Aanmaken account digitaal logboek

Door Marian de Cloet
Het is voor de POH (en huisarts) ook mogelijk om zelf een account voor een patiënt aan te maken voor het digitaal logboek. De huidige manier met het opsturen van een formulier voor het aanvragen van een account blijft bestaan.

Klik hier voor de handleiding om zelf een account aan te maken
Klik hier voor het aanvraagformulier dat naar HE gestuurd kan worden

Toekenning Opleidingsvouchers

Door Irma Huizer
UFA stelt voor elke achterstandspraktijk zogenaamde opleidingsvouchers beschikbaar. Hiermee stimuleren we praktijken een op achterstandspatiënten gerichte scholing te doen. Voor de opleidingsvouchers wordt € 500,- per normpraktijk voor opleidingen specifiek gericht op achterstandsproblematiek beschikbaar gesteld.

  • vier sterren praktijken mogen zonder motivatie een aanvraag indienen
  • drie/twee/een sterren praktijken mogen een gemotiveerde aanvraag indienen mits de opleiding betrekking heeft op specifieke achterstandsproblematiek

Uit de vouchers kunnen cursuskosten en een eventueel gehuurde cursuslocatie betaald worden. De cursussen kunnen bijvoorbeeld bij Pharos worden gevolgd. Bekijk hier het aanbod van de scholingen van Pharos. Wil je gebruik maken van deze regeling? Stuur dan een bericht naar info@stichtingufa.nl.
Bron: Stichting UFA

Ondertekening ketensamenwerking regio Eemland

Door Manon van Leeuwen
Vorige week hebben we het regioplan kortdurend verblijf ondertekend met het Meander en de bestuurders van Amaris ZorggroepAccolade ZorgBeweging 3.0De KoperhorstLyvoreSt. Pieters en Bloklands Gasthuis en Zorg- en Wooncentrum De Haven. In het najaar 2017 wordt gewerkt aan uitbreiding van deze keten met organisaties in Barneveld en omgeving. De zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zien dit soort ketensamenwerking als een opmaat naar een betere coördinatie van zorg in de regio.

Als huisartsen kunnen we nu gebruik maken van www.verwijshulp.nl om als er sprake is van een kortdurend verblijf, snel een geschikte plek te vinden. Deze site biedt een actueel overzicht van de beschikbare plekken. Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde kunnen elkaar zowel tijdens kantooruren als de avond-, nacht- en weekenduren consulteren.

Samen met het Meander werken we nu nog aan een oplossing om ook één centraal aanmeldpunt te organiseren zodat het voor ons als huisarts nog eenvoudiger wordt een geschikte plek te vinden. We houden jullie op de hoogte van deze ontwikkelingen. Onderstaand persbericht is deze week verspreid:
Persbericht kortdurend verblijf regio Eemland