Staat de diagnose juist ingevoerd?

Door Commissie Kwaliteit Diabetes
Niet alle patiënten in PV hebben een (juiste) diagnose. Ketenzorg voor diabetes bij HE Zorg is bedoeld voor patiënten met diabetes mellitus type 2. Dat wil niet zeggen dat er voor andere typen geen ketenzorg zou kunnen zijn. Ook type 1 patiënten hebben baat bij ketenzorg, maar zij horen thuis bij de specialist.

Recent onderzoek in Portavita laat de volgende cijfers zien ten aanzien van patiënten die een andere diagnose hebben dan diabetes type 2. Wij brengen dit onder de aandacht omdat mogelijk onvoldoende wordt gerealiseerd dat een type diabetes anders dan type 2 ook vaak een ander beleid behoefd. Daarom ook enkele adviezen.

  1. Totaal zijn er 12.096 patiënten met type 2 geregistreerd en geïncludeerd in de eerste lijn.
  2. Er zijn 54 patiënten met type 1 geïncludeerd in de eerste lijn. Dit is geen gewenste situatie al kan het zijn dat er een heel specifieke reden is, bijvoorbeeld hoge leeftijd en niet meer mobiel. Tevens kan een reden zijn dat patiënt niet op afspraken in 2e lijn verschijnt. In alle andere gevallen is het advies om deze patiënten, via Portavita, te verwijzen naar de tweede lijn. In die gevallen waarbij dat niet kan of niet wenselijk is, is het advies eenmaal per jaar de internist via Portavita te consulteren en zo advies te krijgen over het te voeren beleid.
  3. Er worden 13 patiënten met de diagnose LADA (= latent auto-immune diabetes in adults) in de eerste lijn behandeld. Waarschijnlijk zijn er veel meer, maar hebben die de diagnose type 2. Van belang is dat men zich realiseert dat LADA een auto-immuun probleem is en dat dus ook andere auto-immuun problemen (bijvoorbeeld van de schildklier) zich kunnen voordoen. Verder zal een LADA patiënt vroeg of laat niet uitkomen met orale medicatie en zal bij insulinetherapie nogal eens gezien worden dat de glucoseregulatie veel lastiger is dan bij de patiënt met diabetes type 2. Ook hier het advies om tijdig te consulteren en/of verwijzen via Portavita.
  4. Er staan 8 patiënten geregistreerd met de diagnose MODY (= maturity onset diabetes of the young). Ook bij deze groep weten we dat er een onderrapportage is en dat veel MODY patiënten de diagnose diabetes type 2 hebben. Het advies is om ook bij MODY patiënten ten minste eenmaal de internist te consulteren. Het stellen van de  juiste diagnose (juiste type MODY) is belangrijk omdat anders het risico bestaat dat de verkeerde behandeling gegeven wordt. Het is mogelijk middels genetisch onderzoek de juiste typering te krijgen. Dit is van belang omdat kans op complicaties op lange termijn bij de diverse typeringen uiteenloopt, iets wat ook voor de familie van deze patiënten van belang kan zijn.
  5. Bij 72 patiënten is de diagnose diabetes niet gespecificeerd. Het is bij deze groep van belang alsnog een specifieke diagnose (type) aan te geven.
  6. Bij 205 patiënten is (nog) geen diagnose toegekend. Ook hiervoor geldt dat het stellen van de juiste diagnose van belang is voor behandeling, registratie en beoordeling van de zorg.

In Portavita Analytics hebben we een aantal presets toegevoegd waarbij u met 1 druk op de knop kunt zien welke patiënten een diagnose hebben anders dan diabetes type 2. Het advies is om nog eens uw gegevens in Portavita te checken op bovengenoemde zaken. Mocht het voor u van belang zijn, dan hopen wij dat de gegeven adviezen u kunnen helpen.

Diabetes behandeling tijdens de Ramadan

Door Commissie Kwaliteit Diabetes
De glucoseregulatie kan gemakkelijk ontregeld raken tijdens de Ramadan. Bespreek tijdig de aanpassing van de diabetesbehandeling met de patiënten die daar aan mee doen.

Diabetespatiënten die deel nemen aan de Ramadan weten vaak niet hoe zij hun diabetesbehandeling moeten aanpassen. Veel huisartsen en POH’s weten niet of hun patiënten deelnemen aan de Ramadan. Op 16 mei start de Ramadan. Het is dus belangrijk tijdig aan uw patiënten te vragen of zij deelnemen. Het is ook mogelijk dit in het HIS  te registreren met NHG labcode nummer 3738 (RAMA): neemt deel aan Ramadan. Dit registreren kan ook helpen gericht aandacht te besteden aan dit probleem tijdens de consulten gedurende het jaar.

Het is nu de tijd het gesprek hierover aan te gaan. Tijdens dit gesprek kunnen de volgende punten aan bod komen:
–              Besluit om te vasten (er is vrijstelling mogelijk).
–              Mogelijke glucose ontregeling en de consequenties daarvan.
–              Aanpassing van medicatie en/of insuline.
–              Zelfcontrole.
–              Afspraken over contact opnemen met de praktijk bij klachten of afwijkende glucose waarden.

