Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen

Door Marieke de Korte
Via het zorgprogramma kwetsbare ouderen van Huisartsen Eemland kan de ouderenzorg in de huisartsenpraktijk georganiseerd worden. Het biedt de mogelijkheid om via Portavita beveiligd te communiceren waarbij een aantal gegevens zoals het individueel zorgplan gedeeld worden.
Geen standaard afvinklijstjes, maar wel de mogelijkheid om screeningslijsten te gebruiken en te delen met ketenpartners. De kwetsbare ouderen blijven in beeld. Het zorgprogramma kwetsbare ouderen vindt u hier.
Voor praktijken die meer willen weten over het zorgprogramma kwetsbare ouderen is het mogelijk om een afspraak te maken met Marieke de Korte, programma coördinator zorgprogramma ouderen.
Informatie of afspraak maken via: info@huisartseneemland.nl

Verslag netwerkbijeenkomst Voeding bij (kwetsbare) ouderen

Door Marieke de Korte
Op 5 oktober 2017 was de netwerkbijeenkomst Voeding bij (kwetsbare) ouderen voor POH’s en wijkverpleegkundigen die samenwerken in het zorgprogramma kwetsbare ouderen van HE zorg.
Diëtiste Doke Mol vertelde onder andere dat ondervoeding veel voorkomt bij ouderen. Een oudere is ondervoed bij BMI<20, bij >10% onbedoeld gewichtsverlies in 6 maanden of >5% onbedoeld gewichtsverlies in 1 maand. Cijfers over prevalentie ondervoeding bij ouderen in de thuissituatie variëren van 13% tot 40% (prevalentie is hoger is als er Thuiszorg is). Ondervoeding heeft allerlei vervelende gevolgen zoals: tragere wondgenezing, meer kans op decubitus, hogere mortaliteit. Afname van spiermassa veroorzaakt afname van de algehele conditie. Screening op ondervoeding is dus belangrijk. In het zorgprogramma ouderenzorg komt ondervoeding aan de orde als vraag in de Trazag.
Meetinstrument voor vaststellen (risico op) ondervoeding is de SNAQ+,  toegelicht werd hoe deze te gebruiken. Praktische tips en interventie mogelijkheden werden besproken.
Verder was er aandacht voor gebruik vitamine D bij kwetsbare ouderen. Waarbij het van belang is voldoende calciumrijke producten te eten en ook nog voldoende bewegen.
Kortom: kenmerkend voor de ouderenzorg is dat er veel factoren meespelen die elkaar beïnvloeden.

Als er nog POH’s zijn die deze scholing over voeding bij (kwetsbare) ouderen ook willen volgen: laat het zo spoedig mogelijk weten via info@huisartseneemland.nl.
Bij voldoende belangstelling zullen we proberen deze geaccrediteerde scholing (dit jaar) nog te herhalen.

Module ‘Problemen met Benzodiazepine’ terug van weggeweest

Door Tosca Schilperoort
De module ‘Problemen met Benzodiazepine’ is terug van weggeweest. We willen deze module opnieuw beschikbaar stellen, omdat slaap een belangrijke focus zal krijgen in het GGZ programma van 2018. Zo gaan 5 huisartsenpraktijken starten met een pilot van de Slaapstraat en zal in Scherpenzeel een programma gericht op afbouwen van benzodiazepinen starten. Benzodiazepinen zijn niet los te zien van slaapproblematiek en houden het probleem vaak in stand. De module en het dagboek zijn daarom vanaf vandaag opnieuw beschikbaar.

Vergelijkingsmateriaal modules/trainingen/dagboeken

Door Tosca Schilperoort
Ben je benieuwd hoe jouw collega’s eHealth toepassen? Dit is je kans! Wij hebben een overzicht gepubliceerd met modules, trainingen en dagboeken welke gebruikt zijn sinds januari 2017. Zo kun je zien welke modules jouw collega’s gebruiken en welke trainingen er vooral door patiënten worden gekozen. Het valt ons vooral op dat er steeds meer verschillende modules gebruikt worden en dat is goed nieuws! Heel leuk om te zien dat de POH-GGZ vertrouwt raakt met Minddistrict. Laten we deze trend voortzetten!
Klik hier voor het overzicht.

Koppeling VitalHealth en Minddistrict

Door Jan Joost Liefhebber
Sinds de ingebruikname van VitalHealth en Minddistrict had Huisartsen Eemland de wens om een koppeling te krijgen tussen deze systemen. VitalHealth en Minddistrict hebben nu de eerste versie van deze koppeling opgeleverd. Vanaf vandaag kunnen huisartsenpraktijken gebruik maken van de koppeling in VitalHealth. Met deze koppeling kan Minddistrict vanuit VitalHealth worden geopend en kunnen patiëntgegevens worden overgedragen. De handmatige handelingen zoals inloggen en dossiers aanmaken vervallen hiermee in Minddistrict. Door het realiseren van de koppeling zijn onderstaande functies nu mogelijk vanuit VitalHealth:

  • Inloggen in Minddistrict
  • Een dossier aanmaken in Minddistrict
  • Een standaard module voor een patiënt klaarzetten

Huisartsen Eemland, VitalHealth en Minddistrict gaan door met het ontwikkelen en verbeteren van deze koppeling. Tips en opmerkingen worden bij het bureau van Huisartsen Eemland verzameld en meegenomen in de verdere ontwikkeling.

