AVG (kick-off en workshop)

Door Manon van Leeuwen
Om de huisartsenpraktijken in onze regio te ondersteunen bij de AVG hebben we een begeleidingstraject georganiseerd. Huisartsen en/of praktijkmanagers kunnen zich hiervoor inschrijven via de nascholingsagenda.

De AVG stelt een aantal aanvullende eisen ten opzichte van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Deze nieuwe verplichtingen zijn er vooral op gericht om:

  • Persoonsgegevens beter te beveiligen;
  • Patiënten meer controle te geven over hun gegevens;
  • U te stimuleren gericht beleid te maken op het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens.

De belangrijkste nieuwe verplichtingen voor de huisarts zijn:

  1. Het sluiten van verwerkersovereenkomsten met leveranciers
  2. Het bijhouden van een register van verwerkingen
  3. Het opstellen en publiceren van een privacyverklaring
  4. Zorgen dat u aan kunt tonen dat persoonsgegevens passend beveiligd zijn.

Wij helpen onze huisartsen hier graag bij en hebben samen met het bureau ‘Informatiebeveiliging doejezo’ een begeleidingstraject georganiseerd. De consultants van dit bureau hebben veel ervaring met het ondersteunen van organisaties in de zorg (jeugdzorg en gezondheidszorg) op het gebied van informatiebeveiliging.

Het idee is dat we starten met een kick-off waarin informatie wordt gegeven waarmee je praktisch aan de slag kan in de praktijk. Na een aantal weken volgt een workshop waarin vragen kunnen worden gesteld over de toepassing in de praktijk. Deze workshops worden elke maand georganiseerd en de deelnemers kunnen zich hier steeds voor inschrijven tot de regels van de AVG voldoende zijn geïmplementeerd in de praktijk.

Samengevat:
Doelgroep: huisartsen en/of praktijkmanagers
Inhoud bijeenkomst: Kick-off en workshop
Aantal deelnemers: Kick-off max 20 – workshop max 10
Kosten: 100 euro voor kick-off en 1 workshop
Tijdsinvestering: totaal 4,5 uur
Locatie: Nijverheidsweg- Noord Amersfoort
Data: Kick-off 11 en 12 april – van 14.30-17.30
Workshops – vanaf 3e en 4e week mei elke maand. Data volgen.

 Klik hier voor de uitgebreide beschrijving.

AVG (info)

Vanaf 25 mei 2018 is er de nieuwe privacywet AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet vervangt de Wbp. De LHV heeft jullie bericht dat vóór de ingangsdatum je praktijkvoering aangepast moet zijn aan de eisen van de AVG. In dit dossier van de LHV kun je lezen waar een huisartsenpraktijk aan moet voldoen. Echter het is praktisch niet mogelijk om op 25 mei 2018 aan alle eisen van de AVG te voldoen. Zo ligt de Uitvoeringswet AVG (UAVG) nog bij de Tweede Kamer in afwachting van parlementaire behandeling. Daarnaast zijn nog niet alle uitvoeringsregels bekend en sommige zaken ook technisch nog niet mogelijk. Wel is het mogelijk om een begin te maken met een aantal belangrijke onderdelen en een aantal prioriteiten te stellen. We begrijpen dat dit voor een huisartsenpraktijk weer een activiteit is die er bij komt en willen jullie hier graag bij ondersteunen.

We zijn daarom bezig met het organiseren van:
– een workshop in onze regio (obv LHV format) voor huisartsen en/of praktijkmanagers waarin we de checklist met elkaar doornemen. Geef daarom de naam en mailadres         van de praktijkmanagers aan ons door!
– een terugkomdagdeel nadat er met de checklist in de praktijk is gewerkt
– de mogelijkheid gebruik te maken van onze centraal gecontracteerde Functionaris Gegevensbescherming (FG) die ook de praktijk jaarlijks zal auditen.

We richten informatiepunt in waar jullie met al je vragen terecht kunnen mbt AVG. Per direct kan dat al via ons algemene emailadres: info@huisartseneemland.nl.