Antistollingszorg en DOAC’s

Door Erik Oudshoorn
De antistollingszorg is aan het veranderen. Door de komst van de DOAC’s en de mogelijkheid tot behandeling door de 1e lijn, zowel bij nieuwe patiënten als bij herhalingsmedicatie, gaat deze zorg na jaren van stabiliteit veranderen. Patiënten die antistolling gebruiken zijn niet meer automatisch aangewezen op de trombosedienst. De huisarts krijgt hier een grotere rol in de begeleiding en controle. Met deze veranderingen in gedachten hebben we de antistollingszorg ingediend als substitutieproject bij Zilveren Kruis. In principe is het goedgekeurd maar de details moeten nog uitgewerkt worden.  In het kort komt het erop neer dat de controles van antistolling patiënten die door de huisarts worden gecontroleerd in Portavita kunnen worden bijgehouden en dat de praktijk hier een extra vergoeding voor krijgt. Mogelijkheden tot consultatie en doorverwijzing zijn beschikbaar, net als bij de andere ketens. Transmurale protocollen zijn in ontwikkeling. Doel is vooral een betere kwaliteit te leveren met minder complicaties. Zodra er meer nieuws is over dit project zullen wij je informeren.