Handleiding
De tab ‘’Portalen’’ en ‘’eHealth’’ zijn toegevoegd in het GGZ dashboard van VitalHealth. Door op ‘’Open Minddistrict’’ te klikken opent het Minddistrict platform, er wordt direct een dossier voor de patiënt aangemaakt in Minddistrict.

Let op! De eerste keer moet een e-mailadres worden ingevuld. Vul hier het e-mailadres in dat aan je Minddistrict account is gekoppeld!

Vanuit de tab ‘’eHealth’’ kan een standaard module worden klaargezet. Door op het + teken te klikken opent de bibliotheek.

Wanneer een module is klaargezet kan je direct naar de module in Minddistrict gaan door op het icoon te klikken.

Let op!

  • Binnen VitalHealth zijn alleen de modules zichtbaar die vanuit VitalHealth klaargezet zijn.
  • Feedback, berichten en meldingen blijven volgens de normale werkwijze uitgevoerd worden binnen het Minddistrict platform.

Huisartsen-Specialistendiner

Door Ismene Tchaoussoglou
Op 16 november vindt aansluitend aan het jaarlijkse Meander symposium het Huisartsen-Specialistendiner plaats in de Foyer van Meander MC aan de Maatweg in Amersfoort. De uitnodigingen hiervoor hebben jullie inmiddels ontvangen. Wellicht heb je je al aangemeld? Zo niet dan kan dit alsnog via www.wdhmn.nl of klik hier.

Volgens goed gebruik krijgen de artsen die afgelopen jaar gestart zijn of zich gevestigd hebben in de regio de gelegenheid om zich tijdens het diner voor te stellen met een korte presentatie (4 min., max. 5 sheets).

Huisartsen en specialisten die sinds dit jaar in onze regio werken hebben hiervoor een aparte uitnodiging gekregen. Mocht je geen mail hebben gekregen of is het in de bergen mails aan je aandacht ontsnapt: zie dit alsnog als een uitnodiging om te komen en op deze informele avond kennis te maken met je collega’s. Schroom niet en stuur een mail naar info@mcce.nl

Graag tot ziens op 16 november 2017!

Save the date Nieuwjaarsborrel

Samen het nieuwe jaar in met een borrel en spoeddebat op 11 januari!
Door Manon van Leeuwen
In 2018 is ook de huisartsenpost onderdeel van onze organisatie Huisartsen Eemland! Onder ons motto ‘Samen Sterker’ vieren we dit graag tijdens een nieuwjaarsborrel op donderdag 11 januari 2018 vanaf 17.00 uur. Alle huisartsen, medewerkers van de HAP en Huisartsen Eemland ontmoeten we dan graag in Leerhotel het Klooster in Amersfoort.

Huisartsen Eemland organiseert die dag ook de eerste POH dag voor alle POH-S en POH-GGz in de regio Eemland. De nieuwjaarsborrel is aansluitend aan het theaterdebat van de POH dag #Slaap van 15.15 tot 17.15 uur waarvoor huisartsen en POH van harte zijn uitgenodigd.

Vanaf 18.30 uur organiseren we met alle huisartsen onder het genot van een hapje en een drankje ons eigen spoeddebat onder begeleiding van een gerenommeerd spreker. Hoe willen we de spoedzorg organiseren in Eemland? Willen we naar een centrum voor spoedzorg? Een spoedplein? Met wie werken we dan samen? Wat betekent dit voor onze werkdruk?

Kortom hou de agenda leeg op donderdag 11 januari van 15.00- 20.30 uur. Meer informatie volgt later.

Portavita Analytics Scholing

Door Monique de Goeij
Voor wie graag meer zou willen doen met Analytics geeft Heimen Brons van Portavita een scholing; een klassikale uitleg gevolgd door individueel oefenen op zelf meegebrachte laptops.

Donderdag 16 november om 15.30 uur
Huisartsen Eemland, Nijverheidsweg Noord 60-66
De scholing is voor huisartsen en POH’s. Voor deelnemers van aangesloten huisartspraktijken zijn er geen kosten verbonden aan deze scholing.
Neem zelf een laptop mee

Zorgprogramma Ouderen 2018

Door Manon van Leeuwen
Graag willen wij jullie informeren over het zorgprogramma Ouderen van Huisartsen Eemland Zorg en de financieringsmogelijkheden in 2018. Wij hopen dat jullie daarmee een besluit kunnen nemen over de manier waarop de zorg voor kwetsbare ouderen gefinancierd kan worden in 2018.