Klik hier om uitgebreide informatie over dit onderwerp te vinden, inclusief een toolbox voor behandelaars. Zie ook deze link.

Belangrijke informatie indien de patiënt met diabetes gaat starten met een koolhydraatbeperkt dieet

Door Rianne Dijkema
Een patiënt met Diabetes type 2 kan veel bereiken met een koolhydraatbeperkt (KH-beperkt) dieet op het gebied van diabetesregulatie en gewichtsreductie. Overleg met de diëtisten in onze regio leert dat er bij het starten van een KH-beperkt dieet veel vragen over de glucoseverlagende medicatie komen.
Afgesproken is dat zij de patiënt verwijzen naar de praktijk van de hoofdbehandelaar om te overleggen over het vóórdien verlagen van de dosering van orale medicatie en/of insuline of zelfs stoppen ervan, bijvoorbeeld van de kortwerkende insuline. Halveren van de dosis langwerkende insuline op de avond voor start van het KH-beperkt dieet wordt aanbevolen, alsmede tijdelijk intensievere glucosezelfmeting. Dit ter voorkoming van demotiverende hypoglycemie bij aanvang van het dieet.
Indien de praktijk deze vraag niet direct zelf kan beantwoorden, denk dan aan e-consultatie van de tweede lijn.

Werkwijze fundusfotografie Meander MC

Door Rianne Dijkema
Vanuit het Meander MC krijgen wij het signaal dat patiënten niet zelf bellen voor het maken van een afspraak voor de fundusfoto. Hierdoor loopt de werklijst bij oogheelkunde vol en verliezen ze overzicht. Voorheen was het zo dat de patiënt automatisch werd opgeroepen, na het aanvragen van de fundusfoto in Portavita. We hebben afgesproken met Meander MC dat de fundusfoto-aanvraag 2 maanden na de streefdatum verwijderd mag worden. Dit kan er dus toe leiden dat er een melding op de werklijst van de POH verschijnt met ‘resultaten niet weer te geven omdat het proces is afgebroken’. Mocht je dit tegenkomen, dan is het verzoek om het proces van de fundusscopie opnieuw in gang te zetten door een nieuwe aanvraag te doen met een nieuwe streefdatum en uiteraard de patiënt te verzoeken om zelf te bellen voor het maken van deze afspraak.

Het maken van de afspraak
Voor het maken van de afspraak voor een fundusfoto kan de patiënt op werkdagen tussen 08:00 en 16:30 uur bellen via telefoonnummer 033 – 850 60 70. De patiënt kan op verschillende locaties in de regio terecht voor het maken van fundusfoto’s. Tevens kan de afspraak gecombineerd worden met bloedprikken. Op alle locaties is een prikpost aanwezig. Ons advies is de patiënt te vragen om direct de afspraak te maken nadat zij het formulier voor fundusfotografie hebben gekregen van de huisarts of POH.

Verwijzing oogarts
Het is mogelijk dat de uitslag van het onderzoek aanleiding is tot een verwijzing naar de oogarts. Als verwijzing naar een oogarts gewenst is, krijgt de patiënt automatisch een bericht voor een afspraak bij de oogarts. Een verwijzing hiervoor is niet nodig als de patiënt is geïncludeerd in het zorgprogramma diabetes van Huisartsen Eemland.

E-consultatie obese patiënten

Door Lioe-Ting Dijkhorst-Oei / Marian de Cloet
Sinds 2010 kunnen ernstige obese patiënten met DM2 behandeld worden met een GLP-1-agonist (bijv. liraglutide).
De internist start dit op en geeft een artsenverklaring af, opdat het voor patiënt vergoed wordt. Sinds juli 2015 zijn die artsenverklaringen slechts 24 maanden geldig. Ook als patiënt inmiddels de huisarts als hoofdbehandelaar heeft, moet de artsenverklaring weer door een internist gegeven worden. Als de apotheek erom vraagt, hoeft patiënt niet opnieuw verwezen te worden naar de internist. Een e-consultatie volstaat. Hierin geeft de huisarts/POH aan:
•    Eigen visie (actuele behandelregime wel of niet continueren? Denk bij gestegen HbA1c ook aan de nieuwe mogelijkheid “combinatie basaal insuline + GLP-1”; patiënt moet hiervoor wel verwezen worden)
•    Naam en dosis huidige GLP-1 agonist
•    Naam en faxnummer apotheek van patiënt
•    Individuele streefwaarden en evt reden hierin af te wijken van de NHG-standaard
•    Actuele effectiviteit van de GLP1-agonist:
–  HbA1c nu en destijds bij start GLP-1-agonist
– Idem voor gewichtsbeloop
– Idem voor soort en dosis co-medicatie, regime vóór start GLP-1 agonist