Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen

Door Marieke de Korte
Via het zorgprogramma kwetsbare ouderen van Huisartsen Eemland kan de ouderenzorg in de huisartsenpraktijk georganiseerd worden. Het biedt de mogelijkheid om via Portavita beveiligd te communiceren waarbij een aantal gegevens zoals het individueel zorgplan gedeeld worden.
Geen standaard afvinklijstjes, maar wel de mogelijkheid om screeningslijsten te gebruiken en te delen met ketenpartners. De kwetsbare ouderen blijven in beeld. Het zorgprogramma kwetsbare ouderen vindt u hier.
Voor praktijken die meer willen weten over het zorgprogramma kwetsbare ouderen is het mogelijk om een afspraak te maken met Marieke de Korte, programma coördinator zorgprogramma ouderen.
Informatie of afspraak maken via: info@huisartseneemland.nl

Ondertekening ketensamenwerking regio Eemland

Door Manon van Leeuwen
Vorige week hebben we het regioplan kortdurend verblijf ondertekend met het Meander en de bestuurders van Amaris ZorggroepAccolade ZorgBeweging 3.0De KoperhorstLyvoreSt. Pieters en Bloklands Gasthuis en Zorg- en Wooncentrum De Haven. In het najaar 2017 wordt gewerkt aan uitbreiding van deze keten met organisaties in Barneveld en omgeving. De zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zien dit soort ketensamenwerking als een opmaat naar een betere coördinatie van zorg in de regio.

Als huisartsen kunnen we nu gebruik maken van www.verwijshulp.nl om als er sprake is van een kortdurend verblijf, snel een geschikte plek te vinden. Deze site biedt een actueel overzicht van de beschikbare plekken. Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde kunnen elkaar zowel tijdens kantooruren als de avond-, nacht- en weekenduren consulteren.

Samen met het Meander werken we nu nog aan een oplossing om ook één centraal aanmeldpunt te organiseren zodat het voor ons als huisarts nog eenvoudiger wordt een geschikte plek te vinden. We houden jullie op de hoogte van deze ontwikkelingen. Onderstaand persbericht is deze week verspreid:
Persbericht kortdurend verblijf regio Eemland