruik.
 • Het bespreekbaar maken van je vermoeden en het bespreekbaar maken van de ouderrol (KOP/ KVO)
 • Bepaling van ernst en doorverwijzing
 • Interventies, welke modules heeft Jellinek waarbij jij als POH-GGZ uitgenodigd kan worden door patiënt, en de e-health module van Minddistrict.
Datum: Woensdag 18 april van 17.00-20.30 uur
Locatie: Huisartsen Eemland (vergaderzaal beneden, linker ingang)Nijverheidsweg Noord 60-66 te Amersfoort
Programma: 17.00 – 17.30 uur: Ontvangst met een brood en soep17.30 – 19.30 uur: Arkin preventie medewerker

20.00 – 20.30 uur: Uitleg module alcohol basis in Minddistrict

Accreditatie: Deze bijeenkomst is door de LV POH-GGZ geaccrediteerd met 3 punten
Kosten: Gratis voor deelnemers waarvan de huisartsen zijn aangesloten voor de GGZ module bij HE
Aanmelden: Mail je naam, praktijknaam en registratienummer door naar info@huisartseneemland.nl.