Onafhankelijke cliëntondersteuning

Door Marieke de Korte
Cliëntondersteuners geven advies en begeleiding bij vragen over zorg, opvoeding, wonen, werk en inkomen. Er zijn geen kosten aan verbonden, dit is wettelijk zo geregeld. Patiënten en mantelzorgers kunnen zelf bellen met organisaties die deze onafhankelijke cliëntondersteuning bieden.

Voor bemiddeling naar zorg en ondersteuning vanuit Wmo of voor het vinden van een geschikte Wlz- instelling kunnen de onafhankelijk cliëntondersteuners ingeschakeld worden. De cliëntondersteuners werken voor mensen van alle leeftijden.

In onze regio zijn dat:

Clientondersteuning Zorgsoort Contactgegevens  
MEE 

 

 

Wmo en Wlz AmersfoortBaarn

Barneveld

Leusden

Nijkerk

Scherpenzeel

Soest

Woudenberg

Meer info zie hier.

Voor de gemeentes Barneveld en Scherpenzeel meer info hier.

033-2048677035-3030165

055-5269200

030-2642222

055-5269200

033-2772324

035-3030166

033-3034354

Zorgkantoor Zilveren Kruis Wlz Amersfoort, Baarn, Leusden, Nijkerk, Soest, Woudenberg 038-4567888
Zorgkantoor Menzis Wlz Barneveld en Scherpenzeel 088-2224242
Zorgbelang Wmo en Wlz Voor hele regioMeer informatie hier. 0900-2438181

Consultatie kaderhuisarts Diabetes, CVRM en COPD via Portavita

Door Alinda Docter en Rianne Dijkema
Vanaf nu is het mogelijk om, vanuit Portavita, een consultatie te doen bij de kaderhuisartsen Diabetes, CVRM en COPD. De antwoorden kunnen zowel door de kaderhuisarts of de zorgprogrammacoördinator van het betreffende zorgprogramma beantwoord worden. Deze consultatiemogelijkheid is zeker geen vervanging van de consultatie specialist, maar een toevoeging op het huidige systeem. O.a. de strenger wordende eisen t.a.v. beveiliging en privacy (AVG), zijn een reden om alle correspondentie met derden via het Portavita-dossier van de patiënt te laten verlopen. Bijkomend voordeel is dat de gegeven antwoorden te allen tijde beschikbaar blijven ter inzage omdat deze vanaf nu gekoppeld zijn aan het Portavita-dossier van de patiënt. Daarnaast kunnen wij meekijken in het Portavita-dossier van de patiënt, dus dit scheelt beide partijen tijd.

Bovenstaande is dus echt bedoeld voor het stellen van medisch inhoudelijke vragen. Vragen rondom de organisatie en logistiek van de zorgverlening ‘rondom’ de patiënt mogen nog wel via de mail.

De werkafspraak is dat er na de aanvraag van een consultatie binnen twee weken een reactie gegeven wordt. Dit geldt overigens ook voor de consultaties naar de specialist.