Herkennen en behandelen van een exacerbatie bij COPD? De REDUX scholing 20-09-2018

Door Alinda Docter
REDUX (REducing Delay through edUcation on eXacerbations) is het project van de CAHAG om door scholing van zorgverleners en educatie van patiënten longaanvallen (exacerbaties) in de eerste lijn eerder te herkennen en te behandelen.  Het REDUX programma is geïntegreerd in het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten (NACL) van de Long Alliantie Nederland.

Deze scholing is opgebouwd uit 3 modules die op één avond gegeven worden. Tijdens die scholing worden mappen uitgedeeld met herken- en actieplannen om mee te gaan werken in de praktijk.
Klik hier voor informatie en inschrijven.

NIEUW: Spirometrie ‘training on the job’

Door Alinda Docter
De aanleiding voor deze training zijn de uitkomsten van het onderzoek van 2017 naar de kwaliteit/uitvoering  van de spirometrieonderzoeken binnen de zorggroep Huisartsen Eemland.

De uitkomst van het kwaliteitsonderzoek was 60/40.  Dit betekent dat 60% van de beoordeelde spirometrie onderzoeken als ‘voldoende’ zijn afgegeven en 40% als ‘onvoldoende’.  Dit voldoet aan de landelijke norm maar er is wel degelijk ruimte voor verbetering. Daarom wordt er vanaf september 2018 een praktische ‘on the job’ scholing en coaching gegeven door de longfunctie-analisten van het MeanderMC. De scholing omvat training en coaching omtrent het afnemen van de spirometrie voor de huisartsenpraktijken die de COPD zorg gecontracteerd hebben bij Huisartsen Eemland. Doel is om de spirometrie onderzoeken die jaarlijks worden afgenomen te laten stijgen naar een ‘voldoende” percentage van 70%.
Klik hier voor informatie en inschrijven.

Terugblik Ziektelastscholing

Door Alinda Docter
De scholing werd op donderdag 5 juli 2018 gegeven en In totaal hebben 17 POH’s de scholing gevolgd. Aan de hand van laptops of iPad hebben we geoefend met de Ziektelastmeter. We kijken terug op een hele leuke, praktische en leerzame scholing waarin we een nieuwe tool hebben ontdekt. Met deze tool kunnen we in gesprek gaan met onze COPD patiënten over onderwerpen die zij belangrijk vinden en willen bespreken. Klik hier voor het hele verslag van de scholing.

Het Roer om

Door Rianne Dijkema en Alinda Docter
Wij hebben vanuit een groot aantal praktijken een reactie gekregen op onze berichtgeving met betrekking tot het Roer gaat om.

Nogmaals in het kort:
Per 1 januari 2016 is bij het voorschrijven van stoppen-met-roken medicatie vermelding van de letters SMR op een recept voldoende. Huisartsen hoeven daarnaast geen aanvullend formulier aan te leveren. Als de begeleiding van het stoppen-met-roken programma niet plaats vindt binnen de eigen praktijk, vergewist de huisarts zich van de medische noodzaak voor de voor te schrijven medicatie.

In de praktijk betekent dit dat wanneer medicatie nodig is in het kader van een stoppen-met-roken programma, dit niet langer via een formulier gecommuniceerd wordt naar de apotheek maar via een recept met de letters SMR daarop.

Een aanvulling hierop is dat dit ook geldt voor de apotheken buiten de eigen woonplaats zoals:
Apotheekzorg en de Nationale Apotheek.

 • Het SMR recept kan ook naar deze apotheken gewoon worden verzonden met de opmerking SMR erop. Deze worden verzonden via zorgmail of fax.
 • Patiënten hoeven niet eerst te betalen.
 • Let op: Wanneer een patiënt voor de 2e maal in het jaar om SMR medicatie vraagt dan wordt dit niet door iedere verzekeraar vergoedt.
 • Van belang is dat op het recept zowel de startverpakking, als het vervolgrecept wordt vermeld (dus voor de volledige periode indien dit van toepassing is). Er komt geen automatisch vervolg als er geen recept is aangemaakt. Heb je meerdere recepten bv: losse startverpakking en een los vervolgrecept dan op alle recepten SMR vermelden.
 • De apotheken buiten de eigen woonplaats ontvangen wel graag het formulier maar dit gaat m.n. om de gegevens van de patiënt zoals het adres, telefoonnummer en of mail adres.
 • Zij willen ook graag een up to date medicatieoverzicht ontvangen.

Terugblik Inhalatiescholing: ‘Inhaleren wat en waarom’

Door Alinda Docter
De scholing werd afgelopen maand  gegeven door de longverpleegkundigen van het Meander MC. Gea van Essen en Erna van de Star hebben op enthousiaste wijze hun kennis op het gebied van de inhalatietechniek met ons gedeeld. In totaal hebben 20 POH’s de scholing gevolgd en dat was een heel mooi aantal. We kijken terug op een hele leuke, praktische en leerzame scholing waarin onze kennis rondom de inhalatietechniek weer werd opgefrist.

Een aantal opmerkingen vanuit de deelnemers:

 • Top! Ik kijk er nooit naar uit, maar hoor wel nieuwe dingen!
 • Duidelijk, en toch weer leerzaam! Goed om bij te blijven spijkeren.
 • Zeer praktisch en zelf oefenen (+)
 • Fijn kleine groep, veel interactie.
 • Goed om alles weer eens te herhalen!

Ook waren er leerpunten en tips zoals:

 • De inhalator Respimat mag op de voorzetkamer gezet worden.
 • tegenwoordig heeft de 1 teugmethode de voorkeur bij het gebruik van een voorzetkamer.
 • Om het ziektebeeld COPD goed uit te leggen aan je patiënt is het handig om gebruik te maken van filmpje van longfonds over ‘wat gebeurt er bij COPD’. Zie daarvoor ook de link waarmee je het filmpje kan bestellen. Je krijgt deze dan gratis per mail toegezonden.

