O&I (Organisatie en Infrastructuur)

Door Manon van Leeuwen
Tijdens de ALV van woensdag 7 maart hebben we uitgebreid gesproken over O&I en heeft Monique de Goeij een presentatie gegeven. Nog niet alles is duidelijk omdat het Zilveren Kruis op 1 april a.s. pas formeel haar beleid presenteert. We hebben met elkaar afgesproken dat we een O&I-commissie gaan samenstellen met HCE-leden en ons zo gezamenlijk voorbereiden op de contractering 2019. Voor de O&I-commissie hebben zich al een flink aantal enthousiaste leden aangemeld!

Woensdag 16 mei 2018 (inloop 17.00 u, start 17.30 u tot 19.00 u) organiseert Huisartsen Eemland een extra informatieavond met de Zorgverzekeraar, de commissie en geïnteresseerde leden. Aanmelden kan via de nascholingsagenda.

O&I (info)

De LHV, Zorgverzekeraars Nederland, het ministerie van VWS, NZa en InEen hebben een nieuwe structuur ontworpen voor de Organisatie en Infrastructuur (O&I) in de eerste lijn. Dit zal de huidige bekostigingsvormen zoals GEZ, OWZ en organisatiekosten van ketenzorg op termijn kunnen vervangen. De contouren worden nu verder uitgewerkt voor daadwerkelijke implementatie in 2019. Het Zilveren Kruis heeft al wel duidelijk gemaakt dat ze regionaal willen contracteren en heeft ons als HE hier ook voor benaderd. Wij hebben hier binnenkort (6 maart) een 1e oriënterend gesprek over en willen daarna met jullie input een gezamenlijk regioplan maken. Als HE zijn we daarom met het volgende bezig:
–          Voorbereiden infosessie ALV over O&I op 7 maart
–          Informatie over projecten (GEZ, OWZ) uit de regio verzamelen door gesprekken te voeren en jullie wensen te inventariseren
–          Commissie O&I (huisartsen) samenstellen tijdens ALV 7 maart
–          Informatiepunt inrichten
–          O&I functionaris aanstellen

Voor vragen en/of opmerkingen horen we je graag via info@huisartseneemland.nl of zien we je graag op de ALV van 7 maart!