HCE

Stichting Diamuraal is per  1-1-2017 omgevormd tot Huisartsen Eemland BV, waarvan de HCE 100 % aandeelhouder is. 2017 was dus het jaar waarin we als nieuwe organisatie van start zijn gegaan. Manon van Leeuwen, directeur van HE BV, werkt volgens het ` sandwich-model’: zij legt verantwoording af aan de aandeelhouders (zijnde HCE) en de Raad van Commissarissen (RvC onder voorzitterschap van Henri Hofsteenge).

In 2018 zal er een 2-koppige directie worden aangesteld (Raad van Bestuur): een algemeen directeur en een medisch directeur. Dit model biedt meer borging van de medische inhoud en er is een betere bestuurlijke continuïteit. Manon van Leeuwen is ad interim aangesteld, haar aanstelling is gelukkig wel verlengd.

Klik hier voor de volledige nieuwsbrief van de HCE.