Uitnodiging Gezamenlijke Refereeravond Jeugdartsen, Kinderartsen en Huisartsen

Van samen werken naar samenwerken! 

Datum: Donderdag 28 juni 2018
Tijd: 19:00 uur – 21:00 uur
Locatie: Auditorium Wilhelmina Kinderziekenhuis & Kindertheater

Jeugdarts, huisarts en kinderarts hebben een deels overlappend werkveld, waarbinnen ze alle drie  hun eigen expertise hebben. Hoe kunnen wij van elkaars kennis en kunde en mogelijkheden profiteren?

Aan de hand van casuïstiek zullen we met elkaar exploreren waar we elkaar kunnen vinden in de wederzijdse samenwerking, wat we elkaar te bieden hebben en wat we van elkaar kunnen leren.

Na een motiverende opening van de avond zullen we in groepen uit een gaan om casuïstiek te bespreken, om deze vervolgens plenair terug te koppelen en zullen we afsluiten met een samenvatting hoe we elkaar het best kunnen bereiken.

Registratie (anders dan andere avonden)
We hopen op een grote opkomst, om een inschatting van de benodigde ruimte te krijgen vragen wij u om u door middel van deze link aan te melden voor deze avond.

Inschrijfkosten Voor deze avond geldt een tarief van € 30,- per persoon (incl. lopend buffet, koffie thee & frisdrank).

Voorlopig programma 18:15 uur Inloop met buffet 
19:00 uur 2-3 “Ted talks” (korte pitches): over samenwerking – Marjolein van den Brink, Huisarts te Amersfoort
19:30 uur Casuïstiek bespreking in break out sessies. Groep 1 voorzitters (leeftijd 12+): 

Marjolein van den Brink + Lisette Jongbloets + Menno van den Bergh

Groep 2 voorzitters (leeftijd 4-12): 

Floor Verhagen-Van Woerkum + Karin van de Bovenkamp + Berbe Paes

Groep 3 voorzitters Leeftijd 0-4): 

Andrea Krikke + Pieter Meijers + Willemien Klazema

20:15 uur Terugkoppeling uit de break out groepen 
20:45 uur Samenvatting 
21:00 uur Sluiting 

Verslag Meesterklas organisatie vroegsignalering dementie in de huisartsenpraktijk

Door Marieke de Korte
Op 12 juni kwamen 26 huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en een geriater bijeen voor de Meesterklas.
Het was een praktische en informatieve bijeenkomst waarbij er ruimte was om te netwerken. Met elkaar is gesproken over knelpunten waar we in de praktijk tegenaan lopen en het concept herziene werkafspraak geheugendiagnostiek werd aangevuld.

Het proces van diagnose van verschillende type dementie werd toegelicht door geriater Marloes Romijn. Ze besprak onder andere de signalen die aanleiding kunnen geven om te denken aan een andere vorm van dementie dan de ziekte van Alzheimer. Ze gaf duidelijke handvaten wanneer je als huisarts de diagnose dementie zelf kunt stellen.

Gea Antonides, specialist ouderengeneeskunde vertelde over gedragsproblemen bij dementie. Dit geeft patiënt en omstanders vaak enorme lijdensdruk. Medicatie is daarbij niet altijd te voorkomen maar Gea gaf wat punten mee: er is zelden één oorzaak dus probleem analyse is belangrijk waarbij je je altijd moet afvragen voor wie iets een probleem is.

Verslag nascholing vroegsignalering en screening dementie

Door Marieke de Korte
Woensdag 6 juni waren POH’s en assistenten aanwezig bij de nascholing over het signaleren van kwetsbaarheid en het proces van diagnosticeren van dementie.
Petra de Witte -van Eck, POH van de Heelkom, had een aantal aansprekende praktijk voorbeelden; bijvoorbeeld van de patiënte die er altijd keurig uitzag, maar nu regelmatig een afspraak vergeet en wat rommeliger gekleed gaat. Dit kan aanleiding zijn om eens verder in gesprek te gaan met haar. Een signalerende taak voor alle praktijkmedewerkers.

Judith Groothuis, verpleegkundig specialist geriatrie in MMC, ging in op de verschillende typen dementie. Het belang van vroegsignalering kwam aan de orde. De patiënt en mantelzorger hebben dan de tijd om met elkaar over de toekomst te spreken en de ondersteuning van de mantelzorg kan dan gestart worden en bij crisissituaties is het nuttig dat er een diagnose gesteld is. Verteld werd uit welke onderdelen de diagnostiek bestaat en wanneer de diagnose gesteld wordt.

Judith liet een filmpje zien waarin de ziekte van Alzheimer wordt toegelicht. Dit zou je ook als patiëntenvoorlichting kunnen gebruiken. Belangrijk om te weten dat het diagnosticeren van dementie bestaat uit vele puzzelstukjes waarbij de screeningsformulieren een onderdeel van uitmaken.

