P&O adviseur: José van Unen

Mijn naam is José van Unen. Drieënveertig jaar geleden ben ik geboren in Amersfoort en daar woon ik nog steeds met veel plezier. Ik ben getrouwd, heb een dochter (20) die studeert in Amsterdam en een hond. Kortom; huisje, boompje, beestje en dat bevalt prima. Daarnaast heb ik een druk sociaal leven, sport graag en trek er graag op uit.

Na het behalen van mijn middelbare schooldiploma ben ik gaan werken. Ik heb in de meest uiteenlopende sectoren en op diverse afdelingen mogen werken waardoor ik heb kunnen ervaren dat het P&O vak mij het meeste plezier oplevert. Tijdens mijn loopbaan heb ik tevens een aantal opleidingen gevolgd waaronder o.a. Bedrijfscorrespondentie, opleiding tot Secretaresse en een korte boekhoudcursus.

Kortom, ik heb er zin in. Sinds 1 december jl. ben ik als Junior P&O Adviseur gestart bij Huisartsen Eemland BV en zullen alle gerelateerde P&O disciplines van de HAP tot mijn takenpakket gaan behoren. Ik ben voornamelijk bekend met de administratieve kant rondom het P&O vak waardoor ik een enorme leuke uitdaging zie om mij vaardigheden te verbreden.

Ik hoop jullie allemaal snel te ontmoeten!

José van Unen
E: j.vanunen@huisartseneemland.nl
T: 0900 – 555 22 88
Werkdagen: maandag t/m donderdag

Kerstgroet

Huisartsen Eemland wenst iedereen fijne dagen!

Huisarts ontzorgt of ontzorgd?

Door Marieke de Korte
Scholingsbijeenkomst op donderdag 15 februari 2018 van 17:30-20:30 u. voor huisartsen, POH’s en assistenten.

•    Een halve middag bellen om de juiste (zorg)aanbieder bij de vragen van de patiënt te vinden?
•    Vraagt de patiënt u om advies over vervoer, mogelijkheden voor respijtzorg, maaltijdvoorziening etc.?
•    Hoe is het nu geregeld met de ELV in de regio?

Informatie over cliëntondersteuning, zorg vanuit de Wmo en Wlz en info over ELV/Centraal aanmeldpunt zal gegeven worden op de scholingsbijeenkomst op 15 februari 2018. Er is veel ruimte voor vragen uit de praktijk. Heeft u al vragen? Dan horen we die graag alvast van u, zodat de sprekers hier rekening mee kunnen houden.

Voor de huisartsenpraktijken die deelnemen aan het Zorgprogramma Ouderenzorg van Huisartsen Eemland is de scholing gratis, in overige gevallen wordt een bedrag van 25 euro per persoon in rekening gebracht. Accreditatie wordt aangevraagd.

Locatie:
Atelier 300c
Terrein de Wagenwerkplaats
Soesterweg 300c
3812 BH  Amersfoort
Goed bereikbaar per trein (OV) en er is voldoende parkeerruimte.
Klik hier voor de routebeschrijving.
Vanaf 17:30-18:00 u. staat er soep met broodjes voor u klaar en om 18:00 u. start het programma dat zal duren tot 20:30 u.

Mantelzorgwijzer

Door Marieke de Korte
Voor een mantelzorger is het soms (ook) lastig de weg te vinden in de wirwar van Wmo en Wlz zorg. Er is een nieuwe website www.mantelzorgwegwijzer.nl die is ontwikkeld door Zilveren Kruis in samenwerking met Vilans en mantelzorgers.U kunt de mantelzorger hiernaar verwijzen. Overigens is het als hulpverlener ook best handig om de website te gebruiken bij vragen van patiënten over Wmo en Wlz zorg.

Nieuwe release Vitalhealth

Door Jan Joost Liefhebber
Er is een nieuwe release van Vitalhealth. Klik hier voor een overzicht van de wijzigingen.

Verwijzing Jeugd GGZ regio Eemland

Door Monique de Goeij
Via dit schrijven informeren wij u over de wijzigingen in de inkoop per 2018. De Jeugd GGZ is opnieuw aanbesteed. Dit heeft wijzigingen in producten en aanbieders  opgeleverd. Hieronder de wijzigingen:

 • DBC’s worden afgeschaft per 1-1-2018 voor de Jeugd GGZ en dus daarmee de DBC-bekostigingssystematiek.
 • Ambulante jeugd GGZ is opnieuw aanbesteed. Dit heeft een gewijzigde lijst aanbieders opgeleverd. Voor het overgrote deel zijn de aanbieders gelijk gebleven, een aantal nieuwe zijn toegevoegd en een aantal zijn niet meer gecontracteerd. Zie de bijlage voor het overzicht.
 • Er wordt er gewerkt met interventieniveaus:
 1. Jeugd GGZ interventieniveau 1 -> is toereikend voor de meeste behandelingen (circa 40 uur).
 2. Jeugd GGZ interventieniveau 2 -> ingezet wanneer bij aanvang wordt ingeschat dat de behandeling langer zal gaan duren dan de circa 40 uur.
 3. Jeugd GGZ interventieniveau 3 -> ingezet bij behandelingen met een hoog specialistisch langdurig karakter.

Uit analyse van de data van de afgelopen jaren blijkt dat interventieniveau 1 het meest van toepassing zal zijn (80%).

