Save the date POH-dag

11 januari 2018 HEzorg POH-dag in Leerhotel het Klooster in Amersfoort
De kwaliteitsmedewerkers van de zorgprogramma’s van HE zorg organiseren voor alle POH’s in de regio Eemland een POH dag.
De POH’s (S en GGZ) zijn de spil voor het uitvoeren van de zorgprogramma’s.
Het programma is nog niet helemaal rond, maar het belooft een dag te worden om te netwerken en het gezamenlijk volgen van workshops en plenaire bijeenkomsten over oa provocatieve gesprektechniek, rouw en depressie, laaggeletterdheid etc. Dat doen we onder het genot van een lekker hapje en drankje op een mooie locatie.
Persoonlijke uitnodigingen worden nog verstuurd, maar reserveer deze dag alvast in je agenda!

Erik Noorda

Mijn naam is Erik Noorda, bij HCE aangesteld als adviseur ICT.
Mijn focus ligt hierbij op de omzetting van de ICT en telefonie van de HAP.
Ik heb bedrijfskundige informatica gestudeerd en ben sinds 2002
werkzaam in de eerstelijns zorg. Verder sport ik graag en doe leuke dingen met mijn gezin.
Ik ben getrouwd en heb een zoon (7) en een dochter (4).

Mocht je vragen hebben dan kun je mij bereiken via de mail of Linkedin.

Netwerkbijeenkomst voeding bij (kwetsbare) ouderen

Door Marieke de Korte
Op donderdag 5 oktober 2017 van 16.00u – 18.00u is de netwerkbijeenkomst voor POH’s en wijkverpleegkundigen die samenwerken in de ouderenzorg. Diëtiste Arineke Deinum zal voedingsproblemen bij ouderen toelichten. Besproken wordt hoe voedingsproblemen te herkennen. Het gebruik van het screeningsinstrument SNAQ65+ komt daarbij aan de orde.  En wat te doen bij gesignaleerde problemen. Een deel van de scholing is plenair en er zal geoefend worden met SNAQ65+ en casuïstiek. Accreditatie is aangevraagd. Locatie: Yellowstonesgebouw, Nijverheidsweg-Noord 60a, Amersfoort.
Aanmelden

Afspraken om wachtlijsten GGZ te verminderen

Door Tosca Schilperoort
Afspraken om wachtlijsten GGZ te verminderen
Goed nieuws voor de GGZ! Vorige maand heeft minister Schippers met de GGZ-partijen afspraken gemaakt om de wachtlijsten in de GGZ-sector aan te pakken. Hiervoor is in 2018 bijna 4 miljard euro beschikbaar. De eerste resultaten moeten al dit jaar zichtbaar worden en binnen een jaar (dat wil zeggen vóór 1 juli 2018) moet de problematiek opgelost zijn. De afspraken gaan onder andere over een betere verdeling van de behandelcapaciteit zodat er meer ruimte komt om binnen en buiten kantoortijden psychische zorg te verlenen aan patiënten met zware problematiek. Behandeltrajecten van ‘lichte’ patiënten worden zo mogelijk bekort. Tegelijk wordt de opbouw van ambulante zorg versterkt en de inzet van eHealth uitgebreid. Verzekeraars gaan meer bekendheid geven aan wachtlijstbemiddeling.
Bron: rijksoverheid.nl

Variabele beloning 2016

Door Monique de Goeij
Het heeft helaas langer geduurd dan wij hadden verwacht, maar de zorgverzekeraar heeft ons akkoord gegeven om de variabele beloning te gaan declareren. Wij verwachten deze in oktober te kunnen uit betalen aan de praktijken die deze hebben behaald.

Gebruikersbijeenkomst Portavita

Door Marieke de Korte
Een paar keer per jaar is er gebruikersoverleg met de makers van Portavita. Er zijn mensen aanwezig vanuit de ketenzorgprogramma’s van HEzorg, maar ook van andere zorggroepen. Het doel van dit gebruikersoverleg is dat er uitwisseling plaatsvindt tussen de makers en gebruikers, dit leidt stap voor stap tot aanpassing van Portavita.
Hierbij een presentatie, gemaakt door Portavita, met alle veranderingen op een rijtje.
Instructies gebruikershandleidingen en opleverdocumenten zijn te vinden in Portavita onder ‘Documentatie’.

