Dit is onze OR!

Een aantal weken geleden is de OR van start gegaan. De OR leden stellen zich graag aan jullie voor. Vragen/opmerkingen kun je mailen naar or@huisartseneemland.nl.

Marian de Cloet (HE BV)
Senior projectmedewerker
Ik ben dus Marian en sinds maart 2012 werk ik voor de organisatie, van servicedeskmedewerker bij Stichting Diamuraal naar senior projectmedewerker bij Huisartsen Eemland. Mijn werkzaamheden zijn zeer divers: ik heb helpdesktaken, ik ben lid van de kwaliteitscommissies diabetes en kwetsbare ouderen en ik regel veel van het reilen en zeilen op kantoor. In de afgelopen jaren is er veel veranderd qua werkzaamheden maar zeker ook qua aantal collega’s. Hoewel ik me niet had aangemeld als OR-lid, heb ik er mee ingestemd toen het me gevraagd werd. De organisatie is enorm groeiende en ik vind het erg belangrijk dat naast de HAP en de HE Zorg ook de HE vertegenwoordigd is in de OR. Ik ga er vanuit dat meer kennis en inzicht in de organisatiestructuur ook begrip met zich meebrengt omtrent de beslissingen van het bestuur. Het mogen meedenken en meepraten over zaken die collega’s/werknemers bezighouden en het maken van afwegingen op basis van de verschillende argumenten zijn voor mij punten waar ik waarde aan hecht. Ik ben een persoon die graag overzicht heeft en het liefst alles wil weten en wil regelen, wie weet komt dat hierbij van pas.

Rianne Dijkema (HE Zorg)
Zorgprogrammacoördinator diabetes & CVRM
Mijn naam is Rianne Dijkema. Ik ben sinds september 2014 werkzaam voor Huisartsen Eemland. Daarnaast werk ik als praktijkverpleegkundige in een huisartsenpraktijk in Soest. Ik ben geboren en getogen in Groningen en woon sinds 2007 in Amersfoort. Verder vind ik het heerlijk om te sporten. Dit wissel ik graag af met het kijken van films in het Lieve Vrouwe Theater.

Met regelmaat ga ik terug naar het noorden om een eierbal te eten.
Mocht je vragen hebben dan kun je mij bereiken op r.dijkema@huisartseneemland.nl

Jellan Kasteel-Okma (HE HAP)
Eerstelijnsverpleegkundige
Mijn naam is Jellan, ik woon in Voorthuizen, ben getrouwd en heb 2 kinderen. Mijn opleiding tot A-verpleegkundige heb ik gedaan in ziekenhuis “de Lichtenberg” in Amersfoort en aansluitend heb ik daar bijna 25 jaar gewerkt. Sinds 2008 werk ik bij de huisartsenpost, aanvankelijk als triagiste. Toen de functie eerstelijnsverpleegkundige in 2011 in het leven werd geroepen twijfelde ik geen moment. Ik heb nog een tijdje beide functies uitgeoefend, maar ben sinds 4 jaar nu alleen aan het werk als ELV-er.

De afgelopen 4 jaar heb ik deel uitgemaakt van de Ondernemingsraad bij Primair Huisartsenposten. Een hele leerzame en leuke periode. Ik hoop met mijn ervaring en inzet de komende jaren een steentje bij te dragen aan het werk van de OR van HE Eemland. Voor mij betekent medezeggenschap het samen met de medewerkers vorm geven aan onze organisatie. Ik vind dat er een evenwichtige afweging moet worden gemaakt tussen personeelsbelangen en organisatiebelangen.

Magda Eikelenboom (HE HAP)
Triagiste
Er ligt een nieuwe uitdaging voor mij klaar; OR lid. Na vele jaren ervaring op de huisartsenpost leek het mij een prima aanvulling en tijd voor een nieuwe start binnen de HE. Ik heb geen enkele ervaring met een or dus het wordt een stevige kluif om het allemaal eigen te maken. Ik ben dus Magda Eikelenboom. Sinds 1 juli 2002 in dienst van de huisartsenpost en heb hier zelfs de opleiding doktersassistente gedaan. Ik kwam uit de zorg en had geen enkele ervaring als doktersassistente maar ben er open ingegaan en tot op de dag van vandaag geen spijt van gehad. Na een aantal jaren werd het vak op de hap officieel triagiste met nog een opleiding en diploma erbij.

Ik heb alle ontwikkelingen van de afgelopen 16 jaar meegemaakt en ik kan zeggen er is veel, heel veel veranderd. Het is een “vak apart” triagiste zijn en elke dienst, ieder telefoontje weer een uitdaging. Mede hierdoor wilde ik mijn horizon verbreden en nam ik de klus aan om in de OR plaats te gaan nemen.  Het lijkt mij bijzonder om zo de huisartsenpost te vertegenwoordigen en een stem te kunnen zijn namens je collega’s en opkomen voor belangen binnen onze organisatie zodat de hap een uitdagende en altijd bijzondere werkplek voor iedereen is en kan blijven.

