Folder ‘Spreek op tijd over het levenseinde’ op voorraad

Door Marieke de Korte
Sinds 1,5 jaar stellen we deze folders ter beschikking aan de huisartsenpraktijken.
De folder geeft de patiënt inzicht in de keuzes die gemaakt kunnen worden in de laatste levensfase ten aanzien van behandeling, wat hij daarbij van de zorgverleners verwacht en hoe dit vast te leggen. Met name in de ouderenzorg is het van belang dat we dit in kaart hebben gebracht.
De folder kan de patiënt ondersteunen in de voorbereiding van het gesprek met huisarts/POH. De uitkomst van het levenseindegesprek, wat meer is dan wel/niet reanimeren, wordt in het HIS genoteerd bij episode A20.

De papieren versie van de folder kan aangevraagd worden via: info@huisartseneemland.nl

Per keer max 25 exemplaren.

Aanmaken account digitaal logboek

Door Marian de Cloet
Het is voor de POH (en huisarts) ook mogelijk om zelf een account voor een patiënt aan te maken voor het digitaal logboek. De huidige manier met het opsturen van een formulier voor het aanvragen van een account blijft bestaan.

Klik hier voor de handleiding om zelf een account aan te maken
Klik hier voor het aanvraagformulier dat naar HE gestuurd kan worden

Inhaleren of vernevelen?

Door Dianne Jaspers
We vernevelen regelmatig op de huisartsenpost of thuis bij de patiënt maar de vraag is of dit wel zo effectief is?
Even een aantal acute dyspnoe oorzaken op een rij gezet:

  1. Acute astma aanval:

NHG standaard geeft aan salbutamol dosisaerosol met voorzetkamer, deze is net zo effectief als vernevelen.

Middel en toedieningsvorm Dosis Opmerkingen
Salbutamol dosisaerosol 100 microg/dosis met voorzetkamer 4 tot 8 inhalaties (1 inhalatie per keer in voorzetkamer, 5 maal inademen) herhaal inhalaties na een kwartier; verwijs bij geen verbetering binnen half uur
Prednis(ol)on (off-label) tablet van 5 mg, bij zuigelingen en peuters drank (5 mg/ml) 1 tot 2 mg/kg lichaamsgewicht (max. 40 mg/dag) in 2 doses gedurende 3 tot 5 dagen ineens stoppen, geleidelijk minderen niet nodig
  1. Pseudokroep

NHG: Matig-ernstige pseudokroep: eenmalig dexamethason (0,15 mg/kg) oraal/intramusculair

  1. Exacerbaties COPD:

NHG:

  • Bij aanwezigheid van = of > 1 alarmsymptoom : cyanose, uitputting en bewustzijnsdaling; O2 en vernevelen met atrovent en ventolin en verwijzen!
  • Bij aanwezigheid van dyspnoe, ademhaling >30 /min, hartslag > 120min, gebruik ademhalingspieren of saturatie < of gelijk aan 92%: salbutamol dosisaerosol per inhalatie en voorzetkamer (zie astma protocol) bij onvoldoende verbetering dan atrovent dosisaerosol toevoegen per voorzetkamer.

Dus eigenlijk zijn er maar weinig indicaties voor vernevelen alleen die bij zeer ernstige COPD waarbij de patiënt verwezen dient te worden, in veel andere gevallen volstaat de dosis aerosol per voorzetkamer. De methode voor de inhalaties wordt ook aan de doktersassistente, chauffeurs en triagisten doorgegeven dus zij kunnen deze behandeling dus voor de huisartsen uitvoeren!