LHV-Kring Midden Nederland lanceert interactieve kaart!

Begin juni heeft LHV-Kring Midden Nederland hun interactieve kaart gelanceerd. Voortaan kun je lokaal of regionaal je collega’s vinden: in praktijkverband, op basis van hun bestuurlijke of inhoudelijke interesses en activiteiten, of door te zoeken in een waarneemgebied.

Een kaderhuisarts zoeken buiten je eigen HV-gebied, of andere huisartsen vinden met interesse voor hetzelfde vakgebied? Dat kan, want het gebied van onze Kring bruist van de ideeën, initiatieven zijn talrijk en velen zijn binnen organisaties of als deskundige actief op deelterreinen. Het inzicht wie wat doet, is nu nog lastig te krijgen en daardoor zijn veel talenten, ervaring en kennis van huisartsen binnen onze regio niet bij de rest van ons bekend. Door deze informatie met elkaar te delen ontstaat een digitaal kennis- en smoelenboek.

Collega’s zien het besloten deel waarin je profiel en contactgegevens zijn opgenomen, en anderen hebben publiekelijk alleen het overzicht van praktijken en vestigingsgegevens. Voor waarnemers is er een mogelijkheid aan te geven in welk gebied je werkt. Hidha’s kunnen zich ook koppelen aan de praktijk waarin ze actief zijn. Omdat je zelf je gegevens kan beheren blijf je ook in staat de regie over je profiel te houden.

In de afgelopen maanden heeft WijZijnStuurlui, een bedrijf uit Utrecht dat gespecialiseerd is in beroepsmatig gebruik van WordPress als platform, in opdracht van LHV-Kring Midden Nederland een interactieve kaart ontwikkeld, nadat een traject met een andere leverancier onsuccesvol werd afgerond. De kaart is eigendom van de LHV-Kring Midden Nederland. Voor het gebruik van de gegevens is een gebruikersovereenkomst gesloten met de bouwer. De gegevens worden beheerd en uitgewisseld in een beveiligde omgeving, onder Nederlandse jurisdictie. Patiënten hebben via het openbare gedeelte alleen toegang tot vestigingsgegevens van de praktijk en opsomming van de huisartsen die er werkzaam zijn. Ingelogde collega’s zien daarnaast ook de persoonlijke profielen.

Tijdens de eerste 6 maanden na de lancering zal WijzijnStuurlui vragen kunnen beantwoorden, en zo nodig aanpassingen doen. Binnen de kaart bestaat de mogelijkheid hiervoor feed-back te geven. De kaart kan in de toekomst worden aangepast aan de ontwikkelingen binnen het veld en de wensen van ons als gebruikers. Daarom vragen we om wensen en knelpunten actief door te geven aan de Kring. (via: secretariaatmn@lhv.nl)
Bron: LHV Kring Midden Nederland

Update HAP

Door Manon van Leeuwen
Per 1 januari 2018 wordt de HAP Amersfoort ondergebracht bij Huisartsen Eemland BV. We hebben hiervoor een nieuwe werkmaatschappij Huisartsen Eemland HAP BV opgericht. De ontwikkelingen zijn in volle gang! Ons projectteam is hard aan het werk om alles netjes en op tijd om te zetten naar onze nieuwe werkmaatschappij. We hebben een sterk team dat veel ervaring heeft opgedaan bij diverse huisartsenposten. Ilva Schoorlemmer voor P&O, Erik Noorda voor ICT, Monique van Duijvenvoorde voor kwaliteit en management HAP en onze eigen Alie de Haan als hoofd financiën. De overgang verloopt voorspoedig en in september zullen we ons ook presenteren aan de triagisten tijdens het werkoverleg. Dianne Jaspers zal voorlopig de overdracht van de medisch manager in samenwerking met de HAPcommissie voor haar rekening nemen.

De aansluitovereenkomst met Primair hebben we namens alle huisartsen opgezegd. We zijn een nieuwe aansluitovereenkomst aan het opstellen voor elke individuele huisarts met HE HAP BV. We sluiten aan bij de nieuwe modelovereenkomst van onze branchevereniging Ineen. Zodra deze definitief is, zullen we de overeenkomst aanbieden.

We houden jullie op de hoogte!