POH dag 2018

Door Marieke de Korte
Op 11 januari 2018 is de POH dag voor alle POH-S en POH-GGz in de regio Eemland.
De dag wordt georganiseerd door Tosca, Helma, Rianne en Marieke om alle POH collega’s in het zonnetje te zetten.
We hopen zoveel mogelijk collega’s te ontmoeten.
We hebben onderwerpen op de agenda die interessant zijn voor zowel POH-S als POH-GGZ.
De bijeenkomst is in het mooie Leerhotel het Klooster en gaat vergezeld van een lekker hapje en drankje.
We hopen dat het met deze ingrediënten een leerzame en gezellige dag wordt.
Alles over de POH dag kun je terugvinden op de speciale pagina op onze site.

Convenant gegevens uitwisseling

Door Marieke de Korte
GGD regio Utrecht, Stichting wijkteams Amersfoort en Huisartsen Coöperatie Eemland in de persoon van Peter Rijsman hebben afgelopen maand het convenant gegevens uitwisseling ondertekend. We werken met steeds meer organisaties samen om patiënten zorg en ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld bij ouderenzorg, jeugdzorg of GGZ, maar ook op thema’s als leefstijl, huiselijk geweld, eenzaamheid etc. Veel samenwerkingspartners hebben een eigen privacy regeling. Het convenant is daar een aanvulling op.

In het kort komt het er op neer dat veel gegevens gedeeld kunnen worden, mits relevant en met toestemming van de patiënt. Het is belangrijk dat in het HIS genoteerd wordt welke informatie gedeeld is en dat de patiënt toestemming heeft gegeven. De complete tekst leest u hier.

TNO ScheidingsATLAS

Door Jan Joost Liefhebber
Minddistrict heeft in samenwerking met TNO een module ontwikkeld voor ouders die zijn gescheiden of die gaan scheiden. Deze module (de ScheidingsATLAS) gaat over het ouderschap tijdens of na de scheiding, de invloed op het kind, het contact met de andere ouder, en ook nog voor jezelf blijven zorgen. De module wordt onderzocht door TNO. De ouder zal de module daarom ook niet volgen op het Huisartsen Eemland-platform, maar zal verwezen worden naar de website van TNO om zich daar aan te melden. Uiteindelijk kunnen we de module (als hier vraag naar is) ook direct op ons  eigen platform aanbieden, tot die tijd is het verwijzen naar TNO een goed aanbod. Ook huisartsen mogen ouders naar TNO verwijzen.
Klik hier voor de folder van TNO ScheidingsATLAS of ga naar www.tno.nl/atlas.

Contract ketenzorg 2018

Door Monique de Goeij
Zilveren Kruis heeft aangegeven de contracten voor ketenzorg DM en COPD voor 2018 te willen verlengen onder dezelfde condities en tarieven van het contract voor 2016/2017. Het contract voor CVRM loopt nog tot 1-1-2019.  Er was geen mogelijkheid om te onderhandelen over het tarief of over nieuwe innovaties onder de betaaltitel van O&I. Zij zijn hier nog niet klaar voor en willen het komend jaar zichzelf de tijd geven om samen met de zorgaanbieders in gesprek te gaan over een nieuw inkoopbeleid voor 2019. Uiteraard zijn wij hierbij ook uitgenodigd. Huisartsen Eemland Zorg is na overleg met de HCE akkoord gegaan met de verlenging en heeft ook de tarieven die wij betalen aan de huisartsen voor de ketenzorg in 2018 niet gewijzigd. De contracten worden voor het einde van dit jaar nog naar jullie verzonden.

Toekenning Opleidingsvouchers

Door Irma Huizer
UFA stelt voor elke achterstandspraktijk zogenaamde opleidingsvouchers beschikbaar. Hiermee stimuleren we praktijken een op achterstandspatiënten gerichte scholing te doen. Voor de opleidingsvouchers wordt € 500,- per normpraktijk voor opleidingen specifiek gericht op achterstandsproblematiek beschikbaar gesteld.

  • vier sterren praktijken mogen zonder motivatie een aanvraag indienen
  • drie/twee/een sterren praktijken mogen een gemotiveerde aanvraag indienen mits de opleiding betrekking heeft op specifieke achterstandsproblematiek

Uit de vouchers kunnen cursuskosten en een eventueel gehuurde cursuslocatie betaald worden. De cursussen kunnen bijvoorbeeld bij Pharos worden gevolgd. Bekijk hier het aanbod van de scholingen van Pharos. Wil je gebruik maken van deze regeling? Stuur dan een bericht naar info@stichtingufa.nl.
Bron: Stichting UFA

Afronding selectieprocedure en benoeming medisch directeur

Beste huisartsen,

U bent op 27 oktober geïnformeerd over de procedure voor de selectie en benoeming van een medisch directeur voor Huisartsen Eemland B.V.
Hierbij informeren wij u over het vervolg hiervan.

Naast Dianne Jaspers hebben zich geen andere huisartsen kandidaat gesteld. De selectiecommissie bestaande uit twee commissarissen heeft naar aanleiding van de sollicitatie van Dianne een gesprek met haar gehad. Daarna heeft de Raad van Commissarissen besloten Dianne vanaf 1 januari 2018 aan te stellen als medisch directeur.

Met vriendelijke groeten,

Peter Rijsman, voorzitter bestuur Huisartsen Coöperatie Eemland
Henri Hofsteenge, voorzitter raad van commissarissen Huisartsen Eemland B.V.