 • 11 oktober jl. is er een informatiebijeenkomst geweest waarin deze wijzigingen zijn besproken. Dit is alweer een tijdje geleden, daarom stellen wij u in de gelegenheid om vragen, knelpunten en onduidelijkheden te melden via  coordinatieteam@amersfoort.nl.
 • Indien wenselijk kunnen wij op basis van uw vragen een tweede informatiebijeenkomst organiseren medio februari 2018.

Bron: Gemeente Amersfoort

Openstaande vacatures JGGZ

Door Monique de Goeij
Gezocht: POH Jeugd GGZ en een Kwaliteitsmedewerker Jeugd GGZ (8-16 uur)
Als POH Jeugd GGZ ondersteun je de huisarts in de rol van poortwachter bij het verlenen van GGZzorg. Het gaat vooral om vraagverheldering en (kortdurende) begeleiding van patiënten van 0 tot 18 jaar (en hun ouders). Doel is om de eerstelijns GGZ-zorg vanuit de huisartsenpraktijk te versterken en te verbinden met het Sociaal Team, de jeugdarts (GGD) en waar nodig specialistische hulp. Als POH Jeugd GGZ sta je met één been in de huisartsenpraktijk, de andere in het omliggende veld. De termen motiveren, verbinden en samenwerken met als drijfkracht de passie voor het kind kenmerken jou als professional.
Klik hier voor de volledige vacature

HCE

Stichting Diamuraal is per  1-1-2017 omgevormd tot Huisartsen Eemland BV, waarvan de HCE 100 % aandeelhouder is. 2017 was dus het jaar waarin we als nieuwe organisatie van start zijn gegaan. Manon van Leeuwen, directeur van HE BV, werkt volgens het ` sandwich-model’: zij legt verantwoording af aan de aandeelhouders (zijnde HCE) en de Raad van Commissarissen (RvC onder voorzitterschap van Henri Hofsteenge).

In 2018 zal er een 2-koppige directie worden aangesteld (Raad van Bestuur): een algemeen directeur en een medisch directeur. Dit model biedt meer borging van de medische inhoud en er is een betere bestuurlijke continuïteit. Manon van Leeuwen is ad interim aangesteld, haar aanstelling is gelukkig wel verlengd.

Klik hier voor de volledige nieuwsbrief van de HCE.

VIM-commissie HAP Amersfoort zoekt leden

De VIM commissie is op zoek naar:

 • een Huisarts;
 • een ervaren ELV-er;
 • een ervaren Chauffeur;

Doel van het melden van incidenten is de kwaliteit en veiligheid van de zorg te verbeteren. Door incidenten te analyseren kan de oorzaak van het ontstaan ervan achterhaald worden. Zo nodig kunnen daarna maatregelen getroffen worden om de kans op herhaling in de toekomst verkleinen. De VIM commissie doet onafhankelijk intern onderzoek en geeft adviezen voor eventuele verbeterpunten. De multidisciplinaire onderzoekscommissie bestaat uit een Huisarts, ELV-er, Triagist(en) en Chauffeur.

Wij vragen:

 • Een Huisarts, Triagist of ELV-er Chauffeur die in staat is om voldoende afstand te nemen van de eigen achtergrond om te komen tot een onafhankelijke, onpartijdige en objectieve beeldvorming;
 • Affiniteit met kwaliteit en patiëntveiligheid;
 • Minimaal 1 jaar ervaring met regelmatige diensten op de huisartsenpost.
 • Bereidheid tot het volgen van scholing en bijwonen van vergaderingen.

Aanbieding:

 • Inspirerende multidisciplinaire commissie;
 • Leden krijgen waar nodig een (interne) PRISMA training aangeboden in het doen van VIM-onderzoek;
 • Minimaal eens per maand overleg met de commissieleden;
 • Vergoeding op basis van gemaakte uren;
 • Ondersteuning vanuit Huisartsen Eemland.

Interesse of meer informatie? Neem contact op Cristien Luycx – Westerhuis, Beleidsmedewerker Kwaliteit
c.luycx@huisartseneemland.nl

Calamiteiten-commissie HAP Amersfoort zoekt leden

De calamiteitencie is op zoek naar:

 • een Huisarts;
 • een ervaren ELV-er
 • een ervaren Triagist.

De calamiteitencie. doet op verzoek van de directie onafhankelijk intern onderzoek naar onverwachte, ernstige uitkomsten van de zorg welke gemeld zijn bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en geeft adviezen voor eventuele verbeterpunten. De multidisciplinaire onderzoekscommissie bestaat uit een Huisarts, ELV –er, Triagist en Ambtelijk Secretaris.

Wij vragen:

 • Een Huisarts, Triagist of ELV-er die in staat is om voldoende afstand te nemen van de eigen achtergrond om te komen tot een onafhankelijke, onpartijdige en objectieve beeldvorming;
 • Affiniteit met kwaliteit en patiëntveiligheid;
 • Minimaal 2 jaar ervaring met regelmatige diensten op de huisartsenpost.
 • Bereidheid tot het volgen van scholing en bijwonen van vergaderingen.

Aanbieding:

 • Inspirerende multidisciplinaire commissie;
 • Leden krijgen waar nodig een (interne) PRISMA training aangeboden in het doen van calamiteitenonderzoek;
 • Minimaal twee keer per jaar overleg met de commissieleden;
 • Vergoeding op basis van gemaakte uren;
 • Ondersteuning vanuit Huisartsen Eemland.

Interesse of meer informatie? Neem contact op Cristien Luycx – Westerhuis, Beleidsmedewerker Kwaliteit:
c.luycx@huisartseneemland.nl