Zorgprogramma Ouderen
Een goede organisatie van ouderenzorg in de regio draagt bij aan het opvangen van de toename van zorgvragen door kwetsbare ouderen, het verbeteren dan wel stabiliseren van hun ‘gezondheid’ en de wens om zo lang als mogelijk thuis te blijven wonen. Ondertussen doet meer dan de helft van alle huisartsenpraktijken in de regio Eemland mee. Bijna alle thuiszorgteams hebben zich aangesloten bij het zorgprogramma, er worden MDO’s gehouden met specialisten ouderengeneeskunde en er zijn scholingen georganiseerd over advanced careplanning, ondervoeding, stellen diagnose dementie, maken individueel zorgplan en polyfarmacie. De ELV-facilitering is in een vergevorderd stadium en in de regio zitten we aan tafel met onze ketenpartners.

Financiering van het Zorgprogramma
De afgelopen jaren is de financiering van het zorgprogramma op de kosten van Portavita na, gefinancierd uit innovatie gelden (reserves) van Huisartsen Eemland Zorg voor een bedrag van 50.000 euro per jaar. Het jaar 2018 is voor de zorgverzekeraar een overgangsjaar waardoor er geen nieuwe mogelijkheden zijn om dit zorgprogramma (bijvoorbeeld via een integraal tarief) te contracteren. Ze geven wel aan dat er in 2019 meer mogelijkheden zullen zijn en derhalve heeft Huisartsen Eemland Zorg besloten om dit innovatietraject nog een jaar te verlengen.

Wat betekent dit voor het contract van huisartsen?
Zilveren Kruis biedt dus voor 2018 vergelijkbare financieringsmogelijkheden als die er waren voor 2016-2017. Dat betekent vergoeding via POH-S -module of via de prestatie samenwerking rondom kwetsbare ouderen. Zie het overzicht van de mogelijkheden en een rekenvoorbeeld.

Deze zorg kan gecontracteerd worden bij de zorgverzekeraar met of zonder het gebruik van een ICT platform. Portavita heeft het afgelopen jaar de ouderenmodule sterk verbeterd en in het komende kwartaal zal de MDO-module beschikbaar gesteld worden waarmee het gemakkelijker wordt om MDO’s te plannen. Dit najaar starten wij met een pilot om via Portavita samen te werken met het wijkteam van de gemeente Amersfoort. We denken dat een aantal zorgvragen die nu bij de huisarts/POH op tafel gelegd worden door het wijkteam opgepakt kunnen worden als de kwetsbare oudere eerder aangemeld wordt bij het wijkteam. En volgend jaar staat de samenwerking met het Meander MC en het ELV centrale aanmeldpunt op de planning. Kortom Portavita is het afgelopen jaar geaccepteerd als het platform in de regio bij alle ketenpartners.

Sluit dus nu bij het contracteren van de kwetsbare ouderen module van Zilveren Kruis ook de ICT toeslag erbij. Deze bijdrage van 25 euro per kwetsbare oudere is het enige dat wij in rekening zullen brengen voor het de deelname aan het Zorgprogramma Ouderen. Bij geen deelname, zijn wij helaas genoodzaakt om de kosten van de scholingen in het kader van ouderenzorg in rekening te brengen.

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, schroom niet om ons te benaderen via info@huisartseneemland.nl.

Met vriendelijke groet,

Monique de Goeij, manager Huisartsen Eemland Zorg
Debora Smits-de Vries, (kader)huisarts Zorgprogramma Ouderen
Marieke de Korte, programmacoördinator Zorgprogramma Ouderen

Ondertekening ketensamenwerking regio Eemland

Door Manon van Leeuwen
Vorige week hebben we het regioplan kortdurend verblijf ondertekend met het Meander en de bestuurders van Amaris ZorggroepAccolade ZorgBeweging 3.0De KoperhorstLyvoreSt. Pieters en Bloklands Gasthuis en Zorg- en Wooncentrum De Haven. In het najaar 2017 wordt gewerkt aan uitbreiding van deze keten met organisaties in Barneveld en omgeving. De zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zien dit soort ketensamenwerking als een opmaat naar een betere coördinatie van zorg in de regio.

Als huisartsen kunnen we nu gebruik maken van www.verwijshulp.nl om als er sprake is van een kortdurend verblijf, snel een geschikte plek te vinden. Deze site biedt een actueel overzicht van de beschikbare plekken. Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde kunnen elkaar zowel tijdens kantooruren als de avond-, nacht- en weekenduren consulteren.

Samen met het Meander werken we nu nog aan een oplossing om ook één centraal aanmeldpunt te organiseren zodat het voor ons als huisarts nog eenvoudiger wordt een geschikte plek te vinden. We houden jullie op de hoogte van deze ontwikkelingen. Onderstaand persbericht is deze week verspreid:
Persbericht kortdurend verblijf regio Eemland