Voor degene die er niet bij aanwezig konden zijn en de scholing alsnog willen volgen… Hou de nieuwsbrief in de gaten, want de scholing wordt herhaald in het najaar.

Scholing Inhaleren: wat en waarom?

Door Alinda Docter
Huisartsen Eemland verzorgt de scholing Inhaleren: wat en waarom? voor alle POH’s die deelnemen aan de COPD-keten. Longverpleegkundige Gea van Essen zal de scholing geven.

De training bestaat uit de volgende items:

 • Uitleg over luchtwegmedicatie en ICS
 • Uitleg over de diverse inhalatoren en hulpmiddelen
 • Uitleg over de juiste inhalatietechniek
 • Er wordt aandacht besteedt aan de veranderingen m.b.t. inhalatietechniek en de richtlijnen.
 • Er is volop aandacht voor het oefenen met de diverse inhalatoren en het stellen van vragen.

Maximaal aantal deelnemers: 15

Geef je snel op want vol is vol!

Datum: Woensdag 20 juni 2018Huisartsen Eemland (vergaderzaal beneden, linker ingang
Nijverheidsweg Noord 60a te Amersfoort
Programma: 15:30u – 17:30u
Accreditatie: Is aangevraagd bij de V&VN en NVvPO
Kosten: Gratis voor deelnemers waarvan de huisartsen zijn aangesloten voor de COPD module bij HE
Aanmelden: Mail je naam, praktijknaam en registratienummer door naar info@huisartseneemland.nl.

Scholing Ziektelastmeter COPD
Door Alinda Docter
Op donderdag 5 juli 2018 wordt er door kaderhuisarts COPD Roel Wennekes een scholing gegeven over het gebruik van de ziektelastmeter als tool bij de jaarlijkse controle. Klik hier voor meer informatie over de scholing.

Scholing Inhaleren: wat en waarom?

Door Alinda Docter
Bij deze nodigen wij je uit voor de scholing: Inhaleren: wat en waarom?
Huisartsen Eemland verzorgt deze scholing voor alle POH’s die deelnemen aan de COPD-keten
De longverpleegkundigen Erna van der Star en Gea van Essen zullen de scholing geven.

De training bestaat uit de volgende items:

 • Uitleg over luchtwegmedicatie en ICS
 • Uitleg over de diverse inhalatoren en hulpmiddelen
 • Uitleg over de juiste inhalatietechniek
 • Er wordt aandacht besteedt aan de veranderingen m.b.t. inhalatietechniek en de richtlijnen.
 • Er is volop aandacht voor het oefenen met de diverse inhalatoren en het stellen van vragen.

Maximaal aantal deelnemers: 15

Geef je snel op want vol is vol!

Datum: Door Erna van der Star:·         Dinsdag: 29 mei

Kerkelijk centrum Rehoboth , Gasthuisstraat 5 in Barneveld

·         Dinsdag 5 juni

Huisartsen Eemland (vergaderzaal beneden, linker ingang
Nijverheidsweg Noord 60a te Amersfoort

Door Gea van Essen:

·         Ma: 11 juni

Kerkelijk centrum Rehoboth , Gasthuisstraat 5 in Barneveld

·         Woe: 20 juni

Huisartsen Eemland (vergaderzaal beneden, linker ingang
Nijverheidsweg Noord 60a te Amersfoort

Programma: 15:30u – 17:30u
Accreditatie: Is aangevraagd bij de V&VN en NVvPO
Kosten: Gratis voor deelnemers waarvan de huisartsen zijn aangesloten voor de  COPD module bij HE
Aanmelden: Mail je naam, praktijknaam en registratienummer door naar info@huisartseneemland.nl.

Kwaliteitsonderzoek Spirometrie 2017 binnen zorggroep Huisartsen Eemland Zorg

Door Rianne Dijkema, Alinda Docter en Jellien Makonga
Klik hier voor het kwaliteitsonderzoek Spirometrie 2017.

Contract ketenzorg 2018

Door Monique de Goeij
Zilveren Kruis heeft aangegeven de contracten voor ketenzorg DM en COPD voor 2018 te willen verlengen onder dezelfde condities en tarieven van het contract voor 2016/2017. Het contract voor CVRM loopt nog tot 1-1-2019.  Er was geen mogelijkheid om te onderhandelen over het tarief of over nieuwe innovaties onder de betaaltitel van O&I. Zij zijn hier nog niet klaar voor en willen het komend jaar zichzelf de tijd geven om samen met de zorgaanbieders in gesprek te gaan over een nieuw inkoopbeleid voor 2019. Uiteraard zijn wij hierbij ook uitgenodigd. Huisartsen Eemland Zorg is na overleg met de HCE akkoord gegaan met de verlenging en heeft ook de tarieven die wij betalen aan de huisartsen voor de ketenzorg in 2018 niet gewijzigd. De contracten worden voor het einde van dit jaar nog naar jullie verzonden.

Scholing Ziektelastmeter COPD

Door Monique de Goeij
Portavita heeft sinds kort de ziektelastmeter toegevoegd aan het monitorscherm in Portavita. Dit is een handige tool me gekleurde ballonnetjes om de patient meer inzicht te geven op welk gebied er nog gezondheidswinst te halen is. Op donderdag 2 november wordt er door onze kaderhuisarts COPD Roel Wennekes een scholing gegeven over het gebruik van de ziektelastmeter als tool bij de jaarlijkse controle. Klik hier voor de uitnodiging.