Variabele beloning 2016

Door Monique de Goeij
Het heeft helaas langer geduurd dan wij hadden verwacht, maar de zorgverzekeraar heeft ons akkoord gegeven om de variabele beloning te gaan declareren. Wij verwachten deze in oktober te kunnen uit betalen aan de praktijken die deze hebben behaald.

Herhaling kwaliteitsonderzoek spirometrie

Door Rianne Dijkema
Deze zomer gaan we het kwaliteitsonderzoek spirometrie herhalen. Dit betekent dat er steekproefsgewijs vijf longfuncties per praktijk worden aangeboden aan de afdeling longgeneeskunde via Portavita. Dit wordt gedaan door het bureau van HE zorg middels het aanvragen van een consultatie specialist. De feedback hierop ontvang je op gebruikelijke wijze via Portavita.

Terugdringen gebruik inhalatiecorticosteroïden bij patiënten met COPD

Het gebruik van inhalatiecorticosteroïden (ICS) bij de behandeling van COPD staat ter discussie. De effectiviteit van ICS voor het voorkómen van frequente exacerbaties is alleen bewezen bij patiënten met een FEV1 < 60%. Daarnaast blijken de voordelen (werkzaamheid in het voorkómen van exacerbaties) niet op te wegen tegen de nadelen (risico op pneumonie). Anders dan bij astma vormen ICS bij COPD dus niet de hoeksteen van de medicamenteuze behandeling en adviseert de meest recente NHG-Standaard COPD om ICS alleen voor te schrijven bij een kleine groep patiënten met COPD. In de praktijk blijken veel patiënten met COPD (zonder astma) een ICS te gebruiken, vaak wel in combinatie met een langwerkende luchtwegverwijder (LABA). Om zicht te krijgen welke patiënten dit zijn, is er in Portavita Analytics een preset (COPD met ICS) toegevoegd die hierin overzicht verschaft. Ons advies aan de praktijken is dan ook om dit lijstje met patiënten door te lopen en opnieuw te beoordelen of de ICS wel op zijn plaats is. Deze preset is een weergave van alle patiënten in de praktijk waarbij de diagnose (verdenking op) COPD is vastgelegd gecombineerd met het gebruik van ICS, al dan niet in combinatie met een LABA. Vervolgens is er in het resultaat te zien hoeveel exacerbaties er zijn geweest en welke exacerbatie-interventies zijn gedaan, af te lezen uit de hoeveelheid kuren prednisolon, antibiotica of ziekenhuisopnames in verband met COPD. Patiënten met het overlapsyndroom (ACOS) worden uitgesloten van dit verbeterplan aangezien de indicatie voor ICS bij dit ziektebeeld anders is. Daarom staat in het overzicht ook duidelijk opgenomen of er sprake is van astma. Het staken van de ICS kan in een keer en hoeft niet te worden afgebouwd. Het staken van ICS bij patiënten met (matig) ernstig COPD leidt tot een beperkte toename van symptomen en lichte exacerbaties. Bij een substantieel deel van de patiënten (ten minste 40%, vooral degenen met een FEV1 > 50% van voorspeld) ontstond echter geen exacerbatie na discontinueren van ICS. Ons advies is om 6 weken na het staken van de ICS een nacontrole af te spreken. Bij achteruitgang van de MRC en/ of CCQ na het staken van de ICS is het advies om diagnostische spirometrie verrichten. Bij onduidelijkheid over de diagnose moet worden nagegaan of er sprake is van astma, ACOS of andere stoornissen (denk hierbij aan diffusie, residuaal volume), al dan niet middels een consultatie van de longarts via Portavita.

Vacature kaderarts COPD

In september 2017 start de landelijke kaderopleiding Astma COPD van de NHG. Huisartsen Eemland Zorg is per direct op zoek naar een kaderarts ASTMA COPD (in opleiding).

HE Zorg is de regionale huisartsenorganisatie voor Eemland en omstreken. Het Eemland strekt zich uit over de gemeenten Amersfoort, Barneveld, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Scherpenzeel, Soest en Woudenberg. Wij ondersteunen met Huisartsen Eemland Zorg onze huisartsen in de regio o.a. bij de uitvoering van de zorgprogramma’s voor chronische zorg.

Voor ons zorgprogramma COPD zoeken wij per direct een:
Kaderhuisarts COPD voor gemiddeld 2-4 uur per week.