Miranda Tinholt (HE HAP)
Triagist
Na vele jaren als doktersassistente te hebben gewerkt in verschillende huisartsenpraktijken in het land,  werk ik nu sinds 2 jaar triagist op de huisartsenpost. Werk wat ik met veel plezier doe en goed te combineren is met het thuisfront.

Ik heb geen ervaring met een OR, maar ik hoop door mijn ervaringen door de jaren heen een positieve bijdrage te leveren aan de OR.

We hebben een kick-off en een training achter de rug en zijn positief van start gegaan!

Onderhandelaarsakkoord Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 2019 t/m 2022

Door Helma Groeneweg
Het onderhandelaarsakkoord GGZ voor 2019 t/m 2022 is bekend!

Uitbreiding consultatieteam

Door Helma Groeneweg
Al geruime tijd kan er gebruik gemaakt worden van de consultatie van het Jellinek. De gemeente subsidieert deze mogelijkheid al langer. Om deze consultatiemogelijkheid een breder platform te bieden is Hanneke van der Kooy opgenomen in ons consultatieteam.

Hanneke is te consulteren voor die praktijken die onder de werk-regio vallen van de gemeente Amersfoort. Hier gelden dus de gemeente grenzen en is Foodvalley hierbij dus uitgesloten. Voor nu is Hanneke te benaderen via onderstaande gegevens. Hiervoor hoeft (nog) geen melding in VitalHealth gedaan worden. Let op: patiëntgegevens mogen NIET over de mail. Ook hoeven de praktijken voor deze deskundigheid NIET aangesloten te zijn bij HE.

Hanneke van der Kooy | preventiewerker (senior) Jellinek Preventie
T +31 (0)88 – 1617634 M +31 (0)6 – 46437034 | A Utrechtseweg 11-13, 3811NA Amersfoort
E <astyle=”color: #007cc1;”=”” href=”mailto:hanneke.vander.kooy@jellinek.nl”>hanneke.vander.kooy@jellinek.nl | I https://www.jellinek.nl/
W ma di do</astyle=”color:>

Folder POH JGGZ

Door Monique de Goeij
In het kader van de pilot JGGZ is er een folder ontwikkeld. De folder is vrij algemeen geformuleerd zodat deze ook gebruikt kan worden door andere POH GGZ die ook met jeugd werken en aangesloten zijn bij het zorgprogramma GGZ. Dus mocht je deze folder willen hebben dan kun je dit via info@huisartseneemland.nl kosteloos bestellen.

Pilot Jeugd GGZ in Amersfoort

Door Monique de Goeij
De pilot loopt in de wijken Nieuwland, Vathorst, Soesterkwartier en Schuilenburg. Er zijn vier POH JGGZ werkzaam voor 4 uur per normpraktijk en de spreekuren lopen aardig vol dus er is voldoende aanbod. De eerste drie maanden zijn de POH JGGZ hard aan de slag gegaan om met iedereen binnen en buiten de huisartsenpraktijk waarin zij werkzaam zijn, kennis te maken. De functie is nieuw in de wijk en dit was voor iedereen nog even zoeken wat dit precies voor hen betekent. Inmiddels horen wij veel positieve geluiden van de wijkteams, omdat zij ervaren dat de POH JGGZ echt goed met hen kan meedenken en dat ze samen het gezin beter kunnen helpen. De POH JGGZ hebben goede contacten gelegd met de scholen, welzijn (in de buurt033) en de JGGZ aanbieders waardoor ze goed zicht hebben naar wie ze het beste kunnen verwijzen indien dit toch noodzakelijk lijkt.

Dit najaar wordt er zowel kwantitatief als een kwalitatief onderzoek gedaan. De cijfers worden uit Vital Health en de gemeentelijke database gehaald op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau. Daarnaast worden er gezamenlijke interviews gepland per wijk met een huisarts, POH JGGZ, Jeugdarts en wijkteam. De uitkomsten en ervaringen uit dit onderzoek zullen worden besproken met de wethouder waarna er een besluit valt of de pilot wordt vervolgd, verlengd en/of uitgerold naar heel Amersfoort. Andere gemeenten zijn benieuwd naar de uitkomsten van dit onderzoek, maar varen hun eigen koers. Huisartsen Eemland kan hierin wel een rol spelen dus als uw gemeente hierover het gesprek wil aangaan, nodig ons dan hierbij uit!

Herkennen en behandelen van een exacerbatie bij COPD? De REDUX scholing 20-09-2018

Door Alinda Docter
REDUX (REducing Delay through edUcation on eXacerbations) is het project van de CAHAG om door scholing van zorgverleners en educatie van patiënten longaanvallen (exacerbaties) in de eerste lijn eerder te herkennen en te behandelen.  Het REDUX programma is geïntegreerd in het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten (NACL) van de Long Alliantie Nederland.

