Afronding selectieprocedure en benoeming medisch directeur

Beste huisartsen,

U bent op 27 oktober geïnformeerd over de procedure voor de selectie en benoeming van een medisch directeur voor Huisartsen Eemland B.V.
Hierbij informeren wij u over het vervolg hiervan.

Naast Dianne Jaspers hebben zich geen andere huisartsen kandidaat gesteld. De selectiecommissie bestaande uit twee commissarissen heeft naar aanleiding van de sollicitatie van Dianne een gesprek met haar gehad. Daarna heeft de Raad van Commissarissen besloten Dianne vanaf 1 januari 2018 aan te stellen als medisch directeur.

Met vriendelijke groeten,

Peter Rijsman, voorzitter bestuur Huisartsen Coöperatie Eemland
Henri Hofsteenge, voorzitter raad van commissarissen Huisartsen Eemland B.V.

Huisartsen-Specialistendiner

Door Ismene Tchaoussoglou
Op 16 november vindt aansluitend aan het jaarlijkse Meander symposium het Huisartsen-Specialistendiner plaats in de Foyer van Meander MC aan de Maatweg in Amersfoort. De uitnodigingen hiervoor hebben jullie inmiddels ontvangen. Wellicht heb je je al aangemeld? Zo niet dan kan dit alsnog via www.wdhmn.nl of klik hier.

Volgens goed gebruik krijgen de artsen die afgelopen jaar gestart zijn of zich gevestigd hebben in de regio de gelegenheid om zich tijdens het diner voor te stellen met een korte presentatie (4 min., max. 5 sheets).

Huisartsen en specialisten die sinds dit jaar in onze regio werken hebben hiervoor een aparte uitnodiging gekregen. Mocht je geen mail hebben gekregen of is het in de bergen mails aan je aandacht ontsnapt: zie dit alsnog als een uitnodiging om te komen en op deze informele avond kennis te maken met je collega’s. Schroom niet en stuur een mail naar info@mcce.nl

Graag tot ziens op 16 november 2017!

Save the date Nieuwjaarsborrel

Samen het nieuwe jaar in met een borrel en spoeddebat op 11 januari!
Door Manon van Leeuwen
In 2018 is ook de huisartsenpost onderdeel van onze organisatie Huisartsen Eemland! Onder ons motto ‘Samen Sterker’ vieren we dit graag tijdens een nieuwjaarsborrel op donderdag 11 januari 2018 vanaf 17.00 uur. Alle huisartsen, medewerkers van de HAP en Huisartsen Eemland ontmoeten we dan graag in Leerhotel het Klooster in Amersfoort.

Huisartsen Eemland organiseert die dag ook de eerste POH dag voor alle POH-S en POH-GGz in de regio Eemland. De nieuwjaarsborrel is aansluitend aan het theaterdebat van de POH dag #Slaap van 15.15 tot 17.15 uur waarvoor huisartsen en POH van harte zijn uitgenodigd.

Vanaf 18.30 uur organiseren we met alle huisartsen onder het genot van een hapje en een drankje ons eigen spoeddebat onder begeleiding van een gerenommeerd spreker. Hoe willen we de spoedzorg organiseren in Eemland? Willen we naar een centrum voor spoedzorg? Een spoedplein? Met wie werken we dan samen? Wat betekent dit voor onze werkdruk?

Kortom hou de agenda leeg op donderdag 11 januari van 15.00- 20.30 uur. Meer informatie volgt later.

Portavita Analytics Scholing

Door Monique de Goeij
Voor wie graag meer zou willen doen met Analytics geeft Heimen Brons van Portavita een scholing; een klassikale uitleg gevolgd door individueel oefenen op zelf meegebrachte laptops.

Donderdag 16 november om 15.30 uur
Huisartsen Eemland, Nijverheidsweg Noord 60-66
De scholing is voor huisartsen en POH’s. Voor deelnemers van aangesloten huisartspraktijken zijn er geen kosten verbonden aan deze scholing.
Neem zelf een laptop mee

Ondertekening ketensamenwerking regio Eemland

Door Manon van Leeuwen
Vorige week hebben we het regioplan kortdurend verblijf ondertekend met het Meander en de bestuurders van Amaris ZorggroepAccolade ZorgBeweging 3.0De KoperhorstLyvoreSt. Pieters en Bloklands Gasthuis en Zorg- en Wooncentrum De Haven. In het najaar 2017 wordt gewerkt aan uitbreiding van deze keten met organisaties in Barneveld en omgeving. De zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zien dit soort ketensamenwerking als een opmaat naar een betere coördinatie van zorg in de regio.