Heb je vragen voor Judith? Zij is te bereiken: 033-8507334, of via de mail.

Diagnose dementie gesteld door huisarts

Door Marieke de Korte
Bij aanvraag van een Wlz indicatie bij mensen met dementie wil het CIZ een document hebben waaruit o.a. blijkt door wie de diagnose gesteld is en wanneer. Als er een brief van de geriater of specialist ouderengeneeskunde is met deze diagnose dan kan een deel van deze brief daarvoor gebruikt worden. Maar als de huisarts zelf de diagnose dementie gesteld heeft dan is daarvoor een ander document nodig. Wat ze precies nodig hebben leest u hier.
Huisarts Francoise Langens heeft na overleg met het CIZ deze voorbeeldbrief opgesteld. Deze brief kan gebruikt worden als document om mee te sturen naar het CIZ.

Gevolgen nieuwe wetgeving – gegevensuitwisseling

Door Helma Groeneweg
Ineen, onze branchevereniging, heeft aan de Vaste Kamercommissie VWS een brief geschreven met daarin het verzoek om aandacht te vragen bij de minister voor de gevolgen van ogenschijnlijk tegenstrijdige opdrachten in wet- en regelgeving. Zij hebben gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is om meer wettelijke grondslagen te creëren om in het kader van de patiëntveiligheid en/of de kwaliteit van zorg gezondheidsgegevens van patiënten te (mogen) verwerken, dan wel op een andere manier via aanpassingen in de regelgeving te bewerkstelligen zodat zorgaanbieders (in de eerste lijn) niet belemmerd worden bij hun taakuitoefening. Dit ten behoeve van optimale patiëntenzorg.

Klik hier voor gehele brief.

Uitnodiging Kring-symposium 20 juni 2018

Woensdagavond 20 juni a.s. organiseren wij ons jaarlijkse Kring-symposium van Midden-Nederland van 17.00-22.00 uur in Utrecht. Dit jaar is het onderwerp Organisatie & Infrastructuur (O&I) en Zorg Op de Juiste Plek (ZODJP).

Voor huisartsen, directies van zorggroepen, bestuurders en beleidsmedewerkers uit de eerste en tweede lijn is een mooi inhoudelijk programma gemaakt met een aantal inspirerende sprekers. Dit jaar onder meer met Ella Kalsbeek, voorzitter van de LHV, Marc Bruijnzeels, directeur van het Jan van Es Instituut, Guy Schulpen, medisch directeur van het ZIO en lid van de taskforce Zorg Op De Juiste Plek.

Voor ZODJP en O&I zijn we in de regio en ook landelijk regelmatig met elkaar in gesprek in diverse overleggen en bijeenkomsten. Dit symposium is een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten, nieuwe kennis op te doen en ervaringen te delen.

Organisatie & Infrastructuur en Zorg Op de Juiste Plek: the sky is the limit……?!
Er wordt gestreefd naar kwalitatief goede, persoonsgerichte, samenhangende en betaalbare zorg. ZODJP en nu ook O&I worden ingezet om dat te bereiken. Is ons bord al niet te vol? Hoe acteren we gezamenlijk vanuit onze eigen kracht in Midden-Nederland? Hoe kunnen we mogelijkheden binnen wet- en regelgeving & contractering optimaal gebruiken? Wat is daarvoor nodig?

Het definitieve programma met plenaire presentaties en deelsessies is inmiddels bekend. U kunt zich kosteloos inschrijven. De aanmelding voor de diverse deelsessies regelen we ter plekke bij het symposium. Voor dit symposium is accreditatie voor huisartsen aangevraagd. Op 20 juni verwelkomen we u graag bij The Colour Kitchen in Utrecht (Zuilen).

Graag tot dan!

Hartelijke groet namens het Kringbestuur Midden-Nederland,
Henk van den Assem, Hiltjo Graafland en Guus Hermsen

Eerste ervaringen met het nieuwe consultatieteam van Huisartsen Eemland

Door Jeannette Moll-Marx – POHGGZ Praktijk de Koppel en Praktijk de Ronde Tafel Hoevelaken
Consulteren kon al langer in VitalHealth, echter dat liep niet altijd even voorspoedig. Sinds 1 april is er een consultatieteam aangetreden en kreeg daarmee een gezicht. We hebben persoonlijk kennis kunnen maken met een aantal leden van het consultatieteam van HA Eemland. Te weten 2 psychologen, een psychiater en een kaderarts.

