Bloeddruk meten

Door Erik Oudshoorn – Kaderhuisarts hart- en vaatziekten
In het contract CVRM met de zorgverzekeraar hebben we afgesproken dat we minimaal 80% van de bloeddrukken onder de 140/80 willen krijgen aan het einde van dit jaar. Dit halen we nog lang niet; momenteel zitten we rond de 73%.

Tijdens de feedback bijeenkomsten heb ik al benadrukt dat je eigenlijk alleen een bloeddruk in Portavita moet registreren als het een betrouwbare meting is. Vaak wordt een bloeddruk nog gewoon op het spreekuur bij de huisarts gemeten, soms als rituele handeling, ook als een patiënt ergens anders voor komt, en deze wordt in het HIS bij meetwaarden geregistreerd. Deze waarde wordt echter wel automatisch in Portavita overgenomen. Wij kunnen het automatisch overnemen van de bloeddruk uit het HIS ook uit zetten. Dat betekent dat alleen de (zorgvuldig gemeten) bloeddrukken die in Portavita worden ingevoerd, worden meegenomen in de indicatoren. Het nadeel is dat er dan mogelijk minder bloeddrukken worden geregistreerd (bij praktijken die dit door de assistent laten doen en alleen in het HIS noteren). Overleg dus even wat voor jullie praktijk het beste is.

Wat is dan wel een betrouwbare meting? Ik zou er voor willen pleiten de 30 minuten meting vaker in de praktijk toe te passen. Er zijn automatische meters in de handel die elke 5 minuten meten gedurende 30 minuten en dit kan ook met de meeste 24 uurs-meters. Mijn ervaring tot nu toe is dat er veel lagere waardes dan de spreekkamermeting worden gemeten. In de literatuur wordt dit ook beschreven en deze meting wordt als representatief gezien, waarbij de eerste niet meetelt voor het gemiddelde.

Andere mogelijkheden zijn de 24 uurs meting en de protocollaire thuismeting. Wel moet hierbij respectievelijk 10 mm Hg en 5 mm Hg bij de gemiddelde waarde worden opgeteld.

Registreer dus alleen gevalideerde metingen en laat de bloeddrukmeting op het spreekuur een rituele handeling blijven.