Als huisartsen kunnen we nu gebruik maken van www.verwijshulp.nl om als er sprake is van een kortdurend verblijf, snel een geschikte plek te vinden. Deze site biedt een actueel overzicht van de beschikbare plekken. Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde kunnen elkaar zowel tijdens kantooruren als de avond-, nacht- en weekenduren consulteren.

Samen met het Meander werken we nu nog aan een oplossing om ook één centraal aanmeldpunt te organiseren zodat het voor ons als huisarts nog eenvoudiger wordt een geschikte plek te vinden. We houden jullie op de hoogte van deze ontwikkelingen. Onderstaand persbericht is deze week verspreid:
Persbericht kortdurend verblijf regio Eemland

Save the date POH-dag

11 januari 2018 HEzorg POH-dag in Leerhotel het Klooster in Amersfoort
De kwaliteitsmedewerkers van de zorgprogramma’s van HE zorg organiseren voor alle POH’s in de regio Eemland een POH dag.
De POH’s (S en GGZ) zijn de spil voor het uitvoeren van de zorgprogramma’s.
Het programma is nog niet helemaal rond, maar het belooft een dag te worden om te netwerken en het gezamenlijk volgen van workshops en plenaire bijeenkomsten over oa provocatieve gesprektechniek, rouw en depressie, laaggeletterdheid etc. Dat doen we onder het genot van een lekker hapje en drankje op een mooie locatie.
Persoonlijke uitnodigingen worden nog verstuurd, maar reserveer deze dag alvast in je agenda!

Gebruikersbijeenkomst Portavita

Door Marieke de Korte
Een paar keer per jaar is er gebruikersoverleg met de makers van Portavita. Er zijn mensen aanwezig vanuit de ketenzorgprogramma’s van HEzorg, maar ook van andere zorggroepen. Het doel van dit gebruikersoverleg is dat er uitwisseling plaatsvindt tussen de makers en gebruikers, dit leidt stap voor stap tot aanpassing van Portavita.
Hierbij een presentatie, gemaakt door Portavita, met alle veranderingen op een rijtje.
Instructies gebruikershandleidingen en opleverdocumenten zijn te vinden in Portavita onder ‘Documentatie’.

Afscheid Alja Post

Beste huisartsen en praktijkondersteuners,

Terwijl Huisartsen Eemland groeit gaan er ook mensen weg, en dat geldt ook voor mij. Ik ben afgelopen twee jaar betrokken geweest bij de herstructurering van Huisartsen Eemland en heb de ontwikkeling van de organisatie zoals deze nu is van dichtbij meegemaakt. Mijn taak is ten einde en mijn contract loopt af, waardoor ik heb besloten dat dit een goed moment is om op zoek te gaan naar een nieuwe baan met nieuwe uitdagingen.

Ik kijk terug op een boeiende en leerzame tijd. Ik vond het fascinerend om inzicht te krijgen in de wijze waarop de huisartsenzorg in de regio georganiseerd is: waar liggen de verbanden, wie werkt met wie samen, hoe weten mensen elkaar te vinden? Mijn taak was het helpen bij het toekomstbestendig maken van de huisartsenorganisatie. Ik denk dat dat gelukt is. Natuurlijk moeten de plannen nog handen en voeten krijgen, maar de basis ligt er en daar ben ik best trots op. 

21 juli is mijn laatste werkdag bij Huisartsen Eemland. Ik ben me volop aan het oriënteren op een nieuwe baan. Ik heb veel geleerd en dat neem ik graag mee naar een nieuwe organisatie. Maar bovenal heb ik vooral een inkijkje mogen krijgen in de wereld van huisartsenzorg. Dat is mede dankzij jullie allemaal. Heel erg bedankt daarvoor en wie weet nog eens tot ziens!

Hartelijke groet,
Alja Post

Algemeen

1.000.000 onderzoek in Portavita
Door Jan Joost Liefhebber
Met trots melden wij dat het miljoenste onderzoek in Portavita staat. Samen hebben wij de afgelopen jaren Portavita gevuld met controles, fundusfoto’s, labgegevens etc. etc. Het gebruik van Portavita blijft stijgen, nieuwe ketens starten en samenwerkingen met andere organisaties worden mogelijk. Op naar de 2.000.000!