Huisartsen in de regio, kunnen laagdrempelig gebruik maken van het team en een consultatie aanvragen is via VitalHealth een fluitje van een cent. Wij van de huisartsenpraktijken de Koppel en de Ronde Tafel uit Hoevelaken maken hier dankbaar gebruik van. Hoe vaak gebeurt het niet dat je met een vraag zit over medicatie, en of dat het fijn is dat iemand even met je meedenkt over behandel– en verwijsmogelijkheden of juist eens out of the box met nieuwe inzichten komt. In Hoevelaken hebben we inmiddels ook persoonlijk kennis gemaakt met psychiater Remke van Staveren.

Vrijdag 25 mei is Remke van Staveren, de psychiater volwassen en ouderenzorg, naar de praktijk gekomen Ze heeft met de huisartsen kennis gemaakt en even face to face een aantal consultaties doorgesproken. Ik had een persoonlijk gesprek aangevraagd voor een patiënt. Het dossier had ik al open gezet voor Remke, zodat ze zich kon inlezen en op de hoogte was van de consultatievraag. Daarna heeft zij samen met mij een patiënt gesproken en dat was voor ons alle drie een plezierige en positieve ervaring. Voor de patiënt heel prettig om binnen 1 à 2 weken op je eigen praktijk in aanwezigheid van je huisartsarts of POHGGZ een gesprek te hebben met een psychiater en zo je gezondheidsvragen te kunnen bespreken. De patiënt denkt nu na over de nieuwe inzichten die ze n.a.v. dit gesprek heeft opgedaan en ervaart regie over haar eigen behandeling. Voor mij als POHGGZ heel plezierig om zo te kunnen samenwerken met de psychiater. Toegankelijk, korte lijnen en persoonlijk. Ik ken Remke van Staveren nog van mijn werkperiode in het ziekenhuis Meander op de psychiatrieafdeling, dus ze was voor mij al een bekend gezicht.

Met dit team zijn de problemen die in het verleden bestonden, zoals de anonimiteit van degene die je consulteert, antwoorden die weken op zich lieten wachten, of helemaal niet beantwoord werden niet meer aan de orde.

Ik hoop oprecht dat collega’s uit de regio veel gebruik gaan maken van het consultatieteam van HA Eemland en dat dit team een niet meer weg te denken plek krijgt. Ik ben positief.

Vooraankondiging!

Door Helma Groeneweg
Wij zijn verheugd jullie te kunnen mededelen dat per 18-06-2018 Carolien Spierings, psychiater Kind & Jeugd, toegevoegd zal worden aan het consultatieteam.

Carolien is werkzaam bij GGZ Centraal. Naast haar uitgebreide kennis omtrent Kind & Jeugd is Carolien ook consulent bij Abrona (VG & LVB) en consulent bij Bartimeus.

Zij is vanaf 18-06 op dinsdag en donderdag tussen 16.00-17.00 uur bereikbaar op 06-12073683 of 033-4603500. Graag de consultatievraag in VitalHealth zetten zodat wij de consultaties aan de betreffende consulent kunnen vergoeden. In de eerst volgende nieuwsbrief Carolien zichzelf nog even voorstellen.

Scholing Inhaleren: wat en waarom?

Door Alinda Docter
Huisartsen Eemland verzorgt de scholing Inhaleren: wat en waarom? voor alle POH’s die deelnemen aan de COPD-keten. Longverpleegkundige Gea van Essen zal de scholing geven.

De training bestaat uit de volgende items:

  • Uitleg over luchtwegmedicatie en ICS
  • Uitleg over de diverse inhalatoren en hulpmiddelen
  • Uitleg over de juiste inhalatietechniek
  • Er wordt aandacht besteedt aan de veranderingen m.b.t. inhalatietechniek en de richtlijnen.
  • Er is volop aandacht voor het oefenen met de diverse inhalatoren en het stellen van vragen.

Maximaal aantal deelnemers: 15

Geef je snel op want vol is vol!

Datum: Woensdag 20 juni 2018Huisartsen Eemland (vergaderzaal beneden, linker ingang
Nijverheidsweg Noord 60a te Amersfoort
Programma: 15:30u – 17:30u
Accreditatie: Is aangevraagd bij de V&VN en NVvPO
Kosten: Gratis voor deelnemers waarvan de huisartsen zijn aangesloten voor de COPD module bij HE
Aanmelden: Mail je naam, praktijknaam en registratienummer door naar info@huisartseneemland.nl.

Scholing Ziektelastmeter COPD
Door Alinda Docter
Op donderdag 5 juli 2018 wordt er door kaderhuisarts COPD Roel Wennekes een scholing gegeven over het gebruik van de ziektelastmeter als tool bij de jaarlijkse controle. Klik hier voor meer informatie over de scholing.

Geen ALV op 27 juni

Beste collega’s, de ALV van 27 juni a.s. gaat niet door. Op 12 september zorgen we weer voor een mooi programma.
Hartelijke groet, Nienke van Delden, secretaris namens het bestuur van de HCE.