Deze scholing is opgebouwd uit 3 modules die op één avond gegeven worden. Tijdens die scholing worden mappen uitgedeeld met herken- en actieplannen om mee te gaan werken in de praktijk.
Klik hier voor informatie en inschrijven.

NIEUW: Spirometrie ‘training on the job’

Door Alinda Docter
De aanleiding voor deze training zijn de uitkomsten van het onderzoek van 2017 naar de kwaliteit/uitvoering  van de spirometrieonderzoeken binnen de zorggroep Huisartsen Eemland.

De uitkomst van het kwaliteitsonderzoek was 60/40.  Dit betekent dat 60% van de beoordeelde spirometrie onderzoeken als ‘voldoende’ zijn afgegeven en 40% als ‘onvoldoende’.  Dit voldoet aan de landelijke norm maar er is wel degelijk ruimte voor verbetering. Daarom wordt er vanaf september 2018 een praktische ‘on the job’ scholing en coaching gegeven door de longfunctie-analisten van het MeanderMC. De scholing omvat training en coaching omtrent het afnemen van de spirometrie voor de huisartsenpraktijken die de COPD zorg gecontracteerd hebben bij Huisartsen Eemland. Doel is om de spirometrie onderzoeken die jaarlijks worden afgenomen te laten stijgen naar een ‘voldoende” percentage van 70%.
Klik hier voor informatie en inschrijven.

Terugblik Ziektelastscholing

Door Alinda Docter
De scholing werd op donderdag 5 juli 2018 gegeven en In totaal hebben 17 POH’s de scholing gevolgd. Aan de hand van laptops of iPad hebben we geoefend met de Ziektelastmeter. We kijken terug op een hele leuke, praktische en leerzame scholing waarin we een nieuwe tool hebben ontdekt. Met deze tool kunnen we in gesprek gaan met onze COPD patiënten over onderwerpen die zij belangrijk vinden en willen bespreken. Klik hier voor het hele verslag van de scholing.

Het Roer om

Door Rianne Dijkema en Alinda Docter
Wij hebben vanuit een groot aantal praktijken een reactie gekregen op onze berichtgeving met betrekking tot het Roer gaat om.

Nogmaals in het kort:
Per 1 januari 2016 is bij het voorschrijven van stoppen-met-roken medicatie vermelding van de letters SMR op een recept voldoende. Huisartsen hoeven daarnaast geen aanvullend formulier aan te leveren. Als de begeleiding van het stoppen-met-roken programma niet plaats vindt binnen de eigen praktijk, vergewist de huisarts zich van de medische noodzaak voor de voor te schrijven medicatie.

In de praktijk betekent dit dat wanneer medicatie nodig is in het kader van een stoppen-met-roken programma, dit niet langer via een formulier gecommuniceerd wordt naar de apotheek maar via een recept met de letters SMR daarop.

Een aanvulling hierop is dat dit ook geldt voor de apotheken buiten de eigen woonplaats zoals:
Apotheekzorg en de Nationale Apotheek.

  • Het SMR recept kan ook naar deze apotheken gewoon worden verzonden met de opmerking SMR erop. Deze worden verzonden via zorgmail of fax.
  • Patiënten hoeven niet eerst te betalen.
  • Let op: Wanneer een patiënt voor de 2e maal in het jaar om SMR medicatie vraagt dan wordt dit niet door iedere verzekeraar vergoedt.
  • Van belang is dat op het recept zowel de startverpakking, als het vervolgrecept wordt vermeld (dus voor de volledige periode indien dit van toepassing is). Er komt geen automatisch vervolg als er geen recept is aangemaakt. Heb je meerdere recepten bv: losse startverpakking en een los vervolgrecept dan op alle recepten SMR vermelden.
  • De apotheken buiten de eigen woonplaats ontvangen wel graag het formulier maar dit gaat m.n. om de gegevens van de patiënt zoals het adres, telefoonnummer en of mail adres.
  • Zij willen ook graag een up to date medicatieoverzicht ontvangen.

Vacature Huisartsen Chauffeur (m/v)

Door Dave Hoekstra
Regelmatig zijn wij binnen Meditaxi op zoek naar een geschikte kandidaat voor de functie van Huisartsen Chauffeur (m/v). Op dit moment is er een vacature voor huisartsen chauffeur in Amersfoort. Werkdagen zijn in principe om het weekend en soms, na overleg, een doordeweekse avond- of nachtdienst.

Wanneer u iemand kent die wellicht geschikt is om deze vacature in te vullen, wilt u hem/haar dan op deze vacature wijzen? Voor aanvullende informatie, klik hier. Voor meer informatie kun je terecht op de